Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 1. štvrťroku 2005

Bratislava 13. novembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 1. štvrťroku 2005: Január 2005: 1. januára - prezident Ivan Gašparovič vymenoval na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Šramka - Banková rada NBS začala pracovať v zložení Ivan Šramko, Elena Kohútiková, Milena Koreňová, Ladislav Balko, Martin Barto, Karol Mrva a Peter Ševčovic - štátna bonifikácia hypotekárnych úverov sa znížila na nulu - rozbehla sa dôchodková reforma, občania si začali šetriť na dôchodky na súkromných účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach 3. januára - Protimonopolný úrad (PMÚ) udelil pokutu 2,05 milióna Sk 49 spoločnostiam a družstvám, ktoré chovajú ošípané; podľa PMÚ podnikatelia uzavreli dohodu obmedzujúcu súťaž - horizontálny kartel - Únia podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle navrhla vytvoriť Úrad pre bezpečnosť potravín 4. januára - medzirezortnou koordinátorkou na vypracovanie dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR 2007/2013 sa stala Ľubica Sabadošová, bývalá riaditeľka odboru riadenia pre CSF MVRR SR 10. januára - Erste Bank der österreichischen Sparkassen sa stala 100-% majiteľom Slovenskej sporiteľne (SLSP), a. s., keď na základe opcie, ktorú si uplatnila, získala od EBOR 19,99 % akcií SLSP - NBS zasiahla popoludní prvýkrát v roku 2005 proti silnej slovenskej mene intervenciou na devízovom trhu 11. januára - aj napriek intervenciám NBS počas predchádzajúceho dňa slovenská koruna posilnila o 5 halierov - prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Milan Cagala a predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna podpísali Kolektívnu zmluvu na rok 2005 - projekt Nové zručnosti vo verejnom sektore nové stratégie rozvoja regiónov rozbehlo Centrum vzdelávania MPSVR pre zamestnancov štátnej a verejnej správy 12. januára - Ratingová agentúra Moody's zvýšila Slovensku rating dlhodobých záväzkov v cudzej mene z A3 na A2 a rating krátkodobých záväzkov z P-2 na P-1 - Slovensko sa rýchlymi krokmi stáva príkladom zmien pre nové členské krajiny EÚ, napísal The Wall Street Journal - vláda vzala na vedomie informáciu o stave delimitačných protokolov v súvislosti s prechodom pôsobností orgánov štátnej správy na obce na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, vyvlastnenia a bývania - vláda schválila harmonizáciu zverejňovania výziev na predkladanie projektov podľa operačných programov, JPD a IS na rok 2005 - vláda odsúhlasila zvýšenie príspevku na bývanie o 15 % v rámci zákona o sociálno-právnej ochrane detí 13. januára - spoločnosť Johnson Controls (USA) oznámila, že do vybudovania závodu na výrobu penových výplní do sedadiel pre automobily v Lučenci investuje 20 miliónov EUR; plánovala vytvoriť 350 pracovných miest - do kapitalizačného dôchodkového piliera sa zapojilo 13 % ľudí - MDPT zaradilo medzi svoje priority výstavbu diaľnice D1 v systéme verejno-prospešného partnerstva a prípravu tendra na vstup strategického investora do letiskovej infraštruktúry 14. januára - agentúra Moody's zvýšila depozitný rating Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky, UniBanky a Eximbanky - kontrolná sekcia MF SR začala správne konanie voči spoločnosti Slovnaft v súvislosti s neprimeranými cenami a ziskami rafinérie - spoločnosť Nuritech SK, ovládaná indonézsko-kórejským kapitálom, avizovala investíciu do výstavby závodu na výrobu komponentov pre elektrotechnický priemysel v Hurbanove vo výške zhruba 8 miliónov EUR; priamo v závode malo nájsť uplatnenie asi 450 ľudí 18. januára - Štátne lesy TANAP v Tatranskej Lomnici ponúkali prostredníctvom dražby 11 ťažobných polí kalamitného dreva od Podbanského po Tatranskú Lomnicu 19. januára - vláda schválila dlhodobú koncepciu bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania - tretina z takmer 50 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nevybavovala žiadosti o príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých v zákonných lehotách - vláda schválila Správu o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch - podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva SR sa zvýšili tarifné mzdy a príplatky o 6,9 % 12 000 zamestnancom - minimálnu hranicu 50 000 klientov už dosiahli tri DSS - vláda súhlasila so začlenením Implementačnej agentúry Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá zabezpečuje využívanie zahraničných prostriedkov na cestnú infraštruktúru, do MDPT 20. januára - letecká spoločnosť Austrian Airlines získala navyšovaním kapitálu 62-% podiel v Slovenských aerolíniách - riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Gejzu Blaasa zvolili členské krajiny OECD konsenzuálne do byra Výboru pre poľnohospodárstvo 25. januára - Štátne lesy TANAP-u vyhlásili 2. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj kalamitnej drevnej hmoty 27. januára - Fond národného majetku (FNM) SR navrhol odštartovať privatizáciu 67-% podielov v 6 teplárenských spoločností, ktoré ovláda štát, v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine, Zvolene a Košiciach; zvyšných 33 % sa podľa návrhu fondu malo bezodplatne previesť na príslušné mestá - spoločnosť U.S. Steel Košice sa s predstaviteľmi firemných odborov dohodla na dodatku platnej Kolektívnej zmluvy pre rok 2005 - štátne kontrolné orgány počas kontroly bezpečnosti potravín v obchodných reťazcoch Tesco, Lidl, Carrerffour a Kaufland uložili spolu 84 opatrení, v 8 prípadoch udelili blokové pokuty 28. januára - Prezídium FNM schválilo transakčné dokumenty o privatizácii 66 % akcií Slovenských elektrární (SE) - uplynula lehota stanovená medzinárodnou arbitrážou na to, aby SR zaplatila dlh takmer 25 miliárd Sk voči ČSOB. SR dlh dnes nezaplatila... 31. januára - prezident Ivan Gašparovič vymenoval Martina Barta do funkcie viceguvenéra NBS zodpovedného za bankový dohľad - nadnárodná skupina Valeo Security Systems (Fr.) podpísaním memoranda so SR prejavila záujem investovať v priemyselnom parku Košice-Pereš do založenia závodu 16,4 milióna EUR a vytvoriť zhruba 700 pracovných miest Február 2005: 1. februára - všetky firmy s 20 a viac zamestnancami musia posielať Sociálnej poisťovni poistné výkazy v elektronickej a nie papierovej forme. - vznikla Národná diaľničná spoločnosť (NDS), v ktorej si ponechal štát 100-% podiel; výška základného imania NDS je 90,028 miliardy Sk, výška nepeňažného vkladu 100,028 miliardy Sk a prioritný infraštrukturálny majetok predstavuje 52,7 miliardy Sk 2. februára - vláda schválila za štátneho tajomníka MVRR Štefana Kužmu, ktorý vystriedal na poste odvolaného Jána Hurného - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates podpísali v Prahe dohodu o prístupe vlády SR k zdrojovým dátam americkej firmy - vláda schválila návrh zákona o krmivách a zosúladila tak inšpekčné postupy s postupmi pre úradnú kontrolu krmív v EÚ 3. februára - po zásahoch na peňažnom trhu NBS bránila slovenskú korunu aj priamo, na devízový trh vstúpila centrálna banka na poludnie 4. februára - generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NDS sa stal Dušan Faktor. - post generálneho riaditeľa SSC obsadil Peter Havrila 7. februára - NBS ráno opäť zasiahla proti silnej korune priamymi nákupmi devíz 9. februára - vláda schválila investičné stimuly pre firmu Getrag Ford Transmissions (NSR) v objeme 54,5 milióna EUR; firma do závodu na výrobu prevodoviek v priemyselnom parku pri obci Kechnec plánovala investíciu 345 miliónov EUR a vytvoriť priamo asi 1 000 a nepriamo ďalších 1 000 až 1 500 pracovných miest. - vláda schválila systémové opatrenia na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a CR z pohľadu životného prostredia; vymedzila nové zóny s cieľom únosného podnikania v turizme aj v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch - vláda schválila sumu 72 miliónov Sk na odstraňovania škôd v Tatrách - parlament schválil Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 10. februára - Dohodu o urovnaní medzi SR a ČSOB Praha podpísali minister financií SR Ivan Mikloš a za predstavenstvo ČSOB jej predseda Pavel Kavánek a člen predstavenstva Petr Knapp - NBS opäť priamo zasahovala proti silnej korune, pokračovala v priamych nákupoch devíz a popoludní opäť intervenovala - generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti (ZSSK) Cargo podpísali s 10 zástupcami odborových centrál kolektívnu zmluvu 11. februára - firma Getrag Ford Transmissions a SR podpísali investičnú zmluvu o výstavbe závodu pri obci Kechnec 16. februára - vláda SR vydala privatizačné rozhodnutie o nadobúdateľovi 66-% akcií Slovenských elektrární (SE), ktorým sa stane spoločnosť Enel (Taliansko) - vláda SR schválila návrh zákona o lesoch 17. februára - SR a Enel podpísali transakčné dokumenty o privatizácii SE; za 66-% akcií SE zaplatí Enel 840 miliónov EUR - SR dosiahla v roku 2004 veľký pokrok pri realizácií štrukturálnych reforiem, čo malo za následok zvyšovanie výkonnosti jej ekonomiky, konštatoval v ročnej správe MMF - NBS opäť niekoľkokrát intervenovala proti príliš silnej korune - obchodný reťazec Delvita v ČR a SR kúpila Billa; 20. mája PMÚ vydal k transakcii právoplatné rozhodnutie

18. februára - Pred rokom 2010 má z krajín V4 reálnu šancu stať sa členom Európskej menovej únie (EMÚ) len SR, oznámil denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v článku Slovensko chce v roku 2006 naviazať svoju menu na euro 23. februára - vláda schválila návrh novely zákona o rodičovskom príspevku; dostanú ho aj rodičia, ktorí zveria dieťa do jaslí či opatrovateľke 24. februára - slovenská koruna pokračovala aj dnes ráno v lámaní rekordov, pri novom historickom maxime 37,845 SKK/EUR NBS zasahovala - väčšinový akcionár Enel previedol na viazaný účet zálohu 168 miliónov EUR za kúpu 66 % akcií SE 28. februára - BR NBS rozhodla o znížení kľúčových úrokových sadzieb - po znížení kľúčových úrokových sadzieb hneď musela NBS zasahovať proti korune priamymi intervenciami - Štátne lesy TANAP vyhlásili 3. kolo obchodnej súťaže na predaj kalamitnej drevnej hmoty Marec 2005: 1. marca

do platnosti vstúpila novela zákona o cenách; rozširuje kompetencie PMÚ, ktorý bude môcť pokutovať podnikateľa aj za vynucovanie neprimeraných cien a teda napr. preveriť aj oprávnenosť cien benzínov a nafty rafinérie Slovnaft 2. marca - Slovnaft sa odvolal proti prvostupňovému rozhodnutiu MF SR o pokute 1,35 miliardy Sk za údajné porušenie cenovej disciplíny v rokoch 2002 až 2004 3. marca - začala sa výstavba dodávateľského parku v susedstve budúcej automobilky PSA Peugeot Citro‰n pri Trnave s investíciou takmer 4 miliardy Sk - protestujúci maďarskí súkromní roľníci začali blokovať na 10 dní polovicu vozoviek smerujúcich k 5 hraničným priechodom, medzi nimi aj 2 slovenským 4. marca - MDPT odporučilo privatizáciu 100-% majetkovej účasti štátu v ZSSK Cargo 7. marca - NBS opäť zasahovala proti SKK, keď sa jej kurz zosunul na historickú úroveň 37,510/520 SKK/EUR - na pozemkoch pri obci Teplička nad Váhom začala výstavba montážnej haly spoločnosti Hyundai Mobis, najväčšieho subdodávateľa spoločnosti Kia Motors Slovakia - spoločnosť Glunz & Jensen (Dánsko) oznámila zámer postaviť v Prešove závod na montáž grafických a filmových zariadení v hodnote 380 miliónov Sk a vytvoriť 200 až 400 pracovných miest 8. marca - NBS opäť intervenovala, keď sa kurz koruny dostal na 37,5 SKK/EUR - vláda vymenovala za predsedu ÚVO Bélu Angyla po tom, ako z tejto pozície odvolala Rozáliu Molnárovú

Eurostat oznámil, že úroda obilia v EÚ bola vlani najvyššia za uplynulých 10 rokov, keď oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o 24 %; na Slovensku vzrástla o 56,6 % 9. marca - SPP podpísal s Plynárenským odborovým zväzom kolektívnu zmluvu na roky 2005 a 2006 s účinnosťou od 1. marca tohto roka 10. marca - významní partneri firmy Embraco (Brazília), výrobca komponentov do elektrických motorov Sitem (Taliansko) a producent plastov CRW (Brazília), oznámili plán investovať v Spišskej Novej Vsi zhruba 650 miliónov Sk a vytvoriť asi 800 pracovných miest - v 3. kole obchodnej súťaže na predaj kalamitného dreva vydražili Štátne lesy TANAP-u 5 zo 6 ponúkaných obchodných celkov 16. marca - vláda schválila návrh opatrení na zabránenie neopodstatneného zvyšovania rozpočtových nákladov stavieb financovaných z verejných zdrojov - NR SR schválila návrh zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý ustanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti - vláda schválila nové nariadenie o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky 17. marca - NR SR schválila návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve 22. marca - na súkromné účty slovenských dôchodkových sporiteľov už prišli prvé peniaze; Sociálna poisťovňa preposlala príspevky prvých 150 000 sporiteľov, čo pri odvode 9 % hrubej mzdy predstavovalo 236 miliónov Sk 24. marca - Slovensko a Maďarsko podpísali dohodu, ktorá by mala zabrániť únikom v platení dane z pridanej hodnoty (DPH) 29. marca

- firma Canadian Rockport Homes upustila od zámeru investovať v SR do výstavby závodu na výrobu obytných domov; na Považí plánovala postaviť prevádzku za 450 miliónov Sk a priamo zamestnať 200 a nepriamo ďalších 500 ľudí - spoločnosť Matador Púchov a kórejská firma DongWon Metal Ltd. sa dohodli, že do založenia spoločného podniku v Dubnici nad Váhom na výrobu dielcov pre slovenský závod automobilky Kia investujú zhruba 10,5 milióna EUR a vytvoria asi 170 pracovných miest - poradcom pri privatizácii Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice sa stalo konzorcium Meinl Bank AG, SH&E Limited a DLA Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH 30. marca - vláda schválila dotáciu 8 miliónov Sk pre mesto Hurbanovo za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s investíciou spoločnosti Nuritech SK - vláda odobrila nariadenia, ktorých obsahom sú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom a elektrinou - vláda schválila predbežné stanovisko SR k návrhu nariadení EK k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Od septembra opäť po starom
 2. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 3. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 4. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 8. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 2. Od septembra opäť po starom
 3. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 4. Študenti stredných a vysokých škôl môžu získať na účet 1000€
 5. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 6. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 7. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 8. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 9. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 10. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 219
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 3 299
 3. Ako sme jazdili v socializme 1 877
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 791
 5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 456
 6. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 370
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 265
 8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 253
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 170
 10. Leto nekončí! 846

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Gašpar prikryl Kočnerovho vyšetrovateľa

Policajný prezident tvrdil, že požiadal prokurátora o správu, aby mohol proti vyšetrovateľovi zakročiť. Prokuratúra takú žiadosť nedostala.

KOMENTÁRE

Ficov zásadný prelom. Alebo ani nie

Sme na priesečníku, keď Ficov prospech a prospech krajiny, sa pretínajú.

SVET

Premiér Fico kráča iným smerom ako Visegrád

Slovensko začína v regióne viesť debatu o budúcnosti EÚ.

Neprehliadnite tiež

Jaguar bude v Nitre väčší, zamestná šesťtisíc ľudí a vyrábať bude batérie

Britská automobilka potrebuje batérie, do roku 2020 chce mať každé druhé auto elektrické.

O 13. a 14. plate už nahlas hovorí aj Smer. Kto, kedy a ako ho dostane

Koaličné strany sa zrejme dohodnú na úľavách pre firmy, ktoré vyplácajú ľuďom trináste a štrnáste platy.

Neistota okolo leteckej dopravy po brexite môže spôsobiť pokles letov

Nie je jasné, či Británia zostane členom Európskeho leteckého úradu, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov o bezpečnosti leteckej dopravy.

Do Česka mieri rekordný počet ojazdených áut. Zbavujú sa ich Nemci

Priemerný vek auta v susednom Česku prekročil pätnásť rokov, európsky priemer je pritom deväť rokov.