Údaje o otvorených podielových fondoch k 26. 5. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18786 20722,75 0,05 0,64 1,31 3,23 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1695 7852,52 0,1 0,1 0,31 3,01 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5139 7195,45 0,12 0,93 1,58 3,45 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11147,37 2926,69 0,06 0,98 1,58 3,3 ČSOB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0073 1689,23 0,06 x x x ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0122 1576,97 0,05 0,95 1,91 3,52 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1114 1459,85 0,1 0,85 1,17 3,17 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0343 399,38 -0,13 -0,78 0,15 1,47 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,39 417,63 0,06 0,55 0,37 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0272 423,26 0,04 1,42 2,54 x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový SKK 1,0049 317,42 0,05 0,37 0,19 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,82 216,42 0,04 1,01 0,97 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4801,5 126,45 0,08 1,97 3,54 1,95 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 33,98 168,61 0,03 1,01 1,8 1,78 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0124 78 0,06 0,9 1,22 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,78 79,06 0,13 0,44 0,83 1,98 ČSOB AM
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 113,55 229,54 0,11 1,98 3,57 x HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,39 1087,98 0,07 1,19 2,32 x HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1088,24 132,96 0,06 0,89 1,77 x ING Bank
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,64 82,25 0,18 0,36 0,53 1,04 UniBanka

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1051 8044,64 0,89 -1,15 2,96 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9189 7875,63 0,19 0,17 0,37 3,62 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27098 4297,87 0,12 -0,04 0,18 3,76 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2709 3816,33 0,09 -1,82 -2,52 2,15 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,045 2017,16 0,13 0,34 0,75 3,95 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1398 1065,19 -0,14 -1,67 -1,67 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,139 690,73 -0,04 -0,26 -1,25 2,7 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1826 617,27 0,08 0,39 0,63 4,3 ISTRO AM
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4407 558,91 0,79 -3,61 -4,76 -0,56 Tatra AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 104,42 453,41 0,16 -1,92 -2,81 x UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21573,82 2763,84 -1,6 -2,49 x ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1001,69 525,9 -0,35 x x x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6254 264,72 -11,16 -7,99 -6,17 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,941 407,23 0,79 -3,78 -5,66 -1,31 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1077,58 475,21 -0,13 -2,63 -3,48 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6989 223,74 0,07 -10,84 -7,16 -5,13 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0173 288,16 0,15 -0,93 0,41 x VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1457 226,91 -0,16 0,04 1,52 1,87 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Bond SKK 109,22 160,78 0,17 -1,06 -2,04 x HVB Bank
VB - Dollar-Rent USD 1017,39 22,79 0,13 -1 -1,14 -1,05 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7415 2739,67 1,71 5,57 16,99 14,34 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7401 1914,66 0,65 -8,06 1,76 5,36 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4269,46 12200,74 -4,66 1,43 31,31 x ING Bank
ESPA Stock Europe - Property EUR 239,68 185,5 -0,42 16,12 x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 155,43 232,3 -3,54 15,09 79,15 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,76 26,8 0,27 4,16 10,91 18,67 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1100,58 383,12 1,42 5,26 x x UniBanka
ESPA Stock America USD 255,14 103,81 0,85 -0,67 6,64 x AM Slovenskej sporiteľne
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1571,38 65,15 -6,88 7,56 58,55 50,52 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6668 251,12 1,18 -1,83 6,57 5,44 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8942 255,19 0,48 3,42 13,77 10,89 AIG Funds Central Europe
ESPA Stock Europe EUR 169,88 317,89 0,04 3,74 19,47 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 16,58 147,14 -0,12 10,09 61,13 51,95 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,32 8,57 -1,19 6,07 24,34 18,62 SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 283,25 650,14 -0,2 1,46 14,7 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,292 122,04 0,38 -15,09 -2,24 3,41 ISTRO AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1131,87 102,6 -7,84 1,52 33,91 x ČSOB AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,24 8,07 0,9 -3,03 3,23 5,15 SFM Slovakia
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,44 107,89 1,26 17,57 34,88 38,42 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,72 4,76 1,64 4,2 2,2 6,28 SFM Slovakia

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14299 2148,74 -0,11 -0,07 3,82 5,07 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2685 2104,72 0,4 -3,48 19,19 16,7 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,14929 1499,63 -0,33 -0,83 5,74 6,32 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3226 1428,31 0,03 1,45 6,74 8,05 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1 322,12 0,16 -2,79 0,11 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6346 1283,82 -1,19 -0,98 1,35 3,71 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,73 12,44 0,17 0,7 5,91 8,92 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,63 11,41 -2,16 -1,09 5,83 7,55 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,981 233,55 0,03 x x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,05 6,54 -0,65 0,99 0,56 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8454 110,65 0,23 -2,49 1,35 2,4 ISTRO AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1067 99,32 -0,77 1,15 1,87 4,6 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0424 60,52 -0,1 6,01 x x KD Investments
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1 11,58 x x x x ČSOB AM
VB - Inter-Invest EUR 64,83 152,87 0,02 -1,58 4,6 6,18 Ľudová banka
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1 5,16 x x x x ČSOB AM
ABN-Model Fund 2 EUR 56,45 113,66 0,57 -0,23 4,04 x Across Investment Services
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 69,54 67,12 1,55 8,05 28,78 x Across Investment Services
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,83 0,33 0,52 -0,51 2,28 3,97 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,58 0,28 0,44 1,33 11,44 10,66 UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,11272 3030,63 -0,41 5,33 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0144 2456,51 -0,46 0,89 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,049 2209,22 -0,63 1,81 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 0,9987 1853,66 -0,14 0,01 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0294 1637,34 -0,69 1,76 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0211 1549,35 -0,34 0,7 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0069 1524,66 0,05 x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0045 1299,64 0,01 x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,0726 788,98 -0,83 2,86 x x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový SKK 1,00129 288,18 0,05 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,5 25,6 -0,94 -1,25 4,51 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1045,2 321,63 -1,32 -0,92 2,79 x HVB Bank
CI - Success relative (rastový) EUR 7,39 4,09 -2,51 -0,67 12,14 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 97,31 4,63 -1,2 0,18 x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 77,84 310,14 -0,54 x x x Ľudová banka
KBC Master Fund Optimum EUR 885,12 751,87 -0,62 -0,28 8,41 10,75 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 37,37 54,39 -0,69 -2,02 16,06 13,25 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,08 25,6 -0,98 -1,84 3,89 x HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,53 209,38 -0,11 x x x Ľudová banka
KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK 877,64 402,4 -1,35 -0,48 6,73 8,14 ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 733
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 792
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 067
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 457
 5. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 410
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 393
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 476
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 712
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 366
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 190

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

TECH

BlackBerry vstáva z mŕtvych, chystá novinku s klávesnicou

Klávesnica, touchpad, dobre čitateľný displej a kvalitné fotoaparáty.

KOMENTÁRE

Pozrime sa na pád predsedu Danka z výslnia

Aj keby výložky z pyžamy neodpáral, určite im už bozkami lásku neprejavuje.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop