SME
Sobota, 20. apríl , 2019

Chronológia pôsobenia automobilky Kia na Slovensku

Bratislava/Žilina 10. júna - Pri príležitosti oficiálneho spustenia skúšobnej výroby závodu Kia Motors Slovakia ponúkame chronológiu príchodu automobilky Kia/Hyundai na Slovensko.

Bratislava/Žilina 10. júna (TASR) - Pri príležitosti oficiálneho spustenia skúšobnej výroby závodu Kia Motors Slovakia TASR ponúka chronológiu príchodu automobilky Kia/Hyundai na Slovensko.

V lete 2003 juhokórejská automobilka Hyundai Motor Co začala hľadať miesto pre svoju novú továreň v strednej Európe. Do úvahy prichádzalo Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Na začiatku roka 2004 sa výber zúžil na Poľsko a Slovensko.

Okrem kvalifikovanej pracovnej sily sa za výraznú konkurenčnú výhodu Slovenska v súboji s Poľskom považoval aj ponúkaný pozemok. Na výstavbu závodu za 1,5 miliardy USD, podľa vtedy platného kurzu asi 48 miliárd SKK, ktorý bude ročne produkovať 300 000 automobilov, Slovensko navrhlo lokalitu pri Žiline. Pozemok na pravom brehu Váhu má celkovo 270 hektárov, prechádza ním železnica, pričom od 5. paneurópskeho železničného koridoru je vzdialený len 5 kilometrov. Výhodou pre Žilinu je existencia a pripravovaná modernizácia letiska v Dolnom Hričove, keďže automobilka bude na dopravu komponentov do novej továrne využívať letecké spojenie. Letisko v Dolnom Hričove je pritom od plánovaného miesta továrne vzdialené len 13 kilometrov. V tesnej blízkosti pozemku je Vodné dielo Žilina, ktoré ročne vyrobí približne 180 000 MWh elektrickej energie. To môže v budúcnosti ušetriť investorom výrazné prostriedky za energetické prenosové poplatky.

Vláda SR podporí projekt v súlade s platným zákonom o štátnej pomoci, harmonizovaným s legislatívou Európskej únie, stimulmi vo výške 15 % z objemu investície, čo je približne 4,2 miliardy Sk. Tento rok by sa pritom malo na projekt vyčleniť asi 1,5 až 1,6 miliardy Sk.

Mesto Žilina ponúka automobilke úľavy na dani z nehnuteľností, úľavu na dane z pozemkov a 1 000 až 1 200 postavených bytov počas najbližších 2 rokov. K novému závodu juhokórejskej automobilky, ktorá patrí pod koncern Hyundai, je Žilina pripravená rozšíriť aj mestskú hromadnú dopravu. Rok 2004:

4. marca - Vláda SR schválila návrhy investičných zmlúv s juhokórejskou automobilkou Kia Motors a jej subdodávateľom Hyundai Mobis. SMK požadovala viac času na hlbšie preštudovanie rizík predloženej zmluvy a nejasný bol aj postoj KDH.

18. marca - Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a prezident spoločnosti Hyundai Kia Automotive Group Chung Mong Koo podpísali v Bratislave Memorandum o porozumení, ktoré malo zabezpečiť realizáciu podpísaných investičných zmlúv Slovenska so spoločnosťami KIA Motors Corporation a Hyundai Motor.

28. marca - Obyvatelia Tepličky nad Váhom začali zbierať podpisy na petíciu za zvýšenie výkupnej ceny pozemkov pre výstavbu automobilky Hyundai/Kia. V petícii vyjadrili súhlas s realizáciou výstavby automobilky podľa zámerov vlády SR, nesúhlasili však s výškou náhrady 95 Sk za štvorcový meter (m2) pôdy.

31. marca - Predseda petičného výboru Dušan Mikulík odovzdal v podateľni Úradu vlády SR petíciu za zvýšenie výkupnej ceny pozemkov pre juhokórejskú automobilku Hyundai/Kia na 350 Sk/m2.

7. apríla - Prvý výkop základov novej továrne automobilky Kia Motors v Tepličke nad Váhom urobil prezident Kia Motors Corporation Kook Jin Yoon, ministri slovenskej vlády Pavol Rusko a Ľudovít Kaník a primátor Žiliny Ján Slota.

30. apríla - Spoločnosť Žilina Invest, s. r. o., vykúpila prvých 48 hektárov (ha) pôdy pre automobilku Kia od 7 veľkých vlastníkov pozemkov.

3. mája - Napriek tomu, že šéf automobilky Hyundai/Kia pri podpísaní investičných zmlúv súhlasil so zverejnením tých častí zmlúv, ktoré súvisia s verejnými výdavkami, minister hospodárstva SR Pavol Rusko uviedol, že zmluvy zverejnené nebudú.

6. mája - Petičné výbory občanov nespokojných s výkupnou cenou pozemkov pre automobilku Kia vyzvali všetkých vlastníkov pozemkov v obciach Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany a Mojš, aby nepodpisovali kúpno-predajné zmluvy.

28. mája - Žilinský primátor Ján Slota vyzval vládu SR, aby začala vyvlastňovať pozemky pre automobilku Kia.

8. júna - Majitelia pozemkov pod automobilkou Kia sa dohodli s ministrom hospodárstva SR Pavlom Ruskom na pokračovaní ich výkupu.

18. júna - Spoločnosť Žilina Invest začala s odstraňovaním ornice na pozemkoch, kde bude stáť automobilka Hyundai/Kia, pričom sa jej zatiaľ podarilo vykúpiť 85 ha pozemkov z celkovej rozlohy 220 ha, na ktorých by mal vyrásť priemyselný park Hyundai/Kia.

21. júna - Viceprezident Kia Motors Chung Eui Sun navštívil Žilinu, aby sa informoval o postupe prác na výstavbe automobilového priemyselného parku Kia/Hyundai.

25. júna - Poslanci strany Smer uviedli, že budú žiadať zverejnenie dokumentov týkajúcich sa investičných stimulov pre automobilky Kia a PSA.

29. júna Národná rada SR žiadala vládu SR do 10 dní predložiť parlamentu všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené medzi vládou SR a investormi Kia-Hyundai a PSA Citro‰n, vrátane dodatkov k nim.

2. júla - Spoločnosť Žilina Invest, s. r. o., začala vykupovať aj jednotlivé vlastnícke podiely pozemkov, hoci dovtedy vykupovala len ucelené parcely.

6. júla - Spoločnosť Kia opätovne ministerstvu hospodárstva potvrdila, že informácie obsiahnuté v zmluvách uzavretých so slovenskou vládou a mestom Žilina považuje za prísne dôverné a komerčne citlivé a nesúhlasí s ich zverejnením.

12. júla - Ďalších 29 vlastníkov pôdy z obce Nededza sa obrátilo so sťažnosťou na porušovanie ľudských práv na Úrad justičnej a kriminálnej polície v Žiline v súvislosti s odstraňovaním ornice v lokalite, kde by mal vyrásť automobilový priemyselný park Kia/Hyundai.

14. júla - Vláda sa rozhodla zverejniť investičné zmluvy s automobilkami PSA Peugeot-Citro‰n a Hyundai/Kia v plnom rozsahu iba s výnimkou častí, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo.

16. júla Petičný výbor vlastníkov pozemkov z Tepličky nad Váhom vyzval listom ministra hospodárstva SR Pavla Ruska na rokovanie.

22. júla - Spoločnosti Žilina Invest sa podarilo vykúpiť asi 70 % pozemkov zo 160-hektárovej výmery pre spoločnosť Kia Motors a asi 80 % zo 60-hektárovej výmery pre Hyundai Mobis.

23. júla - Vláda stiahla investičnú zmluvu o novej automobilke pri Žiline z internetovej stránky Ministerstva hospodárstva SR.

12. augusta - Po problémoch štátu s výkupom pozemkov pre automobilku Kia/Hyundai pri Žiline začala byť aktuálna už aj alternatíva úplne inej lokality, pričom minister hospodárstva SR Pavol Rusko zvažoval celkovo tri lokality (Nitru, Zlaté Moravce a Žarnovicu).

13. augusta - Juhokórejská automobilka Kia očakávala od vlády SR skoré vyriešenie sporu o pozemky, na ktorých má stáť nový výrobný závod, avšak inú lokalitu odmietla.

15. augusta - Podnikateľ Marián Kočner sa stal vlastníkom necelého hektára pôdy pod budúcou automobilku Kia kúpou pozemkov.

18. augusta - Vláda súhlasila konsenzom s rozbehnutím vyvlastnenia.

10. septembra Kórejská automobilka Kia/Hyundai vyhlásila, že mieni pokračovať vo výstavbe svojho závodu na Slovensku, akceptovala doterajšie omeškania termínov a neuplatní voči Slovensku žiadne sankcie.

11. októbra - Žilinský primátor Ján Slota v médiách uviedol, že ak sa stavebné práce na automobilke Kia/Hyundai nezačnú 15. októbra, kórejský investor odíde zo Slovenska.

12. októbra - Krajský stavebný úrad v Žiline v odvolacom konaní rozhodol o vydaní územného rozhodnutia pre výstavbu automobilky Kia/Hyundai.

14. októbra - Stavebný úrad v Žiline vydal stavebné povolenia pre automobilku Kia /Hyundai.

15. októbra - Zemnými prácami sa začala výstavba automobilky Kia/Hyundai. Nespokojní vlastníci pozemkov zvažujú podanie trestného oznámenia.

19. októbra - Nespokojní vlastníci pozemkov informovali, že sa obrátili na Generálnu prokuratúru. Minister hospodárstva Pavol Rusko uviedol, že vlastníci pozemkov nemôžu dostať viac peňazí.

20. októbra - Ústnym prerokovaním sa začalo vyvlastňovanie pozemkov pre automobilku Kia.

22. októbra - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja informovalo, že prešetrí, či sa závod Kia nezačal stavať v rozpore so zákonom.

29. októbra - Majitelia pozemkov informovali, že chcú žalovať Slovenský pozemkový fond za to, že previedol pozemky neznámych vlastníkov na spoločnosti Govinvest I a Govinvest II bez toho, aby ich vyzval na identifikáciu týchto pozemkov.

9. novembra - Podnikateľ Marián Kočner navrhuje riešenie výkupu pozemkov pod závodom Kia/Hyundai prostredníctvom takzvanej pozemkovej zámeny.

29. novembra - Primátor Žiliny Ján Slota informoval, že za najideálnejšie riešenie považuje odkúpenie pozemkov od nespokojných vlastníkov v lokalite závodu Kia/Hyundai v Tepličke nad Váhom podnikateľom z okolia Banskej Bystrice.

13. decembra - Právny zástupca majiteľov pozemkov pre investíciu Kia Marek Benedik informoval, že požiadal Slovenský pozemkový fond (SPF) o písomné stanovisko k plánovanej zámene pozemkov pri Žiline za pôdu pri Banskej Bystrici. Rok 2005:

7. marca - Začala sa výstavba montážnej haly Hyundai Mobis.

17. marca - Majitelia pozemkov v Tepličke nad Váhom začali predávať svoju pôdu určenú na výstavbu automobilky Hyundai/KIA za 350 Sk za štvorcový meter (m2).

28. marca - Spoločnosť Kia Motors Slovakia oznámila, že chce do konca roka zvýšiť počet slovenských zamestnancov na 500.

4. apríla - Žilinský primátor Ján Slota informoval, že mesto Žilina a spoločnosť Žilina Invest majú do 3 až 4 mesiacov získať prostredníctvom náboru 9 000 uchádzačov o zamestnanie v automobilke Kia.

7. apríla - Minister hospodárstva SR Pavol Rusko informoval, že predstavitelia automobilky Hyundai/Kia pokladajú za kľúčový termín vyriešenia problémov s nevykúpenými pozemkami pri Tepličke nad Váhom koniec apríla.

20. apríla - Vláda SR schválila návrh ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, aby pozemky pri Žiline pre kórejskú automobilku Hyundai/Kia vykúpil štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF) za cenu do 350 Sk za štvorcový meter (m2).

22. apríla - Slovenský pozemkový fond (SPF) začal oslovovať známych vlastníkov pozemkov pri Žiline pre investíciu Hyundai/Kia s výzvami na odpredaj ich pôdy.

1. mája - Majitelia pozemkov z obce Nededza, ktorí predali svoje parcely pre automobilku Hyundai/Kia po 142 Sk za štvorcový meter (m2), žiadajú v petícii vládu SR o doplatenie sumy do 350 Sk za m2.

5. mája - Základný kameň tréningového centra Kia Motors Slovakia na pozemku v katastri obce Gbeľany poklepali minister hospodárstva SR Pavol Rusko, prezident Kia Motors Slovakia In Kyu Bae a primátor mesta Žilina Ján Slota.

6. mája - Členovia petičného výboru obcí Nededza, Teplička nad Váhom a Gbeľany na úrad vlády SR doručili petíciu, v ktorej majitelia pozemkov, ktorí predali pôdu pre automobilku Kia za súdnoznaleckú cenu, žiadajú doplatenie sumy do 350 Sk za štvorcový meter.

23. mája - Archeologickým výskumom v Tepličke nad Váhom sa začala prvá etapa výstavby infraštruktúry a inžinierskych sietí závodov Kia Motors Slovakia a Hyundai Mobis Slovakia.

31. mája - Spoločnosť Kia Motors Slovakia informovala, že zaregistrovala už viac ako 4 500 žiadostí o zamestnanie.

3. júna - Majitelia pozemkov pod infraštruktúru automobilky Kia počas zhromaždenia na mieste archeologického prieskumu pred začiatkom výstavby príjazdovej cesty k závodu Kia informovali, že pozemky pod infraštruktúru automobilky nepredajú, kým im vláda SR nedoplatí za pozemky, ktoré predali pod samotnú automobilku za súdnoznaleckú cenu.

18. júna - Približne štyri stovky ľudí sa zišli v kultúrnom dome v Nededzi na stretnutí nespokojných majiteľov pozemkov pod automobilku Kia s poslancom Národnej rady (NR) SR Miroslavom Abelovským. Zmluvy o právnej pomoci podpísalo približne 150 nespokojných majiteľov.

6. júla - Majitelia pôdy pre automobilku Kia, ktorým štát doplatil rozdiel medzi znaleckou cenou a sumou 350 Sk za m2, sa v Tepličke nad Váhom dohodli so zástupcami spoločnosti Žilina Invest, že začnú predávať pôdu pod infraštruktúru závodu.

11. júla Majitelia, ktorým štát doplatil za pôdu pod automobilku Kia rozdiel medzi znaleckou cenou a sumou 350 Sk m2, začali predávať pôdu pod infraštruktúru automobilky.

14. júla Pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre prezentovali nálezy zo stredovekej osady z 12. až 13. storočia, ktorú objavili pri prieskume v lokalite budúcej testovacej dráhy automobilky Kia.

14. júla - Nespokojní majitelia pôdy pod infraštruktúru automobilky Kia, ktorí požadovali od štátu doplatenie za pozemky predané za súdnoznaleckú cenu, informovali, že majú pripravené trestné oznámenia za neoprávnený vstup na ich pozemky a s tým súvisiaci návrh na predbežné opatrenie.

20. júla - Približne 100 nespokojných majiteľov pozemkov pod infraštruktúru, ktorí požadujú doplatenie za pozemky predané pod automobilku Kia za súdnoznaleckú cenu, chcelo zablokovať práce na stavbe infraštruktúry automobilky v Tepličke nad Váhom. Na stavenisku však žiadne stroje nepracovali.

27. júla - Nespokojní majitelia pozemkov pod infraštruktúru Kia a stroje spoločnosti Agra - Váh, ktorá obhospodaruje pozemky v okolí závodu Kia, zablokovali na viac ako hodinu príjazdovú cestu k závodu Kia.

6. augusta - Nespokojní majitelia pozemkov pod infraštruktúru pre závod Kia zablokovali na vyše hodinu príjazdovú cestu k automobilovému závodu Kia v Tepličke nad Váhom. Zišlo sa ich vyše sto a žiadali zastavenie prác, kým nebudú vykúpené pozemky.

9. augusta - Samosudkyňa Okresného súdu v Žiline odročila na neurčito pojednávanie vo veci vydania predbežného opatrenia na zákaz vstupu na pozemky pod infraštruktúru automobilky Kia.

16. augusta - Okresný súd v Žiline vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal vstup na pozemky štyroch nespokojných majiteľov pôdy pod infraštruktúru závodu Kia.

18. augusta - Právny zástupca nespokojných vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky Kia Maroš Uhal podal trestné oznámenie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Dôvodom bolo pokračovanie prác na pozemkoch štyroch majiteľov, na ktoré Okresný súd v Žiline zakázal vstup vydaním predbežného opatrenia.

20. augusta - Polícia vyzvala spoločnosť Žilina Invest, aby nevstupovala na pozemky, na ktoré zakázal vstup Okresný súd v Žiline. V opačnom prípade zasiahne.

20. augusta - Právni zástupcovia nespokojných vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky Kia informovali, že podajú ďalšie návrhy na predbežné opatrenia na zákaz vstupu na pozemky.

22. augusta - Spoločnosť Žilina Invest dočasne zastavila výkon všetkých prác na externej infraštruktúre súvisiacej s výstavbou závodu Kia pri Žiline.

25. augusta - Vyšetrovateľ žilinskej polície začal na základe podnetu právnych zástupcov nespokojných vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky Kia trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci.

7. septembra - Vláda SR akceptovala a potvrdila návrh riešenia problémov s pozemkami pre závod automobilky Hyundai/Kia pri Žiline, ktorý minister financií a dočasný šéf rezortu hospodárstva Ivan Mikloš predložil zástupcom juhokórejskej spoločnosti.

14. septembra - Vláda prerokovala a schválila správu o výkupe pozemkov pod závody Kia a Hyundai Mobis a súvisiacu infraštruktúru.

15. septembra - Minister financií a dočasný minister hospodárstva Ivan Mikloš informoval, že vláda SR rozhodla o doplatení prostriedkov pre vlastníkov pozemkov pod závod a infraštruktúru automobilky Kia/Hyundai vo výške 805,7 milióna Sk.

26. septembra - Právni zástupcovia oboznámili občanov so znením zmluvy o urovnaní medzi vládou SR a majiteľmi pozemkov pod automobilku Hyundai/Kia.

29. septembra - Technologickú časť transformovne 110/22 kV pre automobilku Kia Motors Slovakia spustili v Tepličke nad Váhom do prevádzky generálny riaditeľ a. s. Stredoslovenská energetika Jaroslav Hanzel a viceprezident Kia Motors Slovakia Soon Pil Kwoun.

3. októbra - Minister financií Ivan Mikloš po skončení rokovania Porady ekonomických ministrov vlády SR vyhlásil, že vláda už v žiadnom prípade nepristúpi na žiadne ďalšie požiadavky zo strany vlastníkov pozemkov určených na výstavbu závodu Hyundai/Kia alebo s ňou súvisiacej infraštruktúry.

5. októbra - Starosta obce Krasňany Jozef Trnka informoval, že kórejská dedina v katastri obce sa stavia bez stavebného povolenia, pretože nie je schválený dodatok k územnému plánu obce, na základe ktorého môže obecný úrad vydať stavebné povolenie.

7. októbra - Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal s okamžitou platnosťou Stanislava Vinca z postu generálneho manažéra projektu KIA.

11. októbra - Zástupcovia vlastníkov pozemkov, predstavitelia mesta Žilina a spoločností Žilina Invest, Govinvest I a II podpísali dohodu o urovnaní s vlastníkmi pôdy pod budúcimi závodmi KIA a Hyundai v Žiline.

12. októbra - Krajský stavebný úrad v Žiline začal vyvlastňovacie konanie s majiteľmi pozemkov pod infraštruktúru automobilky Hyundai/Kia, ktoré ležia v katastri obce Gbeľany.

13. októbra - Právny zástupca vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky Hyundai/Kia Maroš Uhal na Okresnom súde v Žiline stiahol návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu na ich pozemky.

24. októbra - Mestské zastupiteľstvo v Žiline odvolalo z funkcie konateľa spoločnosti Žilina Invest a spoločností Govinvest I a II Stanislava Vinca a na jeho miesto vymenovalo Stanislava Grobára, povereného vedením projektu Hyundai/Kia.

27. októbra - Spoločnosť KIA Motors Slovakia informovala, že pri spustení skúšobnej prevádzky v roku 2006 chce zamestnávať viac ako 1 000 ľudí.

16. novembra - Spoločnosť KIA Motors Sales Slovensko (KMSS), s. r. o., Bratislava, sa stala nástupníckou organizáciou výhradného importéra automobilov značky Kia pre SR, zrušenej spoločnosti s. r. Kia Slovensko.

16. decembra - V katastri obce Gbeľany neďaleko areálu závodu otvorili Vzdelávacie centrum mesta Žilina, ktoré slúži najmä ako školiace centrum pre automobilku Hyundai/Kia. Rok 2006:

1. februára - Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že do 15. februára založí 100-% dcérsku spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá zabezpečí výstavbu 75 rodinných domov pre manažérov automobilky Hyundai/Kia.

2. februára - Hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák informoval, že juhokórejská automobilka je sklamaná rozhodnutím slovenskej vlády, ktorá zamietla pridelenie štátnej pomoci jej desiatim subdodávateľom, a zvažuje právne kroky.

2. marca - Ministerstvo hospodárstva informovalo, že štátna podpora výstavby závodu juhokórejskej automobilky Hyundai/Kia pri Žiline sa oproti pôvodnému plánu predraží zhruba o 3,2 miliardy Sk. Kým pri schválení investičnej zmluvy v marci 2004 sa počítalo so sumou 7,4 miliardy Sk, celkové výdavky SR na tento účel dosiahnu až 10,6 miliardy Sk.

8. marca - Vláda SR schválila návrh na financovanie regionálneho rozvoja obcí obciam Nededza, Gbeľany, Teplička nad Váhom, Mojš a Krasňany. Na základe návrhu poskytne ministerstvo hospodárstva z rozpočtu na rok 2006 týmto obciam 135,1 milióna Sk na regionálny rozvoj.

9. marca - Hovorca Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák informoval, že dodávatelia juhokórejskej automobilky Hyundai/Kia, ktorým slovenská vláda odmietla poskytnúť investičné stimuly, pripravujú podanie na medzinárodnú arbitráž voči SR.

15. marca - V katastri obce Krasňany v okrese Žilina odovzdali do užívania kórejskú dedinu, v ktorej bude ubytovaných 100 členov manažmentu Kia Motors Slovakia a Hyundai Mobis.

3. apríla - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zaviedla nový osobný vlak zo Žiliny do Vrútok, Martina a Hornej Štubne, ktorý by mali využívať hlavne zamestnanci automobilky Kia, vracajúci sa domov z práce.

8. mája - Manažér Kia pre medzinárodné mediálne vzťahy Michael Choo v Soule oficiálne potvrdil, že Kia Motors Corp. začala skúšobnú výrobu vo svojej automobilke na Slovensku.

6. júna - Spoločnosť Kia Motors Slovakia (Kia) spustila nábor operátorov a supervízorov na druhú pracovnú zmenu.

9. júna - Oficiálne sa začala skúšobná výroba závodu automobilky Kia Motors Slovakia.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 3. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 4. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 5. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 6. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 7. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 8. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým?
 10. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Bim Challenge 2019
 3. Čerpacie stanice OMV Slovensko budú otvorené aj počas sviatkov
 4. Z Fondu malých projektov je možné získať až 50-tisíc eur
 5. Grilovacia sezóna je zahájená!
 6. Moderné bývanie v Žiline v 30-tych rokoch 20. storočia
 7. Čerpačky OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov
 8. Funkce pro Slovensko: navigace na čísla popisná i bez ulic! Mio
 9. Projekt CEC spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov
 10. Kúzlo pravidelného investovania
 1. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 18 191
 2. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 12 499
 3. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 8 877
 4. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 8 170
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 827
 6. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 4 742
 7. Idete stavať dom? Päť vecí, ktoré potrebujete vedieť 4 490
 8. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 4 214
 9. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali 3 424
 10. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 3 410

Hlavné správy zo Sme.sk

Boris Kollár.
Matúš Sukeľ strieľa v zápase Rakúsko - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2019.
Jozef Holomáň je prednostom Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a vysokoškolský profesor v oblasti klinickej farmakológie. Budoval a presadzoval samostatné medicínske špecializované odbory hepatológie a klinickej farmakológie. Za svoju odbornú činnosť a ľudský prístup získal od pacientských organizácií ocenenie Môj lekár 2018.
ROZHOVOR

Filmový architekt: V košickom Dóme nás veriaci chceli lynčovať

Slovák Tomáš Berka vytvára filmové kulisy.

Je filmový a scénický architekt. Pre divadlá a televízie vytvoril viac ako stopäťdesiat scén a vyše sto plagátov. Vytvoril dekorácie k viac ako tridsiatim filmom a spolupracoval s režisérmi ako Stanley Kubrick, Ridley Scott či Juraj Jakubisko. V roku 2010 vydal autobiografickú knihu Blumentálske blues, bol spoluautorom kníh Rocková Bratislava a Vily nad Bratislavou. Nedávno mu vyšla kniha Veľká ilúzia o zákulisí filmovej scénografie. Spolupracuje na filmoch Piargy a Štefánik.

Neprehliadnite tiež

Slováci sa na Veľkú noc zaobídu skôr bez chleba ako bez alkoholu

Alkohol nesmie počas sviatkov na stole chýbať.

Ilustračné foto.

Štrajk pozemného personálu na španielskych letiskách odvolali

Do štrajku sa malo zapojiť 60-tisíc ľudí.

Ilustračné foto.

Érsek: Na spojenie Bratislavy a Košíc sa nevybralo najšťastnejšie riešenie

Ak by bola zvolená južná trasa, výstavba by podľa ministra išla rýchlejšie.

Minister dopravy Arpád Érsek.

Silný dopyt po nehnuteľnostiach sa nespomalil

Opatrenia Národnej banky Slovenska nemali dosiaľ zásadný vplyv na vývin realitného trhu.

Výstavba bytov v Trenčíne.

Realitný trh v Dubline zažíva pre brexit rozmach

Bankári a právnici sa pre brexit sťahujú z Londýna do Dublinu.

Dublin.