SME
Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Najdôležitejšie ekonomické udalosti v SR v 4.Q 2005

Bratislava 13. novembra - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2005: Október 2005: 1. októbra - začala platiť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známa ako novela stavebného zákona 5. októbra - vláda v prípade spo

Bratislava 13. novembra (TASR)
Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2005:


Október 2005:
1. októbra - začala platiť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známa ako novela stavebného zákona
5. októbra - vláda v prípade spoločnosti Tepláreň Košice schválila rovnaký model privatizácie ako pri ostatných 5 teplárenských spoločnostiach; strategickému investorovi v tendri ponúkne 51 % akcií a zvyšný 49-% podiel zostane v dočasnej majetkovej účasti FNM - vláda schválila koncepciu doprivatizácie 51 % akcií spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE); právo na kúpu 41-% podielu v ZSE bude mať terajší minoritný vlastník, spoločnosť E.ON Energie AG (NSR); štát 10 % akcií ponúkne na predaj prostredníctvom kapitálového trhu - vláda povolila výnimku na zvýšenie účelového peňažného vkladu ŽSR do Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita o maximálnu výšku 30,393 milióna Sk - vláda schválila návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
6. októbra - vláda schválila princípy právneho oddelenia distribúcie a prepravy v spoločnosti SPP; dve dcérske spoločnosti, vyčlenené z SPP, budú prevádzkovať prepravné a distribučné siete - vláda schválila novelu zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA); bude realizovať príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými nákupmi poľnohospodárskych komodít prostredníctvom osobitného mimorozpočtového účtu
7. októbra - minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal Stanislava Vinca z postu generálneho manažéra projektu Kia - šéf francúzskej diplomacie Phillip Douste-Blazy avizoval záujem francúzskych firiem zúčastniť sa na pripravovanej privatizácii 6 teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach; potvrdil záujem spoločnosti Electricité de France o odkúpenie zvyšného podielu v Stredoslovenskej energetike (SSE), v ktorej ovláda 49 % akcií
11. októbra - agentúra Fitch Ratings zdvihla stropný rating SR na AA- z predchádzajúcej úrovne A+, zvýšila rating dlhodobých záväzkov SR na úroveň A aj cudzomenový rating krátkodobých záväzkov na F1, dlhodobý rating domácich záväzkov potvrdila na úrovni A+, výhľad pre rating dlhodobých záväzkov v domácej mene ponechala na úrovni stabilný - zástupcovia vlastníkov pozemkov, mesta Žilina a spoločností Žilina Invest, Govinvest I a II podpísali dohodu o urovnaní s vlastníkmi pôdy pod budúcimi závodmi Kia a Hyundai v Žiline; vyriešil sa tým problém nespokojných vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky, ktorí žiadali doplatenie za predanú pôdu do 350 Sk/m2, keďže ju pôvodne predali za 140 Sk/m2 - MPSVR navrhuje zlepšiť sociálnu reformu príspevkami malým zamestnávateľom, dotácie na stravu, školské pomôcky a prospechové štipendiá pre rodiny v hmotnej núdzi a príplatok k dôchodku politickým väzňom
12. októbra - vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2006 - 2008 - vláda odobrila nepeňažný vklad do Letiska Piešťany v hodnote 32,45 milióna Sk - vláda rozdelila majetok v hodnote 821,85 milióna Sk medzi ZSSK a ZSSK Cargo Slovakia; nepeňažný vklad do ZSSK je 158,52 milióna Sk a do ZSSK Cargo 663,33 milióna Sk - agentúra Fitch Ratings zvýšila rating Dexia banky Slovensko 14. októbra - Výkonný výbor FNM SR odsúhlasil strategický investičný plán pre SE, ktorý vypracovala spoločnosť Enel, čím bola splnená jedna z podmienok odkladu privatizácie SE
16. októbra - minister pôdohospodárstva Zsolt Simon vyhlásil, že choroba šialených kráv BSE na Slovensku je na ústupe, keďže v tomto roku boli na území SR potvrdené iba 2 pozitívne vzorky z 30 500 vyšetrených zvierat
17. októbra - do funkcie novej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny nastúpila Iveta Radičová po tom, ako predseda vlády Mikuláš Dzurinda akceptoval demisiu Ľudovíta Kaníka - spoločnosť T-Mobile Slovensko spustila ako prvý národný mobilný operátor na svete službu Rýchly internet založenú na technológii FLASH-OFDM 19. októbra - vláda schválila 1. verziu NSRR a vzala na vedomie návrh predbežných orientačných finančných alokácií ES na jednotlivé špecifické priority - vláda schválila materiál, ktorý navrhuje, aby bola NBS poverená zabezpečením plnenia úloh vyplývajúcich z prípadnej participácie SR na Pláne finančných transakcií (FTP) Medzinárodného menového fondu (MMF)
20. októbra - Istrobanka dementovala poplašné správy, ktoré sa začali šíriť prostredníctvom internetu o tom, že NBS jej zakázala obchodovať
24. októbra - Mestské zastupiteľstvo v Žiline vymenovalo do funkcie konateľa spoločnosti Žilina Invest a spoločností Govinvest I a II Stanislava Grobára po tom, ako odvolalo z rovnakého postu Stanislava Vinca - SR stratila investíciu juhokórejskej gumárenskej spoločnosť Hankook Tire pre Levice; investor si po neúspešných rokovaniach so SR zvolil Maďarsko ako miesto pre svoju novú továreň v Európe za 500 miliónov EUR
25. októbra - minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal z funkcie generálneho riaditeľa agentúry SARIO Romana Kuruca; informoval, že šéfom krízového manažmentu agentúry sa stane Jan Amos Havelka - MF oznámilo, že sa odvolá proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I, podľa ktorého má MF zaplatiť Devín banke takmer 660 miliónov Sk; predmetom sporu bola odmena, ktorú si banka nárokovala za služby spojené s deblokáciou ruského dlhu - výsledky týždňovej kontroly nariadenej MP zistili, že mäso po záručnej lehote sa vydáva za čerstvé a ďalej sa predáva aj na Slovensku
26. októbra - vláda schválila nové pravidlá poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom, ktoré majú zabezpečiť efektívnejší a transparentnejší systém poskytovania investičných stimulov - Únia hydinárov Slovenska vyhlásila, že slovenské hydinové mäso je bezpečné a spotrebitelia sa nemusia obávať nákazy vtáčou chrípkou - vláda schválila zmluvu so Svetovou bankou a požičia si 1,3 milióna EUR na zabezpečenie technickej pomoci pri príprave na efektívne čerpanie zdrojov z programu EÚ LEADER na rozvoj vidieka
27. októbra - NR SR schválila novelu zákona o NBS, ktorá má legislatívne pripraviť centrálnu banku na dohľad nad finančným trhom - spoločnosť Lesy SR sa zaviazala podporiť Projekt obnovy riečnej dynamiky a biotopov vo vnútrozemskej delte Dunaja prácami v hodnote takmer 1 milión Sk
28. októbra - Lesy SR vytvorili 504 lesných obvodov s cieľom zabezpečiť efektívnu ochranu prírodných rezervácií 31. októbra - juhokórejská spoločnosť Hankook Tire podpísala s vládou Maďarskej republiky dohodu o zriadení závodu na výrobu pneumatík v Dunaújvárosi; o investíciu v objeme 500 miliónov EUR sa pôvodne usilovali okrem Poľska a ČR aj SR; závod bude mať ročnú kapacitu 10 miliónov pneumatík - agentúra Standard & Poor's odňala VÚB rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov na úrovni BBB/A-2 na žiadosť samotnej banky, pričom odobratie ratingov nenaznačuje nijaké zhoršenie úveryschopnosti VÚB; banka nemá žiaden hodnotený neuhradený dlh

Skryť Vypnúť reklamu

November 2005:
1. novembra - zvýšili sa príspevky na bývanie a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s premávkou osobného motorového vozidla pre zdravotne postihnutých občanov - Banka Slovakia zmenila obchodné meno na Privatbanka, a. s.
2. novembra - agentúra Fitch potvrdila podporný rating Tatra banky (TB) na úrovni 2; keďže neprehodnocovala všetky aktivity TB, neudelila jej dlhodobý, krátkodobý ani individuálny rating
3. novembra - MPSVR rozbehlo pilotný projekt na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou
4. novembra - prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR a bývalý šéf spoločnosti Volkswagen Slovakia Jozef Uhrík sa stal splnomocnencom podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva pre koordináciu automobilového priemyslu - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) v rámci nového programu na podporu malých podnikov poskytla Istrobanke úverovú linku za 10 miliónov EUR. Ide o linku prvú svojho druhu na Slovensku. 9. novembra - vláda schválila zmenu uznesenia z apríla 2004 k návrhu investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Universal Media Corporation Slovakia (UMC) Nové Mesto nad Váhom a SR; v rámci podporných opatrení tak slovenská strana vo forme inej podpory štátu poskytne UMC sumu neprevyšujúcu 82 miliónov Sk - vláda rozhodla, že jednotkové sadzby a ceny uvedené v zmluve o dielo pri stavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy budú pevné; v praxi to znamená, že od 1. januára 2006 počas trvania stavby a ani po termíne jej dokončenia dohodnutom v zmluve o dielo nebude možné ceny meniť
10. novembra - teplárenská spoločnosť MVV Energie CZ, ktorá je súčasťou koncernu MVV Energie AG, prejavila záujem o účasť na pripravovanej privatizácii teplární pôsobiacich na Slovensku - pobočka britskej HSBC Bank v Bratislave oficiálne oznámila svoju prítomnosť na slovenskom bankovom trhu s tým, že poskytuje služby v oblasti firemného bankovníctva a spotrebných úverov
13. novembra - NBS zaznamenáva prvé hlasy v rámci verejnej ankety, v ktorej môžu Slováci ovplyvniť výber motívov na slovenské euromince - NBS vyhlásila opakovanú verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5 000 Sk venovanej veľkomoravskému kniežaťu Mojmírovi II.
15. novembra - do roka po ničivej veternej smršti, ktorá postihla Vysoké Tatry 19. novembra, spracovali Štátne lesy TANAP 77 % kalamitnej drevnej hmoty a vyčistili 6 960 ha postihnutého územia - MF získalo certifikát kvality riadenia EFQM - Level 1 a stalo sa prvou štátnou inštitúciou v Európe, ktorá dosiahla túto úroveň 3. novembra - MPSVR rozbehlo pilotný projekt na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou
17. novembra - minister hospodárstva Jirko Malchárek podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s neplnením uznesení vlády v prípade investičnej zmluvy s firmou Universal Media Corporation (Slovakia)
20. novembra - na Slovensku začal fungovať prvý moderný skleník na výskum škodlivých mikroorganizmov rastlín a rastlinných produktov
21. novembra - Dvojkríž na trojvrší, Kriváň a Bratislavský hrad boli 3 motívy, ktoré sa vo verejnej ankete NBS o výtvarných návrhoch na slovenské strany euromincí umiestnili na prvých miestach - po úspešnom zavŕšení výmeny akcií skupiny HVB Group za akcie UniCreditu začala svoju činnosť nová skupina UniCredit Group - britský denník Financial Times oceňuje reštrukturalizáciu MF, pod ktorú sa podpísala firma LogicaCMG; procesný audit na MF vykonala v roku 2003
22. novembra - PMÚ začal z vlastného podnetu správne konanie proti spoločnosti Slovnaft vo veci možného porušenia zákona na ochranu hospodárskej súťaže
23. novembra - v Bratislave oficiálne otvorili 8. Ekonomické fórum Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), ktoré sa konalo v rámci predsedníctva SR v SEI; hlavnou témou boli reformy ako kľúč ku konkurencieschopnosti Európy - SR prijala v súlade s požiadavkami EÚ opatrenia na zabránenie prepuknutiu vtáčej chrípky
24. novembra - ministri poľnohospodárstva EÚ sa dohodli na reforme trhu s cukrom, v rámci ktorej sa znížia nákupné ceny cukru na trhu v priebehu 4 rokov o 36 %
25. novembra - o možnosti navýšiť súčasné základné imanie o 2 miliardy Sk rozhodli akcionári spoločnosti Istrokapitál. Súčasná výška základného imania spoločnosti je 2,34 miliardy Sk
26. novembra - SR sa stala členom európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II a začína plniť posledné maastrichtské kritérium - kurzovú stabilitu.
28. novembra - novým generálnym riaditeľom agentúry SARIO sa stal Milan Juráška 30. novembra - v súvislosti s prechodom kompetencií Úradu pre finančný trh (ÚFT) na NBS od januára budúceho roka vláda schválila 3 nových členov Bankovej rady NBS; sú to predseda rady ÚFT Jozef Makúch, podpredseda rady ÚFT pre dohľad nad kapitálovým trhom Slavomír Šťastný a Ľudovít Ódor z Inštitútu finančnej politiky MF; počet doterajších členov BR sa rozšíri zo 7 na 10

Skryť Vypnúť reklamu

December 2005:
1. decembra - ÚRSO rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 5,84 % s platnosťou od 1. januára 2006, čo znamená rast mesačných nákladov od 30 do 542 Sk v závislosti od objemu spotreby - ÚRSO schválil zvýšenie cien elektriny od 1. januára 2006 v priemere o 5 %; rozhodol o zvýšení cien vodného a stočného pre domácnosti o 23,3 % a rast cien tepla odhadol na 14 až 15 % 5. decembra - konečné záväzné ponuky na kúpu 66-% podielov v spoločnostiach Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a Letisko Košice - Airport Košice podali 4 konzorciá: ISAP, Abertis Infraestrucuras, TwoOne a Tepe Akfen Ventures
7. decembra - zverejnením výzvy odštartoval FNM privatizáciu 51 % akcií teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach; potenciálni investori môžu prejaviť záujem o majoritné balíky teplární do 13. januára 2006; NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení a zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v rámci zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - vyššie európske priame platby, viac peňazí od štátu na rozvoj agrosektora a vytvorenie konkurenčných podmienok pre farmárov, porovnateľných s okolitými štátmi, žiadalo viac ako 1 000 farmárov z celého Slovenska na protestnom zhromaždení pred NR SR - Allianz - Slovenská poisťovňa kúpila Prvú dôchodkovú sporiteľňu, d. s. s., a. s.; ÚFT a PMÚ ešte neudelili súhlas s transakciou - NR SR začala rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok - banky budú od budúceho roka platiť menšie príspevky do Fondu na ochranu vkladov, vyplýva to z novely zákona o ochrane vkladov, ktorú schválila NR SR
8. decembra - automobilka PSA Peugeot Citroen sa rozhodla navýšiť svoju investíciu na Slovensku o 357 miliónov EUR a zamestnať tak ďalších 1 800 ľudí; zvýšením investície na 1,05 miliardy EUR rozšíri pôvodne plánovanú ročnú produkciu 300 000 vozidiel o ďalších 150 000; SR by mala novú investíciu podporiť stimulmi vo výške 53,6 milióna EUR 9. decembra - agentúra Fitch potvrdila ratingy Ľudovej banky
12. decembra - k rýchlejšiemu vyriešeniu infraštruktúrnych problémov v obecnom hospodárstve západného Slovenska má prispieť nová pôžička v sume 20 miliónov EUR, ktorú Tatra banka (TB) v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) v súčasnosti ponúka obciam, mestám a tiež malým a stredným podnikateľom.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 7. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 8. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 9. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 31 443
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 29 226
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 928
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 264
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 337
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 8 100
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 632
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 787
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 480
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 903
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Cynická obluda

OĽaNO hujerizuje úrady

Po tom, ako OĽaNO nanominovalo prednostov úradov, prišli s plánom, že nanominujú aj vedúcich odborov.

Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.

Predseda vlády SR Igor Matovič, vľavo minister obrany SR Jaroslav Naď a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (všetci OĽaNO).
Dobré ráno

Dobré ráno: Kotleba je navždy vodca, fašisti sa hádajú

Prečo nastal rozkol v ĽSNS.

Ako prvý dostal vakcínu proti covidu profesor Krčméry.

Neprehliadnite tiež

SACR lákala zahraničných turistov na Slovensko.

Letisko v Prahe malo o 80 % cestujúcich menej kvôli pandémii

Pandémia koronavírusu uvrhla letecký sektor do ťažkej krízy.

Pražské letisko Václava Havla.

Vláda prerušila rokovanie o pláne širokopásmového pripojenia, potrebuje dáta

Po ich spracovaní dát bude rokovanie o tomto bode pokračovať.

Rokovanie vlády v Bratislave 16. septembra 2020.

O tehotenské a dlhodobé ošetrovné sa ešte nedá žiadať, platí až od 1. apríla

Zákon o nových nemocenských dávkach ešte nenadobudol platnosť.