Údaje o otvorených podielových fondoch k 19. 5. 2006

názov fondu mena hodnota podielu čistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18721 20953,59 -0,01 0,58 1,32 3,24 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1683 7872,59 -0,38 0,09 0,22 2,99 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5121 7275,63 0,83 1,5 3,45 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11140,8 2958,85 0,05 0,98 1,54 3,31 ČSOB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0067 1520,27 0,06 x x x ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0117 1603,91 -0,01 0,95 1,89 3,53 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1103 1464,16 0,82 1,07 3,16 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0356 404,05 -0,7 -0,9 0,33 1,47 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,33 414 0,03 0,54 0,3 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0268 423,94 0,04 1,44 2,54 x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0044 320,39 0,03 0,47 0,28 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,78 219,62 0,02 1,08 0,98 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4797,46 126,75 0,09 1,97 3,51 1,92 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,73 79,67 0,28 0,6 0,86 1,89 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 33,97 163,51 0,06 1,01 1,8 1,78 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0118 77,85 0,01 0,87 1,18 x AIG Funds Central Europe
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 113,43 231,79 0,1 1,96 3,51 x HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,33 1056,85 0,08 1,16 2,3 x HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1087,54 132,37 -0,03 0,87 1,75 x ING Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119 16524,54 0,05 0,78 1,2 1,71 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0954 7947,94 -0,96 -0,91 2,32 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9153 7885,05 -0,09 -0,02 0,22 3,58 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26944 4405,13 -0,09 -0,12 0,15 3,74 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2697 3927,87 -0,94 -1,84 -2,61 2,14 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0398 2026,9 -0,02 0,24 0,64 3,95 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1414 1069,97 -1,07 -1,1 -1,48 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1394 691,27 -0,11 -0,19 -1,19 2,76 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1816 624,17 -0,03 0,29 0,58 4,31 ISTRO AM
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4294 558,68 0,86 -4,27 -4,57 -0,89 Tatra AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 104,25 469,97 -0,31 -1,98 -3,01 x UniBanka
KBC Renta Slovakrenta SKK 21573,05 2769,59 -0,08 -1,36 -2,45 x ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1005,22 515,2 -0,39 x x x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6254 266,72 2,04 -11,97 -6,28 -6,33 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1078,93 488,31 -0,28 -2,04 -3,19 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9336 407,48 0,86 -4,45 -5,42 -1,55 VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6984 225,53 2,12 -11,72 -5,51 -5,31 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0158 288,47 -0,85 -0,96 0,74 x VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1475 228,43 -0,5 1,68 1,9 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1110,33 3235,94 -0,36 -1,64 -2,37 x ING Bank
CI - HVB SKK Bond SKK 109,04 163,81 -1 -2,02 x HVB Bank

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,729 2629,38 -4,93 3,85 16,88 14,79 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7353 1850,3 -0,94 -8,43 3,72 6,49 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4478,13 13527,1 -6,9 7,05 38,9 x ING Bank
ESPA Stock Europe - Property EUR 240,7 187,5 -8,67 x x x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 161,13 250,82 -11,84 20,35 88,88 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,75 36,58 -3,35 5,63 10,62 19,63 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1085,13 391,32 -4,82 5,15 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 169,82 321,73 -6,32 5,26 21,58 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock America USD 253 103,25 -6,17 0,63 6,87 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,659 245,95 -2,56 -2,72 6,96 5,52 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8899 255,2 -7,88 4,05 14,62 11,71 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1687,55 74,48 -11,18 17,66 73,33 59,24 ČSOB AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 16,6 149,24 -10,12 12,09 63,23 55,77 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,36 8,55 -9,19 9,45 27,27 20 SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 283,83 659,48 -4,72 3,17 15,73 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2909 121,36 -1,26 -15,44 -0,48 5,09 ISTRO AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1228,22 115,67 -7,56 11,39 47,44 x ČSOB AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,22 8,03 -3,48 -2,2 2,78 5,41 SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3226 114,97 -2,59 -1,77 3,98 5,58 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - US Value Equity USD 3,66 4,54 -2,92 5,17 1,67 6,67 SFM Slovakia

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14427 2151,94 -1 -0,01 4,49 5,37 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2634 2104,32 -4,6 -3,96 21,84 17,08 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15313 1551,74 -1,69 -0,54 7,18 6,93 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3222 1429,89 -1,31 1,85 7,43 8,53 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9984 320,09 -1,33 -2,79 0,14 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6543 1304,46 -2,26 0,35 2,36 4,1 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,72 12,44 -2,72 1,06 6,92 8,94 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Fund, o.p.f. SKK 0,9807 145,93 0,02 x x x AIG Funds Central Europe
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8435 121,09 -0,83 -2,59 1,7 2,66 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3,07 6,62 -2,54 3,02 0,99 1,12 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1153 100,78 -2,63 1,81 2,72 x Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0434 60,5 -2,96 5,91 x x KD Investments
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1 9,02 x x x x ČSOB AM
VB - Inter-Invest EUR 64,82 152,87 -1,02 -1,1 5,04 5,78 Ľudová banka
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1 3,83 x x x x ČSOB AM
ABN-Model Fund 2 EUR 56,13 113,66 -0,5 -0,12 3,77 x Across Investment
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,56 0,23 -2,15 1,79 11,49 10,98 UniBanka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 68,48 69,79 -7,41 7,1 27,57 x Across Investment
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,8 0,26 -0,85 -0,34 2,11 3,85 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 EUR 5 1,65 -1,19 0,4 6,38 6,83 UniBanka

Fondy fondov

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14427 2151,94 -1 -0,01 4,49 5,37 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2634 2104,32 -4,6 -3,96 21,84 17,08 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15313 1551,74 -1,69 -0,54 7,18 6,93 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3222 1429,89 -1,31 1,85 7,43 8,53 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9984 320,09 -1,33 -2,79 0,14 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6543 1304,46 -2,26 0,35 2,36 4,1 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,72 12,44 -2,72 1,06 6,92 8,94 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,9807 145,93 0,02 x x x AIG Funds Central Europe
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8435 121,09 -0,83 -2,59 1,7 2,66 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3,07 6,62 -2,54 3,02 0,99 1,12 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1153 100,78 -2,63 1,81 2,72 x Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0434 60,5 -2,96 5,91 x x KD Investments
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1 9,02 x x x x ČSOB AM
VB - Inter-Invest EUR 64,82 152,87 -1,02 -1,1 5,04 5,78 Ľudová banka
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1 3,83 x x x x ČSOB AM
ABN-Model Fund 2 EUR 56,13 113,66 -0,5 -0,12 3,77 x Across Investment
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,56 0,23 -2,15 1,79 11,49 10,98 UniBanka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 68,48 69,79 -7,41 7,1 27,57 x Across Investment
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,8 0,26 -0,85 -0,34 2,11 3,85 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 EUR 5 1,65 -1,19 0,4 6,38 6,83 UniBanka

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 652
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 185
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 992
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 314
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 915
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 797
 7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 2 329
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 264
 9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 888
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 823

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

TECH

Odhalili pôvod záhadného hobbita, z Afriky sa dostal ako prvý

Homo floresiensis mal malý mozog a veľké nohy.

DOMOV

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Z SNS nepovedali, či pravidlo bude platiť aj pre registrované strany.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

Neprehliadnite tiež

Zisk firmy Whirlpool nenaplnil očakávania

Od začiatku tohto roka sa hodnota akcií firmy znížila o takmer 4 percentá.

Česko prestane platiť nočné vlaky na Slovensko. Kvôli konkurencii

Na Slovensko premáva okrem Českých dráh aj Leo Express a RegioJet

Závod americkej automobilky vo Venezuele prepustil stovky zamestnancov. Dostali SMS

General motors nie prvou firmou, ktoré prepustila svojich zamestnancov cez sms. Pred dvoma rokmi to urobil tiež výrobca čistiacich prostriedkov Clorox.

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop