Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. 4. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

názov fondu

mena

hodnota

podielu

hodnota fondu v mil. Sk

výkonnosť v % / posl. týždeň

výkonnosť v % / posl. polrok

výkonnosť v % / posl. rok

výkonnosť v % / 3 roky

správcovská spoločnosť

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18516 22086,23 0,07 0,17 1,27 3,42 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1727 8808,76 -0,01 0,09 0,83 3,43 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5077 7634,07 0,03 0,55 1,34 3,62 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11112,93 3210,13 0,07 0,6 1,46 3,51 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0081 1658,4 0 0,78 1,74 3,61 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1086 1492,96 0,1 0,38 0,97 3,36 ISTRO AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,003 821,78 0,06 0 0 0 ČSOB AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0421 428,39 -0,07 0,04 2,31 1,85 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,16 464,6 0,06 0,01 0,18 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0235 450,71 0,09 1,28 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0031 366,13 0,02 -0,32 0,31 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,42 238,17 0,02 0,07 0,77 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4773,74 128 0,08 1,86 3,28 1,78 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,62 81,97 0,05 -0,08 1,02 2,14 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0093 78,69 0,06 0,48 x x AIG Funds
KBC Multi Cash Euro EUR 33,88 162,64 0,03 0,86 1,71 1,79 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1085,22 161,65 -0,01 0,77 1,78 x ING Bank
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 112,83 243,43 0,04 1,82 3,31 x HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,03 1016,94 0,04 1,01 2,11 x HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 118,79 16752,55 0,01 0,59 1,26 1,75 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0843 8336,35 -1,03 -4,88 0,72 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9166 8385,19 -0,06 -0,61 0,71 3,97 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,288 5082,91 -0,06 -1,73 -0,77 3,06 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27248 5037,73 0,07 -0,64 0,72 4,17 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0372 2062,24 -0,02 -0,37 0,95 4,05 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1409 1127,92 -0,62 -3,99 -2,98 x AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4205 719,52 -1,47 -7,01 -3,49 0,04 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1402 700,23 -0,04 -1,65 -0,78 3,11 AIG Funds
KBC Renta Slovakrenta SKK 21659,78 2824,43 -0,14 -3,05 -1,58 x ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,21 523,37 -0,17 -3,21 -1,59 x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1818 655,2 0,05 -0,31 0,94 4,64 ISTRO AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1087,06 554,87 -0,25 -4,17 -1,72 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6518 312,97 -1,67 -5,78 0,84 -6,89 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9284 468,76 -1,19 -7,39 -4,63 -0,98 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1005,19 497,44 0,24 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0235 347,31 -0,15 -1,31 1,43 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7262 239,75 -1,83 -5,7 1,75 -5,56 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,152 234,39 -0,13 0,81 2,51 2,54 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1118,32 3471,14 -0,36 -3,38 -0,91 x ING Bank
CI - HVB SKK Bond SKK 109,08 186,12 -0,26 -2,92 -1,49 x HVB Bank

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7611 2489,65 0,18 10,02 20,92 16,99 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7825 1762,62 -1,04 5,63 13,67 9,13 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4539,2 12545,96 1,09 6,84 31,94 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 174,74 257,89 3,13 35,49 88,5 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 261,32 208,24 0,6 x x x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,87 37,59 0,52 7,5 12,17 30,21 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1152,95 381,89 0,65 14,27 0 0 UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 179,95 345,28 -0,09 14,35 28,75 0 AM Slovenskej sporiteľne
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9447 247,99 0 12,85 21,38 14,85 AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6917 236,92 -0,49 7,54 13,67 6,49 VÚB AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 18,45 163,88 4,06 30,94 74,72 72,52 UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1831,07 67,03 4,67 31,23 76,59 81,39 ČSOB AM
WIOF - European Equity EUR 3,62 9,06 1,4 18,69 35,07 26,4 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 268,49 105,31 0,69 11,33 12,23 x AM Slovenskej sporiteľne
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 300,39 723,83 0,5 13,88 24,59 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,3195 133,06 -1,05 1,59 13,34 10,53 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,31 8,41 0,43 5,96 5,96 9,68 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1263,18 103,72 1,76 12,91 42,15 x ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 3,8 4,73 0 5,26 5,85 9,46 SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,366 118,65 -0,66 2,85 7,56 5,87 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16339 2139,37 0,12 2,34 6,74 6,06 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3397 2153,11 0,1 5,31 27,96 21,64 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,19094 1395,09 0,28 4,71 11,25 8 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3492 1451,85 0,32 5,11 9,78 9,43 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0082 319,24 -0,66 -3,03 0,78 0 ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,684 1340,99 0,21 2,17 4,14 4,98 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,87 12,36 0 3,35 9,93 10,64 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,81 10,56 0,53 4,1 11,73 9,72 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,863 126,52 -0,32 1,61 4,62 3,71 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3,11 6,57 0,65 2,64 2,64 1,81 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1339 98,39 0,44 2,77 4,16 x Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0517 59,91 -0,29 5,47 0 x KD Investments
VB - Inter-Invest EUR 66,88 0 0,45 4,35 10,25 7,56 Ľudová banka
ABN-Model Fund 2 EUR 57,02 113,66 -0,4 2,11 6,88 0 Across Investment Services
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,9 0,27 -0,17 1,37 4,42 5,23 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,73 1,85 0,64 8,74 15,37 12,63 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 EUR 5,14 1,74 0,19 5,11 9,59 8,35 UniBanka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 74,23 45,78 0,53 16,55 35,31 x Across Investment Services
ABN-Model Fund 3 EUR 54,34 262,01 -0,44 5,07 12,3 x Across Investment Services
ABN-US Opportunities Equity Fund EUR 83,32 31,98 1,25 19,1 28,36 x Across Investment Services

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0447 2002 0,38 4,68 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0813 1966,45 0,47 5,79 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0139 1796,83 0 1,43 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,039 1603,74 0,15 2,4 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,1483 1549,83 1,21 12,26 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - StrategicFund SKK 1,0742 1204,03 0,71 7,91 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0044 823,7 0,03 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0042 782,15 0,02 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,118 718,63 0,78 8,87 x x Tatra AM
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,86 26,2 -0,2 3,57 10,29 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1065,61 321,63 0,25 0,34 0 x HVB Bank
CI - Success relative (rastový) EUR 7,99 4,32 0,13 10,97 22,92 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 98,86 3,9 -0,01 x x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 82,98 0 0,44 7,47 13,76 9,81 Ľudová banka
KBC Master Fund Optimum EUR 925,61 825,28 0,27 7,73 14,83 13,86 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 41,11 0 0,54 14,32 30,92 17,84 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,43 26,2 -0,21 2,95 9,65 x HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 76,06 0 -0,13 2,15 5,13 4,26 Ľudová banka
KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK 920,07 377,9 0,52 7,63 12,44 10,36 ČSOB AM
World Selection EUR 103,48 0 1,35 15,03 24,09 22,01 Ľudová banka

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 1. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 2. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 6. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 7. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 8. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 9. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 10. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 503
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 996
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 387
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 240
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 217
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 065
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 416
 8. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 405
 9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 1 099
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 079

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Psychológ: Sérioví vrahovia si svoje konanie uvedomujú

Každý z nás sa môže stať vrahom.

Neprehliadnite tiež

S bicyklom do vlaku? Železničiari zaspali dobu, lístok cez e-shop nekúpite

Kúpe lístka na stanici sa dá vyhnúť, ale cestujúci riskuje, že do vlaku sa nedostane vôbec.

Kabinet schválil bratislavskému Volkswagenu rozšírenie kapacít

Automobilka ohlásila investíciu do nového logistického centra v Devínskej Novej Vsi v celkovej výške 147 miliónov eur.

Ryanair rozsádza pasažierov. Sedenie spolu spoplatnil

Za spoločné sedenie zaplatia dospelí dvakrát po dve eurá, pri deťoch je poplatok vyšší.