SME
Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Prehľad uverejnených zákonov v Zbierke zákonov SR od 1. do 30. septembra 2005

Bratislava 30. septembra (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov od 1. do 30. septembra 2005.

Čiastka 164 - uverejnená 1. septembra 2005

388. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

389. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 o správnej farmárskej praxi.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Čiastka 165 - uverejnená 7. septembra 2005

Skryť Vypnúť reklamu

392. Úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 54/1999 Z.z., zákonom č. 337/1999 Z.z., zákonom č. 417/2000 Z.z., zákonom č. 328/2002 Z.z., zákonom č. 664/2002 Z.z., zákonom č. 251/2003 Z.z., zákonom č. 464/2003 Z.z., zákonom č. 365/2004 Z.z., zákonom č. 382/2004 Z.z., zákonom č. 652/2004 Z.z., zákonom č. 732/2004 Z.z. a zákonom č. 258/2005 Z.z.

Čiastka 166 - uverejnená 7. septembra 2005

393. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Skryť Vypnúť reklamu

Dohoda nadobudne platnosť 15. októbra 2005.

Čiastka 167 - uverejnená 8. septembra 2005

394. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 168 - uverejnená 8. septembra 2005

398. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 169 - uverejnená 9. septembra 2005

400. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky.

Skryť Vypnúť reklamu

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonom SR.

Čiastka 170 - uverejnená 9. septembra 2005

401. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

402. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

403. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

404. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

405. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 171 - uverejnená 9. septembra 2005

406. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 172 - uverejnená 13. septembra 2005

413. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

414. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 173 - uverejnená 14. septembra 2005

417. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 174 - uverejnená 20. septembra 2005

420. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 175 - uverejnená 24. septembra 2005

Skryť Vypnúť reklamu

422. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia.

423. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení rozhodnutia z 21. júna 2005.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Čiastka 177 - uverejnená 30. septembra 2005

428. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. septembra 2005, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

429. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

430. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

431. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

432. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

433. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. septembra 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov. Vyhláška sa vzťahuje na vodné stavby s technicky využiteľným potenciálom, ktorými sú najmä riečny stupeň, priehrada, hať, odberný objekt a prevod vody.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Čiastka 178 - uverejnená 30. septembra 2005

Skryť Vypnúť reklamu

436. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

437. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Čiastka 179 - uverejnená 30. septembra 2005

438. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005 o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

440. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR.

441. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004-SL.

Skryť Vypnúť reklamu

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 2. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 3. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 4. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Budovanie zelenej značky
 9. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 10. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 013
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 20 591
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 17 981
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 639
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 269
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 987
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 506
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 369
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 244
 10. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 6 854
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pohľad do miestnosti vo Fakultnej nemocnici v Trnave, v ktorej sa podáva vakcína na prevenciu ochorenia COVID-19.

Nemocnice navrhujú, aby sa náhradníci prihlasovali cez portál korona.gov.

13 h
Certifikát z celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 prebiehajúceho od 18. - 26. januára 2021.

Od dnes platia prísnejšie pravidlá.

12 h

V sobotu sa chystajú ďalšie protesty.

10 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto

Motorom rastu ziskov v priemysle bolo výrobné odvetvie.

21m
Ilustračné foto.

Marcové dodávky ľahkej americkej ropy si odpísali 16 centov.

55m
Ilustračná fotografia

Objem predaja šampanského klesol v roku 2020 približne o 18 %.

10 h
American Express.

Z pohľadu tržieb však firma prekonala očakávania.

10 h