Ústupky operátorov v roamingu sú len symbolické

Pre svoju snahu regulovať ceny roamingu má eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Vivian Redingová silné ...

Tvrdenie eurokomisárky Redingovej, že v zahraničí bude možné volať za domáce poplatky, je neuskutočniteľné. Výška dnešných poplatkov je však naozaj príliš vysoká na to, aby pokrývala len oprávnené náklady a primeraný zisk. FOTO - TASR

TOTO JE SKRÁTENÁ VERZIA ČLÁNKU PUBLIKOVANÁ V DENNÍKU SME. TÉMA JE PODROBNEJŠIE SPRACOVANÁ NA MOBIL.SME.SK.

Pre svoju snahu regulovať ceny roamingu má eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Vivian Redingová silné argumenty. Mobilní operátori sa zasa snažia zmierniť vplyv budúcej regulácie na svoje zisky, prípadne reguláciu úplne zastaviť. Ani ich dočasné akcie však zrejme zásah Európskej komisie do cien neodvrátia.

Hoci operátori toľko zdôrazňujú konkurenciu na európskom trhu, ceny za využívanie mobilu pri ceste do zahraničia neklesajú. Trend je dlhodobý a ani globalizácia trhu, keď malých mobilných operátorov skupujú štyri najväčšie korporácie - Vodafone, T-Mobile, Telefónica a Orange, nepriniesla pre zákazníka významné zmeny.

Čo tvorí cenu roamingu?

Počas návštevy v cudzine je mobilný telefón zaregistrovaný v sieti partnerského mobilného operátora. Hoci hosť využíva jeho telefónnu sieť prakticky rovnako ako domáci používateľ, za odchádzajúce hovory platí niekoľkonásobne viac.

Ak niekto volá klienta do zahraničia, hovor je najskôr nasmerovaný na domáceho slovenského operátora, ktorý ho presmeruje do zahraničnej siete, v ktorej je volaný hosť aktuálne prihlásený a "odovzdá" ho príslušnému operátorovi. O ďalšie spracovanie hovoru sa už stará zahraničný operátor.

Volajúci pritom platí hovor do slovenskej siete, bez ohľadu na to, či sa v nej volaný práve nachádza. Poplatok si delia operátor volajúceho a operátor volaného, čo môže byť aj ten istý poskytovateľ. Volaný platí za prichádzajúci hovor v zahraničí ďalší poplatok. Ten si zasa delí jeho domáci operátor so zahraničným partnerom, v ktorého sieti hovor prebehol.

Operátori štruktúru účtovaných poplatkov nezverejňujú. Logický je však predpoklad , že konečnú výšku ceny okrem skutočných nákladov na spojenie tvorí provízia zahraničného a domáceho poskytovateľa. Z príkladov vidieť, že v niektorých prípadoch ide aj o viac ako pätnásť korún za minútu hovoru.

Konkurencia nefunguje

"Znižovanie cien je všeobecný trend v Európe, hľadaním bilaterálnych dohôd medzi operátormi s cieľom nájsť spôsob, ako sa priblížiť k zákazníkovi. Regulácia v tejto oblasti preto nie je potrebná," povedal minulý mesiac pre agentúru SITA hovorca Orange Slovensko Peter Tóth. Operátori pritom v minulých rokoch výrazne zvýšili poplatky za posielanie SMS zo sietí zahraničných partnerov.

V čase zvyšovania cien Orange aj EuroTel (dnes T-Mobile) argumentovali tlakom operátorov v zahraničí. T-Mobile zvýšil cenu vo februári minulého roka z 1,43 až 2,98 až na 4,52 koruny za jednu textovú správu. Majitelia predplatených kariet dnes za rovnakú službu platia až 5,71 koruny. Orange zdražoval už 30. apríla 2004. Vtedy jeho zákazníci platili 4,64 koruny za jednu správu, medzitým však mierne zlacnel na 4,17 koruny. V čase zdraženia išlo o podobný cenový skok ako v EuroTeli.

Ďalší cenový skok v roamingu urobil Orange 21. júna minulého roka. Dovtedy si mohli zákazníci v zahraničí vybrať najlacnejšieho miestneho operátora a zvoliť si jeho služby. Orange sa však rozhodol ceny odoslaných SMS v roamingu zjednotiť a tým zrušil akékoľvek konkurenčné rozdiely. "Zákazníci Orangeu si odteraz nebudú musieť pamätať cenníky jednotlivých operátorov v krajine, do ktorej sa chystajú, pretože Orange spoplatňovanie SMS správ z roamingu zjednoduší a sprehľadní," povedal Tóth.

Napospas operátorom

V praxi sa však ceny zvýšili 207 zmluvným zahraničným operátorom a mierne klesli 85 operátorom z málo navštevovaných krajín ako Andora, Brazília, Kuba, Litva a podobne. Zvýšenie poplatkov pritom nebolo bezvýznamné, v mnohých krajinách sa ceny zvýšili viac ako o šesť korún za jednu správu.

Konkurencia na ceny nevplýva dostatočne, ak sa ich operátor rozhodne zvýšiť, zákazník nemá inú šancu, ako zmeny prijať. Príklad cenových úprav Orangeu v minulom roku ukazuje, že vplyv na ceny má najmä obchodná politika dominantného mobilného operátora a až potom iné faktory, ako napríklad konkurenčný tlak.

ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR

Koľko zaplatíme za hovory mobilom do zahraničia

Rozdiely v cenách si možno porovnať pri konkrétnych príkladoch.

* Volajú mi do zahraničia

Volajúci uskutoční hovor zo slovenskej siete Orange na telefón v roamingu v českej sieti EuroTel. Zaplatí tarifu za minútu hovoru do vlastnej siete, čo môže byť napríklad 9,40 koruny za minútu pri Paušále 60. Ústredňa hovor prepojí do siete roamingového partnera a od tejto chvíle už hovor platí volaný. Za minútu hovoru zaplatí 28,44 koruny. Orange teda za minútu hovoru zinkasuje 37,84 koruny, no zo sumy 28,44 koruny musí zaplatiť poplatok EuroTelu za spojený hovor.

Ak však zo siete Orange zavolá klient na telefónne číslo českého EuroTelu, minúta hovoru stojí 10,95 koruny. V cene sú náklady, ale aj zisk Orangeu i EuroTelu. Rozdiel medzi cenou bežného medzinárodného hovoru na mobil a cenou podobného hovoru v roamingu v tej istej sieti je 17,49 koruny.

* Volám zo zahraničia

Slovenský klient volá z roamingu v českej sieti EuroTel do slovenskej siete Orange. Za minútu hovoru zaplatí 36,53 koruny. V rovnakej sieti zaplatí za takýto hovor domáci český používateľ EuroTelu s programom Pohoda 18,22 českej koruny (24,23 slovenských). V cene sú započítané náklady i zisk českého EuroTelu i slovenského Orangeu na minútu hovoru.

Napriek tomu je v tej istej sieti pre slovenského používateľa rozdiel v cene 12,30 koruny za minútu hovoru s rovnakými podmienkami, aké mal český používateľ.

Globalizácia klientom zlacnenie nepriniesla

Vstup Globtelu pod svetovú značku Orange a EuroTelu pod T-Mobile neprinieslo slovenským používateľom roamingu nijaké významné výhody.

Keď Deutsche Telekom cez Slovenské telekomunikácie kúpil akcie EuroTelu a začal pripravovať zmenu značky, prišlo k absurdnej situácii - slovenskí zákazníci platili v zahraničných sieťach T-Mobile zväčša najvyššie poplatky za spojenie.

Výhodnejšie pre nich bolo zaregistrovať sa v inej ako "domácej" mobilnej sieti. Vedenie EuroTelu vtedy niekoľkokrát sľúbilo, že situácia dlho nepotrvá a zákazníci výhody telefonovania v skupine T-mobil pocítia.

Nezmenilo sa však nič a zásadnú zmenu nepriniesla ani zmena značky na T-Mobile v máji minulého roka. Prvý zásadný krok v prospech zákazníka urobila firma na Slovensku až po viac ako dvoch rokoch, keď zaviedla službu Smart Roaming, ktorá zvýhodňuje volania v zahraničných sieťach T-Mobile. Ak ju však klient nevyužije a rozhodne sa telefonovať s bežným roamingovým programom, v 7 z 10 krajín, kde T-Mobile pôsobí, určite nájde lacnejšieho konkurenčného operátora. T-Mobile je najdrahší roamingový operátor v Nemecku i Česku.

Skupina Orange pôsobí v 15 krajinách sveta. Z porovnania roamingových cien vo vybraných európskych krajinách a v Izraeli vyplýva, že minúta hovoru v "domácej" sieti Orange je najdrahšia vo Francúzsku, Švajčiarsku, ale aj v Izraeli. Orange je najlacnejším operátorom v Poľsku, Holandsku a Rumunsku. Najvyšší cenový rozdiel za rovnakú službu v sieti iného operátora je v Izraeli - viac ako 28 korún za minútu hovoru.

Vo Veľkej Británii zákazník

T-Mobile využívajúci roaming britského T-Mobilu zaplatí za minútu hovoru 52,55 koruny. Ak využíva roaming britského T- mobilu slovenský zákazník konkurenčného Orangeu, zaplatí za minútu hovoru len 50,54 koruny. Aj z tohto príkladu vidno priestor na znižovanie cien.

Roaming patrí medzi najkomplikovanejšie služby pre zákazníka, skutočné náklady na hovory zo zahraničia sa odhadujú veľmi ťažko. Prispieva k tomu niekoľko faktorov, ktorými operátori vedome uvádzajú zákazníka do omylu:

1. Operátori uvádzajú ceny bez DPH

Optické znižovanie cien patrí k dlhodobo najobľúbenejším trikom operátorov. Ceny bez DPH si mohlo k 31. decembru 2005 podľa Daňového riaditeľstva uplatniť len 147 490 firiem na Slovensku. Zostávajúcich 4,4 milióna zákazníkov zaplatí cenu s DPH, teda o 19 percent vyššiu, než operátori uvádzajú v cenníkoch.

2. Krátkodobé akcie znižujú cenu

Operátori radi využívajú krátkodobé akcie, ktoré propagujú v masívnej reklamnej kampani. Po ukončení akcie však zákazník podvedome naďalej počíta s akciovou cenou, pričom operátor už účtuje vyššie ceny. Ako príklad môžeme poslúžiť aktuálna kampaň T-Mobile, v ktorej propaguje službu Smart Roaming. Akciová cena sedem korún za minútu hovoru platí len do konca mája, potom zákazník zaplatí 11,78 koruny. Aj po zvýšení ceny je však služba stále atraktívnejšia ako doterajšia ponuka.

3. Drobné triky

Niektorí operátori v Európe skúšajú na zákazníka v roamingu rôzne drobné triky, aby ho prinútili volať. Najznámejším je zatajenie telefónneho čísla (deaktivácia služby Clip). Ak je volaný v zahraničí a netuší, kto mu volá, zväčša zodvihne každý hovor, teda aj taký, ktorý by inak nedvihol. Profituje z toho len operátor.

4. Cenníky sú príliš zložité

Ak operátor pripraví neprehľadný cenník, používateľ si nedokáže jednoducho a najmä okamžite vyrátať konečnú cenu, ktorú zaplatí. Operátori radi používajú rôzne spôsoby, ktorými ceny delia na rôzne položky. Takmer každý typ hovoru má inú cenu a k nej ešte treba prirátať DPH.

5. Cenníky sa menia a bez zverejnenia

Operátori počas roka cenníky priebežne upravujú, no zmeny nezverejňujú, takže pri obrovskom množstve položiek používateľ nemá šancu zistiť, aká cena sa zmenila. Operátori tiež pravidelne prehodnocujú roamingové poplatky a upravujú ich podľa vývoja kurzu slovenskej koruny.

6. Neupozorňujú na skryté poplatky

Operátori sa príliš spoliehajú na "informovaného" zákazníka a nedostatočne upozorňujú na nové poplatky a zvyšovanie cien za služby. Pred rokom riešil Orange reklamácie nespokojných zákazníkov, ktorým vyúčtoval niekoľkotisícové faktúry za dátový roaming. Vysvitlo, že neboli dostatočne informovaní o náraste cien.

7. Automatický výber operátora

Automatický výber operátora znamená, že telefón sa sám prehlási do siete operátora so silnejším signálom a bez vedomia používateľa sa môže z vybranej lacnej siete prehlásiť do najdrahšej. Okrem toho operátori nastavujú na SIM karte uprednostňovaných zahraničných partnerov. Riešením je manuálny výber operátora v zahraničí.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 223
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 105
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 092
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 097
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 031
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 952
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 141
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 407
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 179

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.