Údaje o otvorených podielových fondoch k 24. 3. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1846 22617,73 0,14 1,3 3,5 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1726 9113,71 0,03 0,01 0,89 3,49 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5068 8132,2 0,03 0,54 1,33 3,65 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11103,58 3330,81 0,02 0,53 1,53 3,55 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0079 2139,75 0,02 0,83 1,79 3,67 Tatra AM,
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1076 1504,77 0,02 0,23 0,87 3,39 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0427 441,67 -0,08 0,21 2,4 1,96 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,11 495,45 0,02 -0,13 0,13 x UniBanka
ČSOB privátny korunový o. p. f. SKK 1,0018 444,07 0,06 x x x ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0224 446 0,04 1,23 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o. p. f. SKK 1,0026 380,15 0,02 -0,65 0,26 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,41 245,65 0,05 -0,01 0,95 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4765,84 127,49 0,07 1,83 3,2 1,74 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,66 82,12 0,13 -0,13 1,47 2,23 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0088 77,24 0,05 0,46 x x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro EUR 33,85 163,74 0,03 0,83 1,71 1,8 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1085,3 168,87 0,03 0,85 1,92 x ING Bank
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 112,71 245,85 0,06 1,77 3,29 x HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,97 1010,71 0,04 1 2,12 x HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 118,8 16852,23 0,03 0,64 1,35 1,79 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1041 8607,79 -1,1 -4,04 3,01 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,92 8521,32 0,07 -0,51 0,96 4,16 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27261 5308,38 0,01 -0,78 0,84 4,36 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2906 5310,73 -0,01 -1,75 -0,47 3,34 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0418 2039,97 0,02 -0,37 1,23 4,15 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1567 1146,93 -0,3 -3,52 -1,2 x AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4489 735,97 1,02 -4,67 -1,47 0,4 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1411 700,91 -0,16 -1,71 -0,63 3,37 AIG Funds Central Europe
KBC Renta Slovakrenta SKK 21729,92 2840,81 -0,07 -2,96 -1,43 x ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,58 546,3 0,1 -3,21 -1,28 x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1816 670,91 0,02 -0,47 0,84 4,79 ISTRO AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1092,26 581,74 -0,19 -3,94 -1,06 x Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6733 328,74 2,42 -2,63 5,33 -6,34 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9443 482,65 0,88 -5,5 -2,78 -0,67 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1005,55 487,12 0,15 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0249 359,72 0,27 -1,26 1,87 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7528 252,57 2,53 -1,79 6,8 -4,91 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,153 235,5 0,21 1,05 2,67 2,08 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1122,32 3519,67 -3,24 -0,26 x ING Bank
CI - HVB SKK Bond SKK 109,51 191,9 0,02 -2,8 -0,97 x HVB Bank Slovakia

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,761 2363,56 1,45 12,09 21,58 18,3 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,8003 1698 2,27 6,69 17,55 9,87 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4490,08 12190,1 0,41 3,92 35,07 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 168,41 240,84 3,17 25,65 89,63 x AM Slovenskej sporiteľne,
WIOF - Global Equity USD 3,85 37,39 6,94 13,57 30,2 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 260,69 198,66 2,14 x x x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1153,97 365 0,76 14,44 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 179,34 346,62 0,21 14,89 30,91 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6975 233,73 2,36 7,79 15,98 6,99 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9305 239,3 0,94 12,71 21,73 14,53 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,79 151,59 0,68 23,46 76,14 72,75 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,54 8,81 1,14 17,22 35,63 26,57 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1750,86 66,6 0,35 21,92 77,38 78,99 ČSOB AM
ESPA Stock America USD 265,05 103,15 -0,08 7,96 12,84 x AM Slovenskej sporiteľne
IAM - Globálny technologický SKK 0,3209 133,66 -0,31 3,75 15,43 10,26 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 301,27 716,38 0,54 12,91 27,86 x ING Bank
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,31 8,44 -0,43 4,52 7,94 9,44 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1244,48 105,87 -1,02 8,63 43,61 x ČSOB AM
WIOF - US Value Equity USD 3,83 4,73 1,06 5,22 9,43 9,8 SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3686 118,09 0,74 5,07 9,29 5,64 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16255 2090,96 0,48 2,2 7,24 6,13 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3507 2131,13 1,53 5,24 33,56 22,9 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3448 1441,94 0,39 4,55 9,63 9,44 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,18723 1220,36 0,75 4,27 11,82 7,96 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0173 320,11 -0,21 -3 2,25 ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6823 1329,42 0,86 2,74 4,17 5,38 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,88 12,27 3,16 12,21 11,31 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,81 10,24 0,53 4,1 13,73 9,57 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8641 127,17 0,12 1,78 4,69 3,86 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3,1 6,54 0,32 1,31 4,03 1,58 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1419 97,85 0,12 1,95 3,73 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0486 58,33 -0,04 4,82 KD Investments
VB - Inter-Invest EUR 67,05 0,34 3,55 11,12 7,25 Ľudová banka
ABN-Model Fund 2 EUR 57,46 113,66 0,35 2,24 8,33 Across Investment Services
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,94 0,27 0,34 1,37 5,69 5,72 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,73 1,85 0,85 7,74 16,5 12,77 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 EUR 5,16 1,75 0,58 4,67 10,73 8,62 UniBanka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 73,6 45,78 1,13 15,4 36,45 x Across Investment Services
ABN-Model Fund 3 EUR 54,8 262,01 0,51 4,92 14,1 x Across Investment Services
ABN-US Opportunities Equity Fund EUR 81,14 31,98 1,51 15,67 25,84 x Across Investment Services

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0396 1817,74 0,11 3,69 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0144 1733,23 -0,08 1,19 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0748 1731,56 0,07 5,08 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0372 1559,62 -0,05 2,08 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0639 1082,79 0,28 6,22 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,12731 1082,98 0,29 10,84 x x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0034 627,41 0,05 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0033 575,64 0,05 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,1067 580,21 0,2 7,62 x x Tatra AM
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,89 26,2 0,1 3,89 12 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1067,27 321,63 0,33 4,96 x x HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,98 4,26 0,25 11,45 24,88 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 99,51 3,47 0,24 x x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 82,77 0,61 6,69 14,64 9,48 Ľudová banka, a.s.
KBC Master Fund Optimum EUR 924,04 836,69 0,45 6,74 16,3 14,1 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 40,93 0,71 12,91 32,07 16,77 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,46 26,2 0,21 3,28 11,43 HVB Bank

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 089
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 5 966
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 888
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 613
 5. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 090
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 062
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 984
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 595
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 151
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 688

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

DOMOV

Čižnár robí okolo rozpustenia kotlebovcov tajnosti

Návrh na zrušenie ĽSNS podala Generálna prokuratúra koncom mája.

Neprehliadnite tiež

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.

Wizz Air: Väčší kufor grátis nebude skôr, lebo treba vyškoliť personál (rozhovor)

Za väčšiu príručnú batožinu si zákazníci leteckej spoločnosti Wizz Air už nebudú musieť platiť, novinku zavedú aerolínie až od konca októbra.

Získať hypotéku je čoraz ťažšie. Čo sa zmenilo?

Banky sa musia pri schvaľovaní hypotéky viac zameriavať a skúmať finančnú situáciu klientov.