Poradca menil body, náskok víťaza rástol

Poradca pri privatizácii letísk Meinl Bank upravil hodnotenie podnikateľských plánov v prospech konzorcia TwoOne. Vyplýva to z porovnania ...

Podľa ministra dopravy Pavla Prokopoviča je rozhodujúce záverečné hodnotenie poradcu. Minister hospodárstva Jirko Malchárek nepovažuje hodnotenie subporadcu SH&E smerodajné. ILUSTRAČNÉ FOTO - SITA

Poradca pri privatizácii letísk Meinl Bank upravil hodnotenie podnikateľských plánov v prospech konzorcia TwoOne. Vyplýva to z porovnania oficiálneho bodového hodnotenia súťažiacich a hodnotenia britského subporadcu SH&E, ktoré pred niekoľkými týždňami preniklo do médií. Podstata zmien spočíva v tom, že konzorcium TwoOne dostalo viac bodov za splnenie jednotlivých kritérií, zatiaľ čo konzorciám Abertis a ISAP body znížili. Výsledkom je, že bodový rozdiel medzi TwoOne a Abertisom vzrástol desaťnásobne v prospech viedenského letiska Schwechat.

Noc zmien v bodovaní

Zmeny sa udiali v noci z 21. na 22. decembra. Člen komisie, ktorý nechcel byť menovaný, o tejto udalosti denníku SME povedal, že rozhodujúce rokovanie výberovej komisie vtedy prerušili, aby si poradcovia vyjasnili otázky o kvalite podnikateľského plánu TwoOne. Pre subporadcu SH&E bol totiž "veľkým sklamaním", lebo sa sústreďoval najmä na to, čo "by bolo treba urobiť, a nie na to, ako to urobí". SH&E plán TwoOne vláde doslova neodporučil.

"Vo štvrtok pred hlasovaním hlavný poradca Meinl Bank prišiel s novým hodnotením, ktoré bolo jednoznačné, vrátane novej bodovej tabuľky," povedal spomínaný člen komisie. Vláda vďaka týmto zmenám môže teraz skonštatovať, že "obchodný plán TwoOne do značnej miery splnil kritériá konzistentnosti a garancie stabilného finančného vývoja", a že je dostatočný z hľadiska predpovedí nárastu počtu prepravených cestujúcich a nárastu výnosov.

V pôvodných záveroch SH&E sa naopak píše, že "kritickým prípadom je presun premávky z Viedne, na ktorom je postavená vysoká prognóza premávky". Nie je jasné, ako sa zrealizuje, lebo vysoké príjmy na zákazníka leteckej dopravy "nie sú konzistentné s vysokou finančnou motiváciou, ktorá je potrebná na to, aby sa letecké spoločnosti rozhodli v prospech takéhoto presunu".

Desaťnásobný nárast

Podľa prepočtov denníka SME bol v stredu 21. decembra rozdiel medzi TwoOne a druhým v poradí, konzorciom Abertis, len 0,25 bodu v prospech viedenského letiska Schwechat. Na druhý deň ráno sa po úpravách rozdiel zvýšil na 2,5 bodu.

Minister hospodárstva Jirko Malchárek v januárovom rozhovore pre denník SME pripustil, že názor SH&E, ktorý posudzoval podnikateľské plány záujemcov, sa líšil od hlavného poradcu Meinl Bank. "Videl som výstup, v ktorom Meinl Bank závery SH&E vyvracia," povedal. Zároveň dodal, že poradca SH&E "nikdy nebol najatý štátom".

Minister nehovoril pravdu. Ministerstvo dopravy totiž podľa svojej oficiálnej správy z 27. apríla minulého roku uzatvorilo zmluvu s poradenským konzorciom, ktoré tvorili až tri spoločnosti - Meinl Bank, SH&E a DLA Weiss-Tessbach Rechtsanwälte.

Malchárek nepovažoval hodnotenie subporadcu za smerodajné. "Mňa nezaujíma subporadca a môžem pred jeho analýzami zavrieť oči."

Finále je s otáznikom

Z užšej súťaže, ktorú nečakane ohlásila koaličná rada pred dvoma týždňami, vyšlo víťazne konzorcium TwoOne. Jeho celková ponuka za akcie oboch letísk sa tak dostala na úroveň 11,4 miliardy korún. Spolu s investíciami je to takmer 20 miliárd korún.

Ak štát s TwoOne podpíše zmluvu, konečný súhlas s privatizáciou 66 percent akcií letísk bude v rukách protimonopolných úradov Slovenska a Rakúska, lebo ide o koncentráciu viedenského letiska Schwechat a bratislavského letiska M. R. Štefánika.

Aký dopad na privatizáciu budú mať aktuálne udalosti na politickej scéne, hovorca ministerstva dopravy Tomáš Šarluška nechcel komentovať.

ISAP by zamiešal poradím

Zo zverejneného oficiálneho bodového hodnotenia ponúk vyplýva, že pre víťaznú pozíciu TwoOne bolo rozhodujúce, či konzorciu ISAP uznajú plnú cenovú ponuku za bratislavské letisko 8 miliárd korún. V takom prípade by sa TwoOne dostalo na tretie miesto, ISAP na druhé a prvú priečku by obsadil Abertis. Ak by sa aj v tomto prípade konala užšia súťaž, v boji o letiská by licitovali Abertis a ISAP.

Privatizačný poradca a po ňom nakoniec aj vláda však uznali ISAP-u len ponuku na 4,8 miliardy. Podľa vládneho materiálu "uvedená kúpna cena nie je v súlade s Pravidlami výberového konania, ktoré výslovne stanovujú, že kúpna cena musí byť nepodmienená a zaplatená v hotovosti a v deň uzavretia v zmysle transakčnej dokumentácie". Preto poradca nevzal pri hodnotení do úvahy 3,2 miliardy korún z kúpnej ceny, lebo ich v konečnom dôsledku zaplatí letisko a nie investor.

Konzorcium ISAP sa cíti byť týmto záverom poškodené a tvrdí, že záväzná cenová ponuka 8 miliárd korún bola nepodmienená a vyplatilo by ju v hotovosti podľa stanovených pravidiel. Svoje práva chce obhajovať pred Európskou komisiou a na protimonopolnom úrade.

Faux pas J. Meinla

Koncom októbra týždenník Trend upozornil na prešľap Juliusa Meinla, majiteľa hlavného privatizačného poradcu Meinl Bank. Ten podľa správy rakúskej agentúry APA ešte pred odovzdaním ponúk povedal, že už vie, kto je víťazom tendra: "Vieme, kto to je a svoje jasné hodnotenie sme odovzdali."

Deň po tomto vyjadrení rodinná banka prerieknutie svojho majiteľa opravovala, napísal Trend. Hovorca banky 6. októbra dal agentúre APA nové vyhlásenie, podľa ktorého je všetko otvorené a uchádzači majú čas podať záväzné ponuky.

TwoOne stratil osem bodov z dvadsiatich možných

Poradca znížil hodnotenie konzorcia TwoOne spolu o osem bodov. Jeden bod mu strhol za dve výhrady v právnych dokumentoch.

Prvá sa týkala prijatia všetkých podmienok Protimonopolného úradu, aby koncentrácia letísk neohrozila konkurenčné prostredie. Úradu takýto postup umožňuje zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Druhá výhrada konzorcia "sa týkala povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade, že transakciu neschváli príslušný orgán s právomocou v oblasti ochrany hospodárskej súťaže", píše sa vo vládnom materiáli.

Viedenské letisko Schwechat, ktoré pohltí bratislavské letisko M. R. Štefánika, teda nebude mať povinnosť v plnej miere sa podvoliť protimonopolnému úradu. Keď súhlas s koncentráciou nezíska, nemusí podľa všetkého zaplatiť zmluvnú pokutu.

Ďalšie štyri body TwoOne stratil za riziko, že od protimonopolných úradov na Slovensku a v Rakúsku nemusí získať súhlas na získanie letiska v Bratislave.

O zvyšné tri body konzorcium prišlo pre riziko omeškania spôsobené čakaním na rozhodnutie protimonopolných úradov.

Maximálny počet bodov (malusov), o ktoré mohol poradca znížiť hodnotenie ponuky súťažiaceho, bol 20 (-10 za zmeny v právnych dokumentoch a -10 za riziko, že koncentráciu neschvália úrady).

Pri tesnom rozdiele medzi ponukou TwoOne a Abertisu bol dôležitý aj desatinový posun v ocenení jednotlivých kritérií a rizík. Poradca znížil aj hodnotenie tureckého konzorcia TAV - o 2,25 bodu a konzorcia ISAP - o 5,5 boda.

Kompletné hodnotenie ponúk Abertis TwoOne ISAP TAV
Kúpna cena (v mld. Sk) 3,317 6 4,8 (8) 4,157
Kúpna cena (body) 19,25 35 28 24,25
Peňažný príspevok (v mld. Sk) 9,754 7,9 5,5 3,099
Peňažný príspevok (body) 35 28,25 19,75 11

Podnikateľský plán

- Úplnosť a kvalita dokumentácie 10 5 (+1) 8 5
- Hodnota za peniaze 33 (- 2) 22 (+2) 20 30
- Vhodnosť investičného plánu 35 (-5) 22 (+7) 45 (-5) 30
- Úplnosť a kvalita dokumentácie 15 7 (+2) 8 5
- Reálnosť nárastu dopravy 25 18 (+3) 28 5
- Zloženie očakávaného rastu dopravy 10 8 5 5
- Návrhy vývoja príjmov z leteckej dopravy 8 5 (+1) 4 4
- Prognózy obchodných príjmov 18 11 (+3) 15 9
- Prognózy zmien v prevádzkových nákladoch 8 8 (+1) 5 5
- Úplnosť dokumentov 8 9,5 3 6
- Stabilita finančného vývoja 38 38 10 30
- Úrokové krytie 10 10 3 7
- Konzistentnosť bez vecných chýb 25 (-5) 25 35 35
Podnikateľský plán spolu (body) 16,25 12,75 12,5 12
Bonus za Košice (body) 5 10 5 0

Bodové zrážky (malusy)

- Právne dokumenty 0 -1 -5,5 -2,25
- Transakčné riziko 0 -7 0 0
Body spolu (vláda)* 75,5 78 59,75 45
Body spolu (SH&E)** 76,25 76,5 60 45
Body spolu (ISAP + SH&E)*** 67,5 63,75 66 36
Body spolu (ISAP + vláda)**** 66,75 65,25 65,75 36

* Oficiálne bodové ohodnotenie ponúk - TwoOne má náskok 2,5 bodu.
** Bodové ohodnotenie ponúk podľa pôvodných záverov subporadcu SH&E - TwoOne má náskok len 0,25 bodu.
*** Bodové ohodnotenie ponúk v prípade, že by ISAP-u uznali plnú kúpnu cenu a platili by body subporadcu SH&E. Víťazom by sa stal Abertis, druhý ISAP.
**** Bodové ohodnotenie ponúk v prípade, že by ISAP-u uznali plnú kúpnu cenu a platili by oficiálne body za podnikateľský plán. Víťazom by sa stal znova Abertis, druhý ISAP.

Pozn.: V zátvorkách sú zmeny oproti hodnoteniu SH&E, ktoré urobil hlavný poradca Meinl Bank. Vo výpočtoch uvažujeme, že TwoOne zostáva víťazom v súťaži o košické letisko. Záujemca o letisko Košice získal automaticky 5 bodov, víťaz, TwoOne, ďalších 5. Konzorcium TAV svoju účasť podmienilo.
Zdroj: vláda, SH&E, Prepočty: SME, všetky hodnotenia sa zaokrúhľovali na 0,25 bodu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 2. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 3. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 4. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 5. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 6. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 7. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 1. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 9 233
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 525
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 039
 4. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 840
 5. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 803
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 793
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 645
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 1 028
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 1 009
 10. Obchodné centrum Galéria Shopping Košice 723

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Ftáčnik vedie v prieskume na bratislavského župana

Jakubec nezískal ani dve percentá.

KOMENTÁRE

Ak nebudeme na Západe, budeme pod Ruskom

Amerika či Británia si môžu populizmus dovoliť, my nie.

KULTÚRA

Kunsthalle svieti na červeno. Konflikty so stopou krvi cítiť aj v Bratislave

Svet je šokujúci, vraví umelkyňa z Brazílie.

Neprehliadnite tiež

Hornbach spustil na Slovensku e-shop, menší tovar dovezie zadarmo

Ceny sa na e-shope nebudú líšiť od tých v kamenných predajniach.

Kanada pohrozila, že nekúpi vojenské lietadlá od Boeingu

Kanadský premiér vyhlásil, že Kanada nebude obchodovať s firmou, ktorá sa ich snaží zažalovať.

Výpočet minimálnej mzdy sa na Slovensku meniť nebude

Pri súčasnom systéme daní a odvodov si 58 centov z každého navýšeného eura vezme štát.

Známy americký predajca hračiek má problém, ničí ho Amazon

Maloobchodná sieť Toys "R" Us nedokáže konkurovať online predajcom.