SME
Streda, 8. december, 2021 | Meniny má MarínaKrížovkyKrížovky

Prehľad uverejnených zákonov v Zbierke zákonov SR od 1. do 30. septembra 2005

Bratislava 30. septembra (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov od 1. do 30. septembra 2005.

Čiastka 164 - uverejnená 1. septembra 2005

388. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

389. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 o správnej farmárskej praxi.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Čiastka 165 - uverejnená 7. septembra 2005

Skryť Vypnúť reklamu

392. Úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 54/1999 Z.z., zákonom č. 337/1999 Z.z., zákonom č. 417/2000 Z.z., zákonom č. 328/2002 Z.z., zákonom č. 664/2002 Z.z., zákonom č. 251/2003 Z.z., zákonom č. 464/2003 Z.z., zákonom č. 365/2004 Z.z., zákonom č. 382/2004 Z.z., zákonom č. 652/2004 Z.z., zákonom č. 732/2004 Z.z. a zákonom č. 258/2005 Z.z.

Čiastka 166 - uverejnená 7. septembra 2005

393. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Skryť Vypnúť reklamu

Dohoda nadobudne platnosť 15. októbra 2005.

Čiastka 167 - uverejnená 8. septembra 2005

394. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 168 - uverejnená 8. septembra 2005

398. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 169 - uverejnená 9. septembra 2005

400. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky.

Skryť Vypnúť reklamu

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonom SR.

Čiastka 170 - uverejnená 9. septembra 2005

401. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

402. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

403. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

404. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

405. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 171 - uverejnená 9. septembra 2005

406. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 172 - uverejnená 13. septembra 2005

413. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

414. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 173 - uverejnená 14. septembra 2005

417. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 174 - uverejnená 20. septembra 2005

420. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 175 - uverejnená 24. septembra 2005

Skryť Vypnúť reklamu

422. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia.

423. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení rozhodnutia z 21. júna 2005.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Čiastka 177 - uverejnená 30. septembra 2005

428. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. septembra 2005, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

429. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

430. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

431. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

432. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

433. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. septembra 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov. Vyhláška sa vzťahuje na vodné stavby s technicky využiteľným potenciálom, ktorými sú najmä riečny stupeň, priehrada, hať, odberný objekt a prevod vody.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Čiastka 178 - uverejnená 30. septembra 2005

Skryť Vypnúť reklamu

436. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

437. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Čiastka 179 - uverejnená 30. septembra 2005

438. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005 o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.

Skryť Vypnúť reklamu

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

440. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR.

441. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004-SL.

Skryť Vypnúť reklamu

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 2. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 3. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave? Vyberajte lokalitu s potenciálom
 4. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 5. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 6. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 7. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 8. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 9. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 10. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 1. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 4. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 5. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 6. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave?
 7. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 8. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 9. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 10. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 1. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 13 008
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 11 743
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 7 356
 4. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 6 379
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 359
 6. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 4 996
 7. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 991
 8. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 3 581
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu? 2 744
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie 2 077
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nezamestnanosť je v topoľčianskom okrese stále pod celoslovenským priemerom.

Dlhodobá nezamestnanosť si vyžaduje konkrétnejšie opatrenia, tvrdia audítori.


TASR 2 h
Konateľ spoločnosti JRK Marián Kobolka

Po roku od zavedenia zberu takmer nič nefunguje, tvrdí Kobolka z JRK.


2 h
Patrik Tkáč na snímke z roku 2008.

Finančníkovi sa vyhýbajú kauzy.


7 h
Prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško.

Kolektívne zmluvy a dodatky zabezpečujú zamestnancom aj jednorazovú odmenu.


SITA 2 h

Blogy SME

 1. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 2. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 5. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 6. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 7. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 8. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 463
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 249
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 036
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 896
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 885
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 707
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 415
 8. Věra Tepličková: Kapitán je späť. Rozdal úlohy, funkcie a je pripravený 2 728
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Zatvoriť reklamu