SME
Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 1. štvrťroku 2005

Bratislava 13. novembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 1. štvrťroku 2005: Január 2005: 1. januára - prezident Ivan Gašparovič vymenoval na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Šramka - Banková rada NBS začala pracovať v zložení Ivan Šramko, Elena Kohútiková, Milena Koreňová, Ladislav Balko, Martin Barto, Karol Mrva a Peter Ševčovic - štátna bonifikácia hypotekárnych úverov sa znížila na nulu - rozbehla sa dôchodková reforma, občania si začali šetriť na dôchodky na súkromných účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 3. januára - Protimonopolný úrad (PMÚ) udelil pokutu 2,05 milióna Sk 49 spoločnostiam a družstvám, ktoré chovajú ošípané; podľa PMÚ podnikatelia uzavreli dohodu obmedzujúcu súťaž - horizontálny kartel - Únia podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle navrhla vytvoriť Úrad pre bezpečnosť potravín 4. januára - medzirezortnou koordinátorkou na vypracovanie dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR 2007/2013 sa stala Ľubica Sabadošová, bývalá riaditeľka odboru riadenia pre CSF MVRR SR 10. januára - Erste Bank der österreichischen Sparkassen sa stala 100-% majiteľom Slovenskej sporiteľne (SLSP), a. s., keď na základe opcie, ktorú si uplatnila, získala od EBOR 19,99 % akcií SLSP - NBS zasiahla popoludní prvýkrát v roku 2005 proti silnej slovenskej mene intervenciou na devízovom trhu 11. januára - aj napriek intervenciám NBS počas predchádzajúceho dňa slovenská koruna posilnila o 5 halierov - prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Milan Cagala a predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna podpísali Kolektívnu zmluvu na rok 2005 - projekt Nové zručnosti vo verejnom sektore nové stratégie rozvoja regiónov rozbehlo Centrum vzdelávania MPSVR pre zamestnancov štátnej a verejnej správy 12. januára - Ratingová agentúra Moody's zvýšila Slovensku rating dlhodobých záväzkov v cudzej mene z A3 na A2 a rating krátkodobých záväzkov z P-2 na P-1 - Slovensko sa rýchlymi krokmi stáva príkladom zmien pre nové členské krajiny EÚ, napísal The Wall Street Journal - vláda vzala na vedomie informáciu o stave delimitačných protokolov v súvislosti s prechodom pôsobností orgánov štátnej správy na obce na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, vyvlastnenia a bývania - vláda schválila harmonizáciu zverejňovania výziev na predkladanie projektov podľa operačných programov, JPD a IS na rok 2005 - vláda odsúhlasila zvýšenie príspevku na bývanie o 15 % v rámci zákona o sociálno-právnej ochrane detí 13. januára - spoločnosť Johnson Controls (USA) oznámila, že do vybudovania závodu na výrobu penových výplní do sedadiel pre automobily v Lučenci investuje 20 miliónov EUR; plánovala vytvoriť 350 pracovných miest - do kapitalizačného dôchodkového piliera sa zapojilo 13 % ľudí - MDPT zaradilo medzi svoje priority výstavbu diaľnice D1 v systéme verejno-prospešného partnerstva a prípravu tendra na vstup strategického investora do letiskovej infraštruktúry 14. januára - agentúra Moody's zvýšila depozitný rating Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky, UniBanky a Eximbanky - kontrolná sekcia MF SR začala správne konanie voči spoločnosti Slovnaft v súvislosti s neprimeranými cenami a ziskami rafinérie - spoločnosť Nuritech SK, ovládaná indonézsko-kórejským kapitálom, avizovala investíciu do výstavby závodu na výrobu komponentov pre elektrotechnický priemysel v Hurbanove vo výške zhruba 8 miliónov EUR; priamo v závode malo nájsť uplatnenie asi 450 ľudí 18. januára - Štátne lesy TANAP v Tatranskej Lomnici ponúkali prostredníctvom dražby 11 ťažobných polí kalamitného dreva od Podbanského po Tatranskú Lomnicu 19. januára - vláda schválila dlhodobú koncepciu bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania - tretina z takmer 50 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nevybavovala žiadosti o príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých v zákonných lehotách - vláda schválila Správu o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch - podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva SR sa zvýšili tarifné mzdy a príplatky o 6,9 % 12 000 zamestnancom - minimálnu hranicu 50 000 klientov už dosiahli tri DSS - vláda súhlasila so začlenením Implementačnej agentúry Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá zabezpečuje využívanie zahraničných prostriedkov na cestnú infraštruktúru, do MDPT 20. januára - letecká spoločnosť Austrian Airlines získala navyšovaním kapitálu 62-% podiel v Slovenských aerolíniách - riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Gejzu Blaasa zvolili členské krajiny OECD konsenzuálne do byra Výboru pre poľnohospodárstvo 25. januára - Štátne lesy TANAP-u vyhlásili 2. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj kalamitnej drevnej hmoty 27. januára - Fond národného majetku (FNM) SR navrhol odštartovať privatizáciu 67-% podielov v 6 teplárenských spoločností, ktoré ovláda štát, v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine, Zvolene a Košiciach; zvyšných 33 % sa podľa návrhu fondu malo bezodplatne previesť na príslušné mestá - spoločnosť U.S. Steel Košice sa s predstaviteľmi firemných odborov dohodla na dodatku platnej Kolektívnej zmluvy pre rok 2005 - štátne kontrolné orgány počas kontroly bezpečnosti potravín v obchodných reťazcoch Tesco, Lidl, Carrerffour a Kaufland uložili spolu 84 opatrení, v 8 prípadoch udelili blokové pokuty 28. januára - Prezídium FNM schválilo transakčné dokumenty o privatizácii 66 % akcií Slovenských elektrární (SE) - uplynula lehota stanovená medzinárodnou arbitrážou na to, aby SR zaplatila dlh takmer 25 miliárd Sk voči ČSOB. SR dlh dnes nezaplatila... 31. januára - prezident Ivan Gašparovič vymenoval Martina Barta do funkcie viceguvenéra NBS zodpovedného za bankový dohľad - nadnárodná skupina Valeo Security Systems (Fr.) podpísaním memoranda so SR prejavila záujem investovať v priemyselnom parku Košice-Pereš do založenia závodu 16,4 milióna EUR a vytvoriť zhruba 700 pracovných miest Február 2005: 1. februára - všetky firmy s 20 a viac zamestnancami musia posielať Sociálnej poisťovni poistné výkazy v elektronickej a nie papierovej forme. - vznikla Národná diaľničná spoločnosť (NDS), v ktorej si ponechal štát 100-% podiel; výška základného imania NDS je 90,028 miliardy Sk, výška nepeňažného vkladu 100,028 miliardy Sk a prioritný infraštrukturálny majetok predstavuje 52,7 miliardy Sk 2. februára - vláda schválila za štátneho tajomníka MVRR Štefana Kužmu, ktorý vystriedal na poste odvolaného Jána Hurného - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates podpísali v Prahe dohodu o prístupe vlády SR k zdrojovým dátam americkej firmy - vláda schválila návrh zákona o krmivách a zosúladila tak inšpekčné postupy s postupmi pre úradnú kontrolu krmív v EÚ 3. februára - po zásahoch na peňažnom trhu NBS bránila slovenskú korunu aj priamo, na devízový trh vstúpila centrálna banka na poludnie 4. februára - generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NDS sa stal Dušan Faktor. - post generálneho riaditeľa SSC obsadil Peter Havrila 7. februára - NBS ráno opäť zasiahla proti silnej korune priamymi nákupmi devíz 9. februára - vláda schválila investičné stimuly pre firmu Getrag Ford Transmissions (NSR) v objeme 54,5 milióna EUR; firma do závodu na výrobu prevodoviek v priemyselnom parku pri obci Kechnec plánovala investíciu 345 miliónov EUR a vytvoriť priamo asi 1 000 a nepriamo ďalších 1 000 až 1 500 pracovných miest. - vláda schválila systémové opatrenia na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a CR z pohľadu životného prostredia; vymedzila nové zóny s cieľom únosného podnikania v turizme aj v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch - vláda schválila sumu 72 miliónov Sk na odstraňovania škôd v Tatrách - parlament schválil Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 10. februára - Dohodu o urovnaní medzi SR a ČSOB Praha podpísali minister financií SR Ivan Mikloš a za predstavenstvo ČSOB jej predseda Pavel Kavánek a člen predstavenstva Petr Knapp - NBS opäť priamo zasahovala proti silnej korune, pokračovala v priamych nákupoch devíz a popoludní opäť intervenovala - generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti (ZSSK) Cargo podpísali s 10 zástupcami odborových centrál kolektívnu zmluvu 11. februára - firma Getrag Ford Transmissions a SR podpísali investičnú zmluvu o výstavbe závodu pri obci Kechnec 16. februára - vláda SR vydala privatizačné rozhodnutie o nadobúdateľovi 66-% akcií Slovenských elektrární (SE), ktorým sa stane spoločnosť Enel (Taliansko) - vláda SR schválila návrh zákona o lesoch 17. februára - SR a Enel podpísali transakčné dokumenty o privatizácii SE; za 66-% akcií SE zaplatí Enel 840 miliónov EUR - SR dosiahla v roku 2004 veľký pokrok pri realizácií štrukturálnych reforiem, čo malo za následok zvyšovanie výkonnosti jej ekonomiky, konštatoval v ročnej správe MMF - NBS opäť niekoľkokrát intervenovala proti príliš silnej korune - obchodný reťazec Delvita v ČR a SR kúpila Billa; 20. mája PMÚ vydal k transakcii právoplatné rozhodnutie

Skryť Vypnúť reklamu

18. februára - Pred rokom 2010 má z krajín V4 reálnu šancu stať sa členom Európskej menovej únie (EMÚ) len SR, oznámil denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v článku Slovensko chce v roku 2006 naviazať svoju menu na euro 23. februára - vláda schválila návrh novely zákona o rodičovskom príspevku; dostanú ho aj rodičia, ktorí zveria dieťa do jaslí či opatrovateľke 24. februára - slovenská koruna pokračovala aj dnes ráno v lámaní rekordov, pri novom historickom maxime 37,845 SKK/EUR NBS zasahovala - väčšinový akcionár Enel previedol na viazaný účet zálohu 168 miliónov EUR za kúpu 66 % akcií SE 28. februára - BR NBS rozhodla o znížení kľúčových úrokových sadzieb - po znížení kľúčových úrokových sadzieb hneď musela NBS zasahovať proti korune priamymi intervenciami - Štátne lesy TANAP vyhlásili 3. kolo obchodnej súťaže na predaj kalamitnej drevnej hmoty Marec 2005: 1. marca

Skryť Vypnúť reklamu

do platnosti vstúpila novela zákona o cenách; rozširuje kompetencie PMÚ, ktorý bude môcť pokutovať podnikateľa aj za vynucovanie neprimeraných cien a teda napr. preveriť aj oprávnenosť cien benzínov a nafty rafinérie Slovnaft 2. marca - Slovnaft sa odvolal proti prvostupňovému rozhodnutiu MF SR o pokute 1,35 miliardy Sk za údajné porušenie cenovej disciplíny v rokoch 2002 až 2004 3. marca - začala sa výstavba dodávateľského parku v susedstve budúcej automobilky PSA Peugeot Citro‰n pri Trnave s investíciou takmer 4 miliardy Sk - protestujúci maďarskí súkromní roľníci začali blokovať na 10 dní polovicu vozoviek smerujúcich k 5 hraničným priechodom, medzi nimi aj 2 slovenským 4. marca - MDPT odporučilo privatizáciu 100-% majetkovej účasti štátu v ZSSK Cargo 7. marca - NBS opäť zasahovala proti SKK, keď sa jej kurz zosunul na historickú úroveň 37,510/520 SKK/EUR - na pozemkoch pri obci Teplička nad Váhom začala výstavba montážnej haly spoločnosti Hyundai Mobis, najväčšieho subdodávateľa spoločnosti Kia Motors Slovakia - spoločnosť Glunz & Jensen (Dánsko) oznámila zámer postaviť v Prešove závod na montáž grafických a filmových zariadení v hodnote 380 miliónov Sk a vytvoriť 200 až 400 pracovných miest 8. marca - NBS opäť intervenovala, keď sa kurz koruny dostal na 37,5 SKK/EUR - vláda vymenovala za predsedu ÚVO Bélu Angyla po tom, ako z tejto pozície odvolala Rozáliu Molnárovú

Skryť Vypnúť reklamu

Eurostat oznámil, že úroda obilia v EÚ bola vlani najvyššia za uplynulých 10 rokov, keď oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 24 %; na Slovensku vzrástla o 56,6 % 9. marca - SPP podpísal s Plynárenským odborovým zväzom kolektívnu zmluvu na roky 2005 a 2006 s účinnosťou od 1. marca tohto roka 10. marca - významní partneri firmy Embraco (Brazília), výrobca komponentov do elektrických motorov Sitem (Taliansko) a producent plastov CRW (Brazília), oznámili plán investovať v Spišskej Novej Vsi zhruba 650 miliónov Sk a vytvoriť asi 800 pracovných miest - v 3. kole obchodnej súťaže na predaj kalamitného dreva vydražili Štátne lesy TANAP-u 5 zo 6 ponúkaných obchodných celkov 16. marca - vláda schválila návrh opatrení na zabránenie neopodstatneného zvyšovania rozpočtových nákladov stavieb financovaných z verejných zdrojov - NR SR schválila návrh zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý ustanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti - vláda schválila nové nariadenie o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky 17. marca - NR SR schválila návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve 22. marca - na súkromné účty slovenských dôchodkových sporiteľov už prišli prvé peniaze; Sociálna poisťovňa preposlala príspevky prvých 150 000 sporiteľov, čo pri odvode 9 % hrubej mzdy predstavovalo 236 miliónov Sk 24. marca - Slovensko a Maďarsko podpísali dohodu, ktorá by mala zabrániť únikom v platení dane z pridanej hodnoty (DPH) 29. marca

Skryť Vypnúť reklamu

- firma Canadian Rockport Homes upustila od zámeru investovať v SR do výstavby závodu na výrobu obytných domov; na Považí plánovala postaviť prevádzku za 450 miliónov Sk a priamo zamestnať 200 a nepriamo ďalších 500 ľudí - spoločnosť Matador Púchov a kórejská firma DongWon Metal Ltd. sa dohodli, že do založenia spoločného podniku v Dubnici nad Váhom na výrobu dielcov pre slovenský závod automobilky Kia investujú zhruba 10,5 milióna EUR a vytvoria asi 170 pracovných miest - poradcom pri privatizácii Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice sa stalo konzorcium Meinl Bank AG, SH&E Limited a DLA Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH 30. marca - vláda schválila dotáciu 8 miliónov Sk pre mesto Hurbanovo za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s investíciou spoločnosti Nuritech SK - vláda odobrila nariadenia, ktorých obsahom sú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom a elektrinou - vláda schválila predbežné stanovisko SR k návrhu nariadení EK k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 154
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 356
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 829
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 549
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 311
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 261
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 307
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 251
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 187
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 151
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Záchranárka: Keby bola jediná voľná sanitka, išla by skôr k infarktu, ako ku covidu

V službe sa nenajeme aj dvanásť hodín, na toaletu sa dostaneme po piatich hodinách.

Koronavírus na Slovensku: Riadenie krízy sa podľa Čaputovej nezlepšilo (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 223-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 474 obetí. V okrese Nitra platí sprísnený lockdown.

Prezidentka Zuzana Čaputová.

Zo Slovenska chceli televíznu veľmoc. Dnes už len predávajú pozemky

Plány majiteľov UMC v Novom Meste nad Váhom nevyšli.

Výroba televízorov vo fabrike UMC v Novom Meste nad Váhom.

Dezinformácie pri epidémii tu už boli. Na konci tiekla krv

Odhaliť sprisahanie dokázal aj opitý zo psej búdy.

Ľudia sa prirodzene báli cholery, ktorá vyčíňala v 19. storočí. Nechápali zmysel hygienických opatrení, ľahko uverili fámam, že za všetkým je sprisahanie pánov, úradníkov, lekárov a lekárnikov - aj krčmárov.

Neprehliadnite tiež

PSA a FCA dokončili fúziu, vznikol štvrtý najväčší výrobca áut

Novovzniknutý koncern povedie doterajší riaditeľ PSA Carlos Tavares.

Ilustračná fotografia.

Šefčovič: Peniaze z fondu obnovy by mohli prísť pred letom

Eurokomisia momentálne posudzuje 13 plánov, medzi ktorými je aj ten slovenský.

Maroš Šefčovič - kandidát na prezidenta SR vo voľbách 2019

Hospodárenie železníc je úzko späté s koronakrízou

Železnice veria, že tento rok dôjde k zlepšeniu situácie.

Ilustračné foto.

Prioritou ministerstva hospodárstva je aj dostavba Mochoviec

Dôležitú úlohu hrá aj transpozícia zimného energetického balíčka do legislatívy.