Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 1. štvrťroku 2005

Bratislava 13. novembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 1. štvrťroku 2005: Január 2005: 1. januára - prezident Ivan Gašparovič vymenoval na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Šramka - Banková rada NBS začala pracovať v zložení Ivan Šramko, Elena Kohútiková, Milena Koreňová, Ladislav Balko, Martin Barto, Karol Mrva a Peter Ševčovic - štátna bonifikácia hypotekárnych úverov sa znížila na nulu - rozbehla sa dôchodková reforma, občania si začali šetriť na dôchodky na súkromných účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 3. januára - Protimonopolný úrad (PMÚ) udelil pokutu 2,05 milióna Sk 49 spoločnostiam a družstvám, ktoré chovajú ošípané; podľa PMÚ podnikatelia uzavreli dohodu obmedzujúcu súťaž - horizontálny kartel - Únia podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle navrhla vytvoriť Úrad pre bezpečnosť potravín 4. januára - medzirezortnou koordinátorkou na vypracovanie dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR 2007/2013 sa stala Ľubica Sabadošová, bývalá riaditeľka odboru riadenia pre CSF MVRR SR 10. januára - Erste Bank der österreichischen Sparkassen sa stala 100-% majiteľom Slovenskej sporiteľne (SLSP), a. s., keď na základe opcie, ktorú si uplatnila, získala od EBOR 19,99 % akcií SLSP - NBS zasiahla popoludní prvýkrát v roku 2005 proti silnej slovenskej mene intervenciou na devízovom trhu 11. januára - aj napriek intervenciám NBS počas predchádzajúceho dňa slovenská koruna posilnila o 5 halierov - prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Milan Cagala a predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna podpísali Kolektívnu zmluvu na rok 2005 - projekt Nové zručnosti vo verejnom sektore nové stratégie rozvoja regiónov rozbehlo Centrum vzdelávania MPSVR pre zamestnancov štátnej a verejnej správy 12. januára - Ratingová agentúra Moody's zvýšila Slovensku rating dlhodobých záväzkov v cudzej mene z A3 na A2 a rating krátkodobých záväzkov z P-2 na P-1 - Slovensko sa rýchlymi krokmi stáva príkladom zmien pre nové členské krajiny EÚ, napísal The Wall Street Journal - vláda vzala na vedomie informáciu o stave delimitačných protokolov v súvislosti s prechodom pôsobností orgánov štátnej správy na obce na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, vyvlastnenia a bývania - vláda schválila harmonizáciu zverejňovania výziev na predkladanie projektov podľa operačných programov, JPD a IS na rok 2005 - vláda odsúhlasila zvýšenie príspevku na bývanie o 15 % v rámci zákona o sociálno-právnej ochrane detí 13. januára - spoločnosť Johnson Controls (USA) oznámila, že do vybudovania závodu na výrobu penových výplní do sedadiel pre automobily v Lučenci investuje 20 miliónov EUR; plánovala vytvoriť 350 pracovných miest - do kapitalizačného dôchodkového piliera sa zapojilo 13 % ľudí - MDPT zaradilo medzi svoje priority výstavbu diaľnice D1 v systéme verejno-prospešného partnerstva a prípravu tendra na vstup strategického investora do letiskovej infraštruktúry 14. januára - agentúra Moody's zvýšila depozitný rating Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky, UniBanky a Eximbanky - kontrolná sekcia MF SR začala správne konanie voči spoločnosti Slovnaft v súvislosti s neprimeranými cenami a ziskami rafinérie - spoločnosť Nuritech SK, ovládaná indonézsko-kórejským kapitálom, avizovala investíciu do výstavby závodu na výrobu komponentov pre elektrotechnický priemysel v Hurbanove vo výške zhruba 8 miliónov EUR; priamo v závode malo nájsť uplatnenie asi 450 ľudí 18. januára - Štátne lesy TANAP v Tatranskej Lomnici ponúkali prostredníctvom dražby 11 ťažobných polí kalamitného dreva od Podbanského po Tatranskú Lomnicu 19. januára - vláda schválila dlhodobú koncepciu bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania - tretina z takmer 50 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nevybavovala žiadosti o príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých v zákonných lehotách - vláda schválila Správu o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch - podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva SR sa zvýšili tarifné mzdy a príplatky o 6,9 % 12 000 zamestnancom - minimálnu hranicu 50 000 klientov už dosiahli tri DSS - vláda súhlasila so začlenením Implementačnej agentúry Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá zabezpečuje využívanie zahraničných prostriedkov na cestnú infraštruktúru, do MDPT 20. januára - letecká spoločnosť Austrian Airlines získala navyšovaním kapitálu 62-% podiel v Slovenských aerolíniách - riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Gejzu Blaasa zvolili členské krajiny OECD konsenzuálne do byra Výboru pre poľnohospodárstvo 25. januára - Štátne lesy TANAP-u vyhlásili 2. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj kalamitnej drevnej hmoty 27. januára - Fond národného majetku (FNM) SR navrhol odštartovať privatizáciu 67-% podielov v 6 teplárenských spoločností, ktoré ovláda štát, v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine, Zvolene a Košiciach; zvyšných 33 % sa podľa návrhu fondu malo bezodplatne previesť na príslušné mestá - spoločnosť U.S. Steel Košice sa s predstaviteľmi firemných odborov dohodla na dodatku platnej Kolektívnej zmluvy pre rok 2005 - štátne kontrolné orgány počas kontroly bezpečnosti potravín v obchodných reťazcoch Tesco, Lidl, Carrerffour a Kaufland uložili spolu 84 opatrení, v 8 prípadoch udelili blokové pokuty 28. januára - Prezídium FNM schválilo transakčné dokumenty o privatizácii 66 % akcií Slovenských elektrární (SE) - uplynula lehota stanovená medzinárodnou arbitrážou na to, aby SR zaplatila dlh takmer 25 miliárd Sk voči ČSOB. SR dlh dnes nezaplatila... 31. januára - prezident Ivan Gašparovič vymenoval Martina Barta do funkcie viceguvenéra NBS zodpovedného za bankový dohľad - nadnárodná skupina Valeo Security Systems (Fr.) podpísaním memoranda so SR prejavila záujem investovať v priemyselnom parku Košice-Pereš do založenia závodu 16,4 milióna EUR a vytvoriť zhruba 700 pracovných miest Február 2005: 1. februára - všetky firmy s 20 a viac zamestnancami musia posielať Sociálnej poisťovni poistné výkazy v elektronickej a nie papierovej forme. - vznikla Národná diaľničná spoločnosť (NDS), v ktorej si ponechal štát 100-% podiel; výška základného imania NDS je 90,028 miliardy Sk, výška nepeňažného vkladu 100,028 miliardy Sk a prioritný infraštrukturálny majetok predstavuje 52,7 miliardy Sk 2. februára - vláda schválila za štátneho tajomníka MVRR Štefana Kužmu, ktorý vystriedal na poste odvolaného Jána Hurného - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates podpísali v Prahe dohodu o prístupe vlády SR k zdrojovým dátam americkej firmy - vláda schválila návrh zákona o krmivách a zosúladila tak inšpekčné postupy s postupmi pre úradnú kontrolu krmív v EÚ 3. februára - po zásahoch na peňažnom trhu NBS bránila slovenskú korunu aj priamo, na devízový trh vstúpila centrálna banka na poludnie 4. februára - generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NDS sa stal Dušan Faktor. - post generálneho riaditeľa SSC obsadil Peter Havrila 7. februára - NBS ráno opäť zasiahla proti silnej korune priamymi nákupmi devíz 9. februára - vláda schválila investičné stimuly pre firmu Getrag Ford Transmissions (NSR) v objeme 54,5 milióna EUR; firma do závodu na výrobu prevodoviek v priemyselnom parku pri obci Kechnec plánovala investíciu 345 miliónov EUR a vytvoriť priamo asi 1 000 a nepriamo ďalších 1 000 až 1 500 pracovných miest. - vláda schválila systémové opatrenia na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a CR z pohľadu životného prostredia; vymedzila nové zóny s cieľom únosného podnikania v turizme aj v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch - vláda schválila sumu 72 miliónov Sk na odstraňovania škôd v Tatrách - parlament schválil Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 10. februára - Dohodu o urovnaní medzi SR a ČSOB Praha podpísali minister financií SR Ivan Mikloš a za predstavenstvo ČSOB jej predseda Pavel Kavánek a člen predstavenstva Petr Knapp - NBS opäť priamo zasahovala proti silnej korune, pokračovala v priamych nákupoch devíz a popoludní opäť intervenovala - generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti (ZSSK) Cargo podpísali s 10 zástupcami odborových centrál kolektívnu zmluvu 11. februára - firma Getrag Ford Transmissions a SR podpísali investičnú zmluvu o výstavbe závodu pri obci Kechnec 16. februára - vláda SR vydala privatizačné rozhodnutie o nadobúdateľovi 66-% akcií Slovenských elektrární (SE), ktorým sa stane spoločnosť Enel (Taliansko) - vláda SR schválila návrh zákona o lesoch 17. februára - SR a Enel podpísali transakčné dokumenty o privatizácii SE; za 66-% akcií SE zaplatí Enel 840 miliónov EUR - SR dosiahla v roku 2004 veľký pokrok pri realizácií štrukturálnych reforiem, čo malo za následok zvyšovanie výkonnosti jej ekonomiky, konštatoval v ročnej správe MMF - NBS opäť niekoľkokrát intervenovala proti príliš silnej korune - obchodný reťazec Delvita v ČR a SR kúpila Billa; 20. mája PMÚ vydal k transakcii právoplatné rozhodnutie

18. februára - Pred rokom 2010 má z krajín V4 reálnu šancu stať sa členom Európskej menovej únie (EMÚ) len SR, oznámil denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v článku Slovensko chce v roku 2006 naviazať svoju menu na euro 23. februára - vláda schválila návrh novely zákona o rodičovskom príspevku; dostanú ho aj rodičia, ktorí zveria dieťa do jaslí či opatrovateľke 24. februára - slovenská koruna pokračovala aj dnes ráno v lámaní rekordov, pri novom historickom maxime 37,845 SKK/EUR NBS zasahovala - väčšinový akcionár Enel previedol na viazaný účet zálohu 168 miliónov EUR za kúpu 66 % akcií SE 28. februára - BR NBS rozhodla o znížení kľúčových úrokových sadzieb - po znížení kľúčových úrokových sadzieb hneď musela NBS zasahovať proti korune priamymi intervenciami - Štátne lesy TANAP vyhlásili 3. kolo obchodnej súťaže na predaj kalamitnej drevnej hmoty Marec 2005: 1. marca

do platnosti vstúpila novela zákona o cenách; rozširuje kompetencie PMÚ, ktorý bude môcť pokutovať podnikateľa aj za vynucovanie neprimeraných cien a teda napr. preveriť aj oprávnenosť cien benzínov a nafty rafinérie Slovnaft 2. marca - Slovnaft sa odvolal proti prvostupňovému rozhodnutiu MF SR o pokute 1,35 miliardy Sk za údajné porušenie cenovej disciplíny v rokoch 2002 až 2004 3. marca - začala sa výstavba dodávateľského parku v susedstve budúcej automobilky PSA Peugeot Citro‰n pri Trnave s investíciou takmer 4 miliardy Sk - protestujúci maďarskí súkromní roľníci začali blokovať na 10 dní polovicu vozoviek smerujúcich k 5 hraničným priechodom, medzi nimi aj 2 slovenským 4. marca - MDPT odporučilo privatizáciu 100-% majetkovej účasti štátu v ZSSK Cargo 7. marca - NBS opäť zasahovala proti SKK, keď sa jej kurz zosunul na historickú úroveň 37,510/520 SKK/EUR - na pozemkoch pri obci Teplička nad Váhom začala výstavba montážnej haly spoločnosti Hyundai Mobis, najväčšieho subdodávateľa spoločnosti Kia Motors Slovakia - spoločnosť Glunz & Jensen (Dánsko) oznámila zámer postaviť v Prešove závod na montáž grafických a filmových zariadení v hodnote 380 miliónov Sk a vytvoriť 200 až 400 pracovných miest 8. marca - NBS opäť intervenovala, keď sa kurz koruny dostal na 37,5 SKK/EUR - vláda vymenovala za predsedu ÚVO Bélu Angyla po tom, ako z tejto pozície odvolala Rozáliu Molnárovú

Eurostat oznámil, že úroda obilia v EÚ bola vlani najvyššia za uplynulých 10 rokov, keď oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 24 %; na Slovensku vzrástla o 56,6 % 9. marca - SPP podpísal s Plynárenským odborovým zväzom kolektívnu zmluvu na roky 2005 a 2006 s účinnosťou od 1. marca tohto roka 10. marca - významní partneri firmy Embraco (Brazília), výrobca komponentov do elektrických motorov Sitem (Taliansko) a producent plastov CRW (Brazília), oznámili plán investovať v Spišskej Novej Vsi zhruba 650 miliónov Sk a vytvoriť asi 800 pracovných miest - v 3. kole obchodnej súťaže na predaj kalamitného dreva vydražili Štátne lesy TANAP-u 5 zo 6 ponúkaných obchodných celkov 16. marca - vláda schválila návrh opatrení na zabránenie neopodstatneného zvyšovania rozpočtových nákladov stavieb financovaných z verejných zdrojov - NR SR schválila návrh zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý ustanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti - vláda schválila nové nariadenie o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky 17. marca - NR SR schválila návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve 22. marca - na súkromné účty slovenských dôchodkových sporiteľov už prišli prvé peniaze; Sociálna poisťovňa preposlala príspevky prvých 150 000 sporiteľov, čo pri odvode 9 % hrubej mzdy predstavovalo 236 miliónov Sk 24. marca - Slovensko a Maďarsko podpísali dohodu, ktorá by mala zabrániť únikom v platení dane z pridanej hodnoty (DPH) 29. marca

- firma Canadian Rockport Homes upustila od zámeru investovať v SR do výstavby závodu na výrobu obytných domov; na Považí plánovala postaviť prevádzku za 450 miliónov Sk a priamo zamestnať 200 a nepriamo ďalších 500 ľudí - spoločnosť Matador Púchov a kórejská firma DongWon Metal Ltd. sa dohodli, že do založenia spoločného podniku v Dubnici nad Váhom na výrobu dielcov pre slovenský závod automobilky Kia investujú zhruba 10,5 milióna EUR a vytvoria asi 170 pracovných miest - poradcom pri privatizácii Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice sa stalo konzorcium Meinl Bank AG, SH&E Limited a DLA Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH 30. marca - vláda schválila dotáciu 8 miliónov Sk pre mesto Hurbanovo za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s investíciou spoločnosti Nuritech SK - vláda odobrila nariadenia, ktorých obsahom sú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom a elektrinou - vláda schválila predbežné stanovisko SR k návrhu nariadení EK k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 025
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 693
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 303
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 346
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 677
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 532
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 208
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 813
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 547
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 699

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét. Tri z nich môžu mať oceány z tekutej vody.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop