Investorský servis

Ruský akciový fond od KD. Minulý týždeň pribudol na Slovensku nový fond, ktorý bude zhodnocovať peniaze investíciami do ruských akcií. Fond KD Russia ponúka spoločnosť KD Investments.

Ruský akciový fond od KD

Minulý týždeň pribudol na Slovensku nový fond, ktorý bude zhodnocovať peniaze investíciami do ruských akcií. Fond KD Russia ponúka spoločnosť KD Investments.

Okrem Ruska bude fond investovať aj do ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Podľa marketingového a obchodného riaditeľa spoločnosti KD Investments Rastislava Podhorca ide o perspektívne sa vyvíjajúce krajiny, v ktorých treba akceptovať riziko výrazných zmien hodnoty investície. Tento fond preto nie je určený pre konzervatívnych investorov, ale je vhodný pre ľudí, ktorí chcú svoje peniaze investovať aspoň na tri až päť rokov.

Fond bude najviac peňazí investovať do akcií ruských spoločností, ktoré majú vysokú trhovú kapitalizáciu. To znamená, že je na trhu k dispozícii veľký objem akcií danej spoločnosti vyjadrený v peniazoch. KD Russia sa bude zameriavať na viacero odvetví ekonomiky. "Štruktúra cieľových odvetví investičného portfólia zahŕňa perspektívne rastové sektory, ako napríklad telekomunikácie, farmaceutický priemysel, zdravotná starostlivosť a technológie. Rovnako sa zameriava aj na stabilné defenzívne oblasti (Také, ktoré nie sú vo všeobecnosti ovplyvňované ekonomickými výkyvmi, pozn. red.), teda na energetiku, spracovanie ropy, drahých kovov či základných surovín," povedal Podhorec.

Minimálna výška vstupnej investície je 15-tisíc korún. Počiatočná hodnota jedného podielu je jedna koruna. Za jednu korunu sa bude predávať do 10. februára. Vstupný poplatok je do 15. februára znížený na nulu. Ten bude potom závisieť od výšky investície. Pri sume nižšej ako 100-tisíc korún sa bude platiť 4,50 percenta z investície. Správcovský poplatok je tri percentá z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Výstupný poplatok sa neplatí.

Spoločnosť KD Investments začala na Slovensku pôsobiť len vlani. Ide o dcérsku spoločnosť slovinskej firmy KD Group. Fond KD Russia je jej druhý fond, ktorý ponúka slovenským investorom.

(pcs)

Burzové informácie

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň sa na Burze cenných papierov v Bratislave striedali menej úspešné dni s lepšími. Do druhého obchodovacieho týždňa v novom roku vstúpil slovenský akciový index SAX miernym oslabením o 0,17 bodu na úroveň 412,57 bodu. Nasledujúci deň si však pripísal zisk 3,89 bodu a obchodovanie zatváral na úrovni 416,46 bodu. V stredu nasledovalo opäť oslabenie o 1,13 bodu, vo štvrtok sa slovenský akciový index naopak posilnil o 5,52 bodu a dostal sa na úroveň 420,85 bodu. Nerovnovážny týždeň ukončil SAX piatkovým oslabením o 4,41 bodu a po troch oslabeniach a dvoch posilneniach ho napokon zatváral oproti predchádzajúcemu piatku o 3,7 bodu silnejší na úrovni 416,44 bodu.

Na parkete burzy sa počas týždňa obchodovali len tri bázické tituly, avšak s nadpriemernými objemami. Najlepšie obstáli akcie SES Tlmače, ktorých sa zobchodovalo 1628 kusov. Ich záverečný kurz bol medzitýždenne vyšší o 3,41 percenta na úrovni 455 Sk pri 0,67-percentnom náraste priemerného kurzu na 451 Sk. Darilo sa aj Slovnaftu. Po zobchodovaní 1118 jeho akcií sa posilnil ich záverečný kurz o 2,42 percenta na 3390 Sk a priemerný kurz o 3,35 percenta na 3421 Sk. Medzitýždenne si z bázických titulov záverečný kurz pohoršili len akcie VÚB banky, ktorých sa zobchodovalo 322 kusov. Záverečná cena akcií banky poklesla o 0,13 percenta na 3750 Sk, kým ich priemerná cena vzrástla o 0,8 percenta na 3785 Sk. S akciami Biotiky a OTP Banky sa počas týždňa neobchodovalo.

Celkový objem obchodov na burze dosiahol počas posledného týždňa 2,999 miliardy Sk, z čoho na obchody s akciami pripadlo spolu 32,982 milióna Sk. Objem anonymných obchodov predstavoval 130,839 milióna Sk. Týždeň predtým dosiahol celkový objem obchodov na burze 4,262 miliardy Sk, pričom na obchody s akciami vtedy pripadlo 27,506 milióna Sk pri objeme anonymných obchodov na úrovni 16,216 milióna Sk. (sita)

Obchodované akcie z indexu SAX

(v týždni od 16. januára do 20. januára 2006)

počiatočný konečný objem
kurz kurz
SES Tlmače 448 455 1628
Slovnaft 3310 3390 1118
VÚB 3755 3750 322
Biotika 200 200 -
OTP Banka 519 519 -
OTP Banka 2 520 520 -

Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)

banka lehota viazanosti
  7 dní 14 dní 1 mes. 3 mes. 12 mes.
VÚB - - 0,75-1,40 0,90-1,45 0,90-1,55
Slovenská sporiteľňa - - 1,10-1,40 1,35-1,45 1,60-1,70
UniBanka 0,70-0,80 0,70-0,85 0,75-0,90 0,80-1,00 1,55-1,75
Istrobanka - - 1,00-1,30 1,40-1,70 -
Poštová banka 1,00 1,10 1,50-1,80 1,60-1,90 2,10-2,40
Ľudová banka 0,45 0,55 0,90-1,40 0,90-1,40 1,10-1,60
Privatbanka 0,60 0,70 1,00 1,60 2,00
Tatra banka 0,30 0,30 1,15-1,35 1,35-1,55 1,45-1,65
ČSOB 0,20-0,50 0,30-0,60 0,70-1,30 0,90-1,50 1,25-1,75
Dexia banka - - 0,80-1,10 1,00-1,30 1,00-1,40
OTP Banka 0,50 0,50 0,50 1,00-1,30 1,50-2,00
HVB Bank 0,40-0,70 0,35-0,65 0,75-1,20 1,00-1,35 1,45-1,70
Komerční banka 0,40-0,70 - 0,55-0,85 0,60-0,90 0,80-1,10

Údaje o otvorených podielových fondoch k 20. 1. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné fondy

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18478 23822,82 0,03 0,54 1,96 3,71 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1733 10255,75 0,02 0,26 1,71 3,72 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5056 8657,13 0,03 0,78 2,03 3,77 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11089,9 3675,8 0,02 0,75 1,91 x ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,006 2142,9 -0,01 0,99 2,1 3,93 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1074 1568,38 -0,01 0,52 1,87 3,57 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,15 671,59 0,01 0,02 0,98 x UniBanka
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0427 476,11 0,01 0,71 3,54 2,07 PRVÁ PENZIJNÁ
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0068 531,94 0,07 0,09 x x ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0185 397,03 0,04 1,3 x x OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,39 275,85 0,04 0,29 1,67 x HVB Bank
KBC MULTI CASH USD USD 4735,94 128,03 0,07 1,72 2,95 x ČSOB AM
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,67 86,91 -0,08 0,21 1,71 x ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0076 74,93 0,02 0,61 x x AIG Funds Central Europe
KBC MULTI CASH EURO EUR 33,74 168,89 0,03 0,84 1,66 x ČSOB AM
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 111,98 254,8 0,11 1,73 2,98 x HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,68 1100,34 0,05 1,1 2,25 x HVB Bank

Dlhopisové fondy

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1208 8701,31 -0,72 0,58 7,35 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9283 9359,51 -0,03 0,37 2,75 4,47 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3033 6727,13 -0,02 -0,57 1,9 3,94 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,2795 6308,31 0,02 0,18 2,7 4,73 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,058 2166 -0,06 0,46 2,8 5,27 Tatra AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,4 1128,05 -0,14 -1,02 1,28 x UniBanka
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1611 1153,19 -1,21 -0,9 3,38 x AIG Funds Central Europe
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22106,48 2816,87 -0,18 -0,78 1,61 x ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1118,48 773,88 -0,23 -0,83 3,42 x Dexia banka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4628 757,19 -0,7 -3,38 0,17 0,03 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,151 724,98 -0,01 -0,66 1,71 3,68 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1857 702,47 0,24 3,6 5,12 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9557 548,14 -0,59 -4,02 -1,37 -0,81 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6722 352,05 -0,31 -2,75 4,17 -6,71 VÚB AM
ESPA Bond Danubia EUR 115,27 693,08 -0,79 3,78 10,94 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0284 395,06 -0,25 0,08 3,39 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7522 263,29 -0,3 -1,99 6,48 -5,19 Tatra AM

Akciové fondy

TAM - Európsky akciový SKK 0,7085 1804,4 -1,5 6,21 19,14 12,93 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4508,19 11982,14 0,66 21,77 50,02 x ING Bank
TAM - Americký akciový SKK 0,7756 1251,62 -2,34 1,47 15,22 7,85 Tatra AM
WIOF - Global Equity USD 3,69 35,97 -1,6 6,03 7,58 20,14 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 157,5 196,11 1,33 54,06 88,46 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6641 214,52 -2,51 3,01 11,97 3,4 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8808 213,46 0,05 7,31 18,27 10,61 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1073,61 231,79 -1,65 x x x UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,28 7,9 -0,91 15,09 29,64 18,24 SFM Slovakia
IAM - Globálny technologický SKK 0,3275 136,14 -2,47 6,57 19,9 10,25 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,36 129,69 3,58 44,67 85,27 71,69 UniBanka,
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,33 8,72 -0,43 5,43 7,37 8,42 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1270,27 124,68 2,68 31,95 60,1 x ČSOB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1691,81 56,53 3,72 47,63 87,61 80,81 ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3575 114,07 0,5 3,98 9,94 7,93 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - US Value Equity USD 3,61 4,39 -0,82 -3,48 -2,43 x SFM Slovakia
Pioneer Funds - Top European Players EUR 5,96 1328,39 -1,49 9,16 23,4 25,1 UniBanka

Zmiešané fondy

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14646 1726,12 -0,61 2,3 7,2 5,61 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3404 1747,44 0,99 15,74 38,29 21,05 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,333 1345,73 -0,71 4,89 10,41 8,67 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15657 614,67 -1,13 3,5 10,76 6,6 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0255 303,4 -0,2 -0,17 2,5 x ISTRO AM
WIOF - Balanced Euro EUR 5,78 11,56 -1,03 3,4 10,94 10,06 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6738 1256,15 0,32 2,79 5,95 5,94 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - European Portfolio EUR 3,75 8,82 -0,79 5,34 13,29 x SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,854 128,46 -0,61 0,26 5,15 2,8 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - ConservativeFund SKK 1,0137 1282,43 -0,24 x x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0287 1337,84 -0,16 3,16 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0574 1145,2 -0,09 6,03 x x Tatra AM
TAM - HarmonicFund SKK 1,0306 1021,83 -0,2 x x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0456 521,68 -0,19 x x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,0791 413,46 -0,03 8,34 x Tatra AM
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,76 24,67 -0,41 3,94 10,28 x HVB Bank
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,09639 224,78 -1,19 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1074,67 321,63 -0,13 5,69 x x HVB Bank

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 959
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 14 953
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 12 667
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 831
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 565
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 720
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 405
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 720
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 674
 10. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 3 620

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Krajcer: Najväčšiu podporu v koalícii má Rezník, zaujímavá je kandidatúra Ruttkaya

Exminister kultúry pre SME hovorí, že aj koaliční poslanci ho presviedčali, aby kandidoval.

ŠPORT

Pálffy kritizoval Lintnera, ten okamžite reagoval

Ďalší spor v slovenskom hokeji?

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Hráčov NHL mohla odradiť zlá skúsenosť.

Neprehliadnite tiež

Doprava a logistika

Nafta je najlacnejšia v tomto roku, kamionisti môžu výrazne ušetriť

Priemerná cena sa pohybuje na úrovni 1,11 eura za liter. Cena pod touto úrovňou bola v polovici decembra - stála 1,09 eur za liter.

Namiesto sudov potrubie. Na nemeckom festivale stavajú pivovod

Pivovodom je možné prepraviť 400-tisíc litrov piva.