Z podielových fondov najlepšie zarábajú akciové

Tento rok sa najviac darí akciovým podielovým fondom. Deväť z nich vynieslo od začiatku roku viac ako 50 percent. Ďalších 71 akciových fondov zarobilo viac ako desať percent. Akciové fondy, ktoré sa považujú za najviac rizikové, však priniesli investorom

Tento rok sa najviac darí akciovým podielovým fondom. Deväť z nich vynieslo od začiatku roku viac ako 50 percent. Ďalších 71 akciových fondov zarobilo viac ako desať percent.

Akciové fondy, ktoré sa považujú za najviac rizikové, priniesli investorom aj najväčšie straty. Až v desiatich prípadoch prišli investori od začiatku roku o časť svojich investovaných peňazí. O najviac, 10,74 percenta, prišli ľudia, ktorí investovali peniaze do fondu WIOF - US Value Equity. Viac ako päť percent stratili ďalšie dva fondy. V štyroch fondoch prišli investori o menej ako jedno percento.

Najmenšie zisky investorom priniesli peňažné fondy, v ktorých je najviac peňazí. Sú však najbezpečnejšie a slúžia skôr ako náhrada vkladných knižiek a termínovaných vkladov. Najlepší z nich ABN-Interest Growth Fund USD - zarobil len 2,29 percenta. S výnosom vyšším ako dve percentá skončili len štyri podielové fondy. Stratu priniesol investorom jediný peňažný fond TAM - Korunový peňažný. Hodnota peňazí vložená do tohto fondu sa od začiatku roka znížila o 0,81 percenta.

Najvýnosnejší dlhopisový fond VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond priniesol investorom výnos 12,71 percenta. Dlhopisové fondy prinášajú vyšší výnos ako peňažné, poskytujú však stále vysokú istotu, že investor o peniaze nepríde. Viac ako desať percent zarobil ešte ABN-Global Emerging Markets BF (USD). Vyše päť percent zarobilo ďalších desať fondov. Medzi dlhopisovými fondmi je až 14 takých, ktoré skončili so stratou. Vo fonde Pioneer Funds International Bond prišli investori od začiatku roku 8,57 percenta. V piatich fondoch prišli investori o menej ako jedno percento.

Medzi zmiešanými fondmi, ktoré investujú do akcií i dlhopisov a dosahujú tak vysoký výnos i vysokú bezpečnosť peňazí, zatiaľ najviac vyniesol VÚBAM - Vyvážený rastový fond. Od začiatku roka v ňom investori zhodnotili peniaze o 35,59 percenta. Viac ako desať percent zarobilo ďalších sedem fondov. V dvoch zmiešaných fondoch investori o časť peňazí prišli. Vo fonde WIOF - American Portfolio prišli o 6,85 percenta a vo fonde PP - Bonus o 0,16 percenta.

Ako najvyrovnanejšie z pomedzi všetkých fondov od začiatku roku sa ukazujú fondy fondov. Tie investujú do iných fondov. S výnosom nad desať percent skončilo až 11 z nich, čo je viac ako polovica zo všetkých fondov v tejto skupine. Najviac vyniesol fond KBC Master Fund Equity. Od začiatku roka si ľudia, ktorí do neho vložili peniaze, pripísali 17,9-percentný výnos. Všetky fondy v tejto skupine priniesli investorom zisk. Najmenej, 2,37 percenta, zarobil fond Master Fund ČSOB-Konzervatívny. Je to však vyšší úrok ako pri najlepšom peňažnom fonde.

Kam investovať?

Do akciových fondov smeruje čoraz viac peňazí. Investori do nich dávajú peniaze predovšetkým pre vysoké výnosy, ktoré dosahujú. Naopak, ľudia sa odvracajú od peňažných fondov, ktoré ročne vynášajú len okolo dvoch percent.

V súčasnosti dosahujú najvyššie zisky akciové fondy, ktoré sa zameriavajú na strednú a východnú Európu a na Latinskú Ameriku. V týchto krajinách je vysoký hospodársky rast, vďaka ktorému tunajšie firmy rýchlo rastú. Zvyšuje sa tak hodnota aj ich akcií.

"Základné pravidlo investovania je, že minulé výnosy nezaručujú budúce výnosy. Napríklad, rast akcií v stredoeurópskom regióne určite prejde fázou korekcie, teda poklesu, avšak, samozrejme, nikto nevie kedy," povedal analytik spoločnosti Symsite Research Vladimír Dohnal.

Podľa Dohnala v budúcnosti príde pravdepodobne k rastu výnosov z peňažných dolárových fondov. Národná banka v USA nedávno zvýšila kľúčové úrokové sadzby, ktoré majú priamy vplyv na výnosy peňažných fondov. Keďže sa však očakáva posilňovanie slovenskej koruny oproti doláru, hrozí, že investori môžu o časť svojich peňazí prísť. Ak sa totiž koruna posilní o viac ako je výnos fondu, investor po prepočte na slovenské koruny stráca.

Naopak, Dohnal očakáva, že s klesajúcou cenou ropy sa zníži aj výnosnosť fondov, ktoré sa orientujú na trh s ropou a ropnými produtkmi. Naopak, vďaka poklesu ceny ropy môžu viac vynášať fondy, ktoré sú od nej závislé, ako fondy investujúce do chemického priemyslu, energetických spoločností alebo dopravy. (pcs)

Najlepšie zarábajúce fondy

Peňažné fondy

fond mena výnos od začiatku roku
ABN-Interest Growth Fund USD USD +2,29 %
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD +2,27 %
KBC MULTI CASH USD USD +2,26 %

Dlhopisové fondy

fond mena výnos od začiatku roku
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK +12,71 %
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) USD +10,73 %
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR) EUR +9,09 %

Akciové fondy

fond mena výnos od začiatku roku
ESPA Stock Europe-Emerging EUR +63,39 %
KBC Equity Fund Latin America EUR +62,82 %
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR +58,55 %

Zmiešané fondy

fond mena výnos od začiatku roku
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK +35,59 %
ABN-Model Fund 6 EUR +20,43 %
ABN-Model Fund 5 EUR +18,26 %

Fondy fondov

fond mena výnos od začiatku roku
KBC Master Fund Equity EUR +17,90 %
World Selection EUR +17,23 %
KBC Master Fund Sectors EUR +16,93 %Najmenej zarábajúce fondy

Peňažné fondy

fond mena výnos od začiatku roku
TAM - Korunový peňažný SKK -0,81 %
CI - Dollar Cash (výnosový) USD +0,04 %
IAM KONTO - peňažný SKK +0,15 %

Dlhopisové fondy

fond mena výnos od začiatku roku
Pioneer Funds International Bond USD -8,57 %
ABN-Global Bond Fund USD -5,66 %
VB - Corporate-Bond-Fund EUR -4,04 %

Akciové fondy

fond mena výnos od začiatku roku
WIOF - US Value Equity USD -10,74 %
KBC Equity Fund Technology Top 20 USD -9,90 %
KBC Equity Fund Internet USD -5,44 %

Zmiešané fondy

fond mena výnos od začiatku roku
WIOF - American Portfolio USD -6,58 %
PP - Bonus o.p.f. SKK -0,16 %
FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1 USD +1,05 %

Fondy fondov

fond mena výnos od začiatku roku
KBC Master Fund ČSOB-Konzervatívny CZK +2,37 %
KBC Master Fund Defensive EUR +3,90 %
VB - Quartett-Sicherheit EUR +3,94 %Výkonnosť najväčších fondov

Peňažné fondy

fond mena výnos od začiatku roku
SPORO Korunový peňažný fond SKK +2,02 %
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK +1,81 %
TAM - Korunový peňažný SKK -0,81 %
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK +1,68 %
IAM KONTO - peňažný SKK +0,15 %
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK +1,00 %
CI - HVB SKK Cash SKK +1,78 %
KBC MULTI CASH USD USD +2,26 %
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR +1,64 %
KBC MULTI CASH EURO EUR +1,42 %
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD +2,27 %
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR +1,97 %
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 1,28 %
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD +0,37 %
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK +1,73 %
CI - Dollar Cash (výnosový) USD +0,04 %
ABN-Interest Growth Fund USD USD +2,29 %

Dlhopisové fondy

fond mena výnos od začiatku roku
TAM - Korunový dlhopisový SKK -0,41 %
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK +6,06 %
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK +2,60 %
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK +3,36 %
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK +0,18 %
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK +2,38 %
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK +3,06 %
Dexia Bonds Slovakia SKK +5,43 %
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK +2,06 %
IAM - Dlhopisový korunový SKK -0,14 %
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK +12,71 %
TAM - Euro dlhopisový SKK -1,13 %
ESPA Bond Danubia EUR +7,36 %
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK +3,80 %
TAM - Dolárový dlhopisový SKK +8,61 %
ING Slovenský dlhopisový fond SKK +5,03 %
CI - HVB SKK Bond SKK +4,07 %

Akciové fondy

fond mena výnos od začiatku roku
TAM - Európsky akciový SKK +15,92 %
ING Viségrad Equity SKK +42,25 %
TAM - Americký akciový SKK +13,10 %
WIOF - Global Equity USD -0,28 %
ESPA Stock Europe-Emerging EUR +63,39 %
VÚBAM - Svetové akcie SKK +12,78 %
WIOF - European Equity EUR +20,95 %
IAM - Globálny technologický SKK +15,24 %
WIOF - US Capital Growth Fund USD -0,89 %
KBC Equity Fund Central Europe EUR +38,27 %
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR +58,55 %
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK +4,55 %
WIOF - US Value Equity USD -10,74 %
Pioneer Funds Top European Players EUR +17,97 %
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR +56,69 %
IaD - Kapital (akciový) SKK +4,94 %
ESPA Stock Europe EUR +20,78 %

Zmiešané fondy

fond mena výnos od začiatku roku
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK +7,06 %
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK +3,54 %
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK +35,59 %
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK +10,01 %
FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1 SKK +5,80 %
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK +3,51 %
PP - Eurofond o.p.f. SKK +3,90 %
WIOF - Balanced Euro EUR +8,69 %
FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1 SKK +4,05 %

Fondy fondov

fond mena výnos od začiatku roku
CI - Success Absolut (rastový) EUR +7,77 %
CI - Success Relativ (rastový) EUR +14,93 %
VB - Quartett-Ertrag EUR +9,33 %
KBC Master Fund Optimum EUR +9,54 %
VB - Modern-Times EUR +14,20 %
CI - Success Absolut (výnosový) EUR +6,71 %
VB - Quartett-Sicherheit EUR +3,94 %
KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK +6,52 %
World Selection EUR +17,23 %

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 417
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 651
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 306
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 218
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 131
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 287
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 121
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 061
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 290
 10. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 288

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

KOMENTÁRE

Podnet proti Kotlebovi? Krok, ktorý musel prísť

Návrh na zrušenie ĽSNS je normálnou obrannou reakciou spoločnosti, nech sú jej nositelia akokoľvek nedôveryhodní.

Neprehliadnite tiež

Kiska vrátil zákon, ktorým ho chcela vláda oslabiť

Poukazuje na oblasti schválených zmien, ktoré oslabujú nezávislosť regulačného úradu.

Harley-Davidson postaví závod v Thajsku, odborom sa to nepáči

Závod by sa mal nachádzať v provincii Rayong juhovýchodne od Bangkoku.

Ropný kartel schválil predĺženie dohody o znížení ťažby

OPEC chce dosiahnuť rast cien ropy aj pokles jej nadmerných zásob v svetových skladoch.

Tržby aj zisk Wizz Air v uplynulom roku vzrástli

Aerolínie zatiaľ nezaznamenali žiadny citeľný vplyv referenda o brexite na svoje výsledky.