Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. 4. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

názov fondu

mena

hodnota

podielu

hodnota fondu v mil. Sk

výkonnosť v % / posl. týždeň

výkonnosť v % / posl. polrok

výkonnosť v % / posl. rok

výkonnosť v % / 3 roky

správcovská spoločnosť

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18516 22086,23 0,07 0,17 1,27 3,42 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1727 8808,76 -0,01 0,09 0,83 3,43 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5077 7634,07 0,03 0,55 1,34 3,62 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11112,93 3210,13 0,07 0,6 1,46 3,51 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0081 1658,4 0 0,78 1,74 3,61 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1086 1492,96 0,1 0,38 0,97 3,36 ISTRO AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,003 821,78 0,06 0 0 0 ČSOB AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0421 428,39 -0,07 0,04 2,31 1,85 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,16 464,6 0,06 0,01 0,18 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0235 450,71 0,09 1,28 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0031 366,13 0,02 -0,32 0,31 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,42 238,17 0,02 0,07 0,77 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4773,74 128 0,08 1,86 3,28 1,78 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,62 81,97 0,05 -0,08 1,02 2,14 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0093 78,69 0,06 0,48 x x AIG Funds
KBC Multi Cash Euro EUR 33,88 162,64 0,03 0,86 1,71 1,79 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1085,22 161,65 -0,01 0,77 1,78 x ING Bank
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 112,83 243,43 0,04 1,82 3,31 x HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,03 1016,94 0,04 1,01 2,11 x HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 118,79 16752,55 0,01 0,59 1,26 1,75 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0843 8336,35 -1,03 -4,88 0,72 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9166 8385,19 -0,06 -0,61 0,71 3,97 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,288 5082,91 -0,06 -1,73 -0,77 3,06 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27248 5037,73 0,07 -0,64 0,72 4,17 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0372 2062,24 -0,02 -0,37 0,95 4,05 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1409 1127,92 -0,62 -3,99 -2,98 x AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4205 719,52 -1,47 -7,01 -3,49 0,04 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1402 700,23 -0,04 -1,65 -0,78 3,11 AIG Funds
KBC Renta Slovakrenta SKK 21659,78 2824,43 -0,14 -3,05 -1,58 x ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,21 523,37 -0,17 -3,21 -1,59 x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1818 655,2 0,05 -0,31 0,94 4,64 ISTRO AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1087,06 554,87 -0,25 -4,17 -1,72 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6518 312,97 -1,67 -5,78 0,84 -6,89 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9284 468,76 -1,19 -7,39 -4,63 -0,98 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1005,19 497,44 0,24 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0235 347,31 -0,15 -1,31 1,43 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7262 239,75 -1,83 -5,7 1,75 -5,56 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,152 234,39 -0,13 0,81 2,51 2,54 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1118,32 3471,14 -0,36 -3,38 -0,91 x ING Bank
CI - HVB SKK Bond SKK 109,08 186,12 -0,26 -2,92 -1,49 x HVB Bank

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7611 2489,65 0,18 10,02 20,92 16,99 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7825 1762,62 -1,04 5,63 13,67 9,13 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4539,2 12545,96 1,09 6,84 31,94 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 174,74 257,89 3,13 35,49 88,5 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 261,32 208,24 0,6 x x x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,87 37,59 0,52 7,5 12,17 30,21 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1152,95 381,89 0,65 14,27 0 0 UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 179,95 345,28 -0,09 14,35 28,75 0 AM Slovenskej sporiteľne
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9447 247,99 0 12,85 21,38 14,85 AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6917 236,92 -0,49 7,54 13,67 6,49 VÚB AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,45 163,88 4,06 30,94 74,72 72,52 UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1831,07 67,03 4,67 31,23 76,59 81,39 ČSOB AM
WIOF - European Equity EUR 3,62 9,06 1,4 18,69 35,07 26,4 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 268,49 105,31 0,69 11,33 12,23 x AM Slovenskej sporiteľne
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 300,39 723,83 0,5 13,88 24,59 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,3195 133,06 -1,05 1,59 13,34 10,53 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,31 8,41 0,43 5,96 5,96 9,68 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1263,18 103,72 1,76 12,91 42,15 x ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 3,8 4,73 0 5,26 5,85 9,46 SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,366 118,65 -0,66 2,85 7,56 5,87 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16339 2139,37 0,12 2,34 6,74 6,06 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3397 2153,11 0,1 5,31 27,96 21,64 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,19094 1395,09 0,28 4,71 11,25 8 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3492 1451,85 0,32 5,11 9,78 9,43 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0082 319,24 -0,66 -3,03 0,78 0 ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,684 1340,99 0,21 2,17 4,14 4,98 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,87 12,36 0 3,35 9,93 10,64 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,81 10,56 0,53 4,1 11,73 9,72 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,863 126,52 -0,32 1,61 4,62 3,71 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3,11 6,57 0,65 2,64 2,64 1,81 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1339 98,39 0,44 2,77 4,16 x Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0517 59,91 -0,29 5,47 0 x KD Investments
VB - Inter-Invest EUR 66,88 0 0,45 4,35 10,25 7,56 Ľudová banka
ABN-Model Fund 2 EUR 57,02 113,66 -0,4 2,11 6,88 0 Across Investment Services
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,9 0,27 -0,17 1,37 4,42 5,23 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,73 1,85 0,64 8,74 15,37 12,63 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 EUR 5,14 1,74 0,19 5,11 9,59 8,35 UniBanka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 74,23 45,78 0,53 16,55 35,31 x Across Investment Services
ABN-Model Fund 3 EUR 54,34 262,01 -0,44 5,07 12,3 x Across Investment Services
ABN-US Opportunities Equity Fund EUR 83,32 31,98 1,25 19,1 28,36 x Across Investment Services

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0447 2002 0,38 4,68 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0813 1966,45 0,47 5,79 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0139 1796,83 0 1,43 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,039 1603,74 0,15 2,4 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,1483 1549,83 1,21 12,26 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - StrategicFund SKK 1,0742 1204,03 0,71 7,91 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0044 823,7 0,03 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0042 782,15 0,02 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,118 718,63 0,78 8,87 x x Tatra AM
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,86 26,2 -0,2 3,57 10,29 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1065,61 321,63 0,25 0,34 0 x HVB Bank
CI - Success relative (rastový) EUR 7,99 4,32 0,13 10,97 22,92 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 98,86 3,9 -0,01 x x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 82,98 0 0,44 7,47 13,76 9,81 Ľudová banka
KBC Master Fund Optimum EUR 925,61 825,28 0,27 7,73 14,83 13,86 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 41,11 0 0,54 14,32 30,92 17,84 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,43 26,2 -0,21 2,95 9,65 x HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 76,06 0 -0,13 2,15 5,13 4,26 Ľudová banka
KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK 920,07 377,9 0,52 7,63 12,44 10,36 ČSOB AM
World Selection EUR 103,48 0 1,35 15,03 24,09 22,01 Ľudová banka

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 179
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 793
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 054
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 763
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 580
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 926
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 924
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 803
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 611
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa 1 521

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzsky analytik: Le Penová je v pozícii, z ktorej sa nevyhráva

Veriť, že Rusko je za všetkým zlé, je nesprávne, rovnako ako veriť tomu, že Rusko nemá vplyv, hovorí pre SME analytik FLORENT PARMENTIER.

SVET

Kremeľ smúti. Jeho favoritka Le Penová vo voľbách nevyhrala

Macron je kandidátom Bruselu a Merkelovej, Le Penová je z ľudu, opakujú ruské štátne médiá.

KOMENTÁRE

V čom majú Mihál s Beblavým výhodu

Môžu sa stať rozhodujúcou silou.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany

Ovocie zamrzlo u nás aj v Poľsku. O koľko zdražejú jablká a jahody?

Premiér Fico hovorí o odškodňovaní ovocinárov. Z jeho slov vyplýva, že nárok nebudú mať všetci

Stovky zamestnávateľov ponúknu na veľtrhu 31 tisíc pracovných miest

Veľtrh práce nie je určený len ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop