Popri úrokoch klesajú aj poplatky za hypotéky

Banky pri hypotékach nebojujú o zákazníkov len znižovaním úrokových sadzieb, ale aj znižovaním poplatkov. Tie už dnes vo väčšine bánk neexistujú. Okrem toho viaceré banky ponúkajú klientom aj hypotekárny certifikát.

BRATISLAVA - Banky pri hypotékach nebojujú o zákazníkov len znižovaním úrokových sadzieb, ale aj znižovaním poplatkov. Ešte pred pár rokmi bolo treba v takmer každej banke platiť poplatok za podanie žiadosti o úver. Ten už dnes vo väčšine bánk neexistuje.

Banky si dnes pýtajú za poskytnutie úveru poplatok vo výške 0,2 až 0,9 percenta z poskytnutého úveru. Za miliónovú hypotéku tak klient zaplatí 2000 až 9000 korún. Počas celého splácania úveru treba platiť aj mesačné poplatky za vedenie úverového účtu. Tie bývajú od 40 do 99 korún mesačne. Ak si teda niekto zoberie úver na 20 rokov, zaplatí na mesačných poplatkoch 9600 až 21 600 korún.

Od začiatku tohto roku banky súperia aj tým, že za klienta preplácajú časť administratívnych úkonov. Slovenská sporiteľňa začala za klientov platiť poplatok za návrh na vklad do katastra do výšky 2000 korún a poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku do 4000 korún. K sporiteľni sa v posledných týždňoch pridala aj Ľudová banka a VÚB banka.

Podľa väčšiny bánk budú poplatky ešte ďalej klesať. "V oblasti hypoték je vysoko citlivé konkurenčné prostredie, preto predpokladáme, že v najbližšom období sa poplatky ešte môžu znížiť," vraví Katarína Keráčiková z Dexia banky. Žiadna banka však v súčasnosti zlacnenie poplatkov neplánuje.

Okrem znižovania poplatkov viaceré banky pravdepodobne ponúknu klientom aj hypotekárny certifikát. Predstavuje pre klienta záruku, že mu banka poskytne hypotéku. "Klient ním môže predajcovi nehnuteľnosti, ktorú plánuje kúpiť, preukázať, že na nehnuteľnosť dostane od banky peniaze. Predajca ho tým pádom berie ako vážneho záujemcu," povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. V certifikáte banka garantuje schválené podmienky úveru vrátane jeho výšky po dobu štyroch mesiacov. Okrem VÚB ho ponúka aj Tatra banka. V oboch bankách je zadarmo.

Nízky úrok alebo nízke poplatky?

BRATISLAVA - Hoci sú medzi bankami veľké rozdiely v ponuke hypoték, záujemca o hypotéku by sa mal rozhodovať skôr podľa výšky úroku. Aj malý rozdiel v úrokovej sadzbe môže totiž znamenať veľký rozdiel v mesačných splátkach.

Pri miliónovom úvere s 20-ročnou splatnosťou bude klient pri 4,5-percentnom úroku platiť mesačnú splátku 6362 korún. Ak jeho úrok bude o 0,1 percento vyšší, bude platiť 6417 korún. Ak by mal až 5-percentný úrok, jeho mesačná splátka by bola 6640 korún. Za 20 rokov by tak zaplatil o 13 200 až o 66 720 korún viac. Pri vyššom úvere by bol rozdiel ešte vyšší. Napríklad pri dvoch miliónoch by o 0,1 percenta vyšší úrok znamenal preplatok

26 400 korún a o pol percenta vyšší 133 440 korún.

Uprednostniť nižší poplatok pred nízkym úrokom sa oplatí predovšetkým tým žiadateľom, ktorí si chcú zobrať nižší úver. Pri 100-tisícovej hypotéke na 20 rokov bude rozdiel medzi 4,5 a 5-percentným úrokom len 6720 korún.

Nižšie poplatky sú výhodnejšie aj pre tých, ktorí nemajú v čase žiadania o úver k dispozícii ďalšie peniaze. Preto sa im oplatí radšej platiť vyššie mesačné splátky ako platiť vysoké poplatky, na ktoré žiadateľ nemá v súčasnosti dosť peňazí alebo chce tieto peniaze použiť inde.

(pcs)

Čo za vás banky preplatia?

Slovenská sporiteľňa

* pri úvere so splatnosťou nad 10 rokov uhradí za klienta poplatok za návrh na vklad záložného práva do katastra (2000 Sk) a poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku (do 4000 Sk).

Ľudová banka

* prepláca znalecký posudok do výšky 3000 Sk, ktoré odpočíta od spracovateľského poplatku,

* vo vybraných prípadoch banka nepožaduje znalecký posudok.

VúB banka

* preplatí klientom znalecký posudok až do výšky 4000 Sk,

* klient dostane zadarmo hypotekárny certifikát.

Tatra banka

* klient dostane zadarmo hypotekárny certifikát.

Poplatky za hypotékySlovenská sporiteľňa

Hypotéka

Poskytnutie úveru 0,9 % z objemu, minimálne 6000 Sk

Vedenie úverového účtu 80 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna

splátka pri fixnej sadzbe 4000 Sk + úrokový náklad banky

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka pri

premenlivej sadzbe 4 % z vyplatenej pohľadávky, minimálne 4000 Sk

ÚverPlus na bývanie

Poskytnutie úveru 0,7 % z objemu, minimálne 6000 Sk

Vedenie úverového účtu 50 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka

pri fixnej sadzbe 4000 Sk + úrokový náklad banky

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka pri

premenlivej sadzbe 4 % z vyplatenej pohľadávky, minimálne 4000 Sk

ČSOB

Spracovanie žiadosti o úver 2000 Sk

Poskytnutie úveru pri stavbe 0,6 % z objemu, min. 3000,

max. 25 000 Sk

Poskytnutie úveru pri kúpe 0,4 % z objemu, min. 2000,

max. 25 000 Sk

Vedenie úverového účtu 40 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru k dátumu fixácie zadarmo

Predčasná splátka 4 % zo splátky

Ľudová banka

Spracovateľský poplatok

pri jednorazovom čerpaní 0,5 % z objemu, min. 3000 Sk

Spracovateľský poplatok

pri postupnom čerpaní 0,7 % z objemu, min. 4000 Sk

Vedenie úverového účtu 80 Sk mesačne

Zmena zmluvy 4000 Sk

Nedočerpanie úveru 4 % z nečerpanej časti

Zvýšenie úveru 0,5 % zo zvyšovanej časti,

min. 1000 Sk

Mimoriadna splátka do 20 % zadarmo

Predčasné splatenie 4 % z predčasne splatenej istiny

Istrobanka

Spracovanie zmluvy 0,4 - 0,7 %, min.

2000, max. 25 000 Sk

Vedenie úverového účtu 50 Sk mesačne

Predčasné splatenie do 5 rokov od čerpania 3 %, min. 3000 Sk,

max. 50 000 Sk

Predčasné splatenie do 10 rokov od čerpania 2 %, min. 3000 Sk,

max. 50 000 Sk

Predčasné splatenie nad 10 rokov od čerpania 3 %, min. 3000 Sk,

max. 50 000 Sk

Dexia banka

Príprava dokumentácie 1000 Sk

Príprava dokumentácie bez znaleckého posudku 2000 Sk

Poskytnutie úveru 0,4 % z objemu, min. 2500 Sk

Vedenie úverového účtu 40 Sk mesačne

Predčasné splatenie 4 % z predčasne zaplatenej sumy, min. 3000 Sk

OTP banka

Poskytnutie úveru 0,7 % z objemu, min. 4000 Sk

Zvýšenie úveru 0,7 % zo zvyšovanej časti

Vedenie hypotekárneho účtu 55 Sk mesačne

Dodatok k zmluve 3000 Sk

Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej časti

Predčasné splatenie 3 % z predčasne splatenej sumy, min. 3000 Sk

HVB Bank

Spracovanie žiadosti pri

jednorazovom čerpaní 0,4 % z objemu, min. 3000 Sk

Spracovanie žiadosti pri

postupnom čerpaní 0,6 % z objemu, min. 4000 Sk

Schválenie úveru 2000 Sk

Vedenie hypotekárneho účtu 50 Sk mesačne

Predčasné splatenie

(pohyblivá sadzba) 4 % zo splatenej sumy, min. 3000 Sk

Predčasné splatenie

(pevná sadzba na 4 roky) 4 % zo splatenej sumy, min. 3000 Sk

Predčasné splatenie

(pevná sadzba na 10 rokov) 8 % zo splatenej sumy, min. 6000 Sk

VÚB banka

Poskytnutie úveru 0,75 % z objemu, min. 6000 Sk

Vedenie hypotekárneho účtu 90 Sk mesačne

Jedna mimoriadna splátka ročne do 20 % z úveru zadarmo

Mimoriadna splátka 5 % z predčasne splatenej sumy, min. 5000 Sk

UniBanka

Poskytnutie úveru 0,2 - 0,6 % z úveru

Vedenie hypotekárneho účtu 60 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru pri pohyblivej sadzbe 3 % z tejto splátky

Predčasné splatenie úveru pri fixovanej sadzbe 3 % z nesplatenej časti

za každý rok do konca doby fixácie

Tatra banka

Podanie žiadosti 1000 Sk

Spracovanie žiadosti 0,5 % z výšky úveru, min. 3000 Sk

Vedenie hypotekárneho účtu 99 Sk za mesiac

Predčasné splatenie úveru po uplynutí fixácie zadarmo

Predčasné splatenie pred uplynutím fixácie 2 % p.a. do konca fixácie

Najnižšie úrokové sadzby hypoték

fixácia úrok

Slovenská sporiteľňa

Hypotéka

premenlivá 5,10 %

5 rokov 5,40 %

10 rokov 5,80 %

úverPlus na bývanie

premenlivá 4,10 %

5 rokov 5,40 %

10 rokov 5,80 %

Ľudová banka

premenlivá 3,90 %

1 rok 4,20 %

2 roky 4,40 %

5 rokov 4,80 %

10 rokov 4,90 %

Istrobanka

premenlivá 4,75 %

1 rok 3,33 %

5 rokov 4,95 %

10 rokov 5,50 %

Dexia banka

1 rok 3,89 %

5 rokov 5,80 %

10 rokov 6,17 %

VúB banka

Flexihypotéka

1 rok 3,99 %

5 rokov 4,99 %

10 rokov 6,19 %

Euroflexihypotéka (v eurách)

1 rok 3,99 %

5 rokov 5,29 %

HVB Bank

HVB MiniHypo, ClasicHypo, ProminentHypo

4 roky 4,20 %

10 rokov 4,70 %

HVB ExpatHypo, KombiHypo, RreeHyp, InvestHypo

premenlivá 4,30 %

4 roky 4,20 %

10 rokov 4,70 %

HVB ExpatHypo, EuroHypo, InvestHypo (v eurách)

4 roky 4,10 %

10 rokov 4,80 %

OTP Banka

premenlivá 3,85 %

5 rokov 4,50 %

10 rokov 5,00 %

UniBanka

premenlivá 4,35 %

2 roky 3,95 %

5 rokov 5,30 %

10 rokov 5,80 %

ČSOB

1 rok 4,35 %

3 roky 4,70 %

5 rokov 4,95 %

Tatra banka

1 rok 4,45 %

5 rokov 4,75 %

10 rokov 5,25 %

15 rokov 5,55 %

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 158
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 444
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 13 595
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 001
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 732
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 840
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 409
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 882
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 514
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 263

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Američania spozorneli. Slovenský princ je hodný Oscara

Veľký šľachtiteľský príbeh sa začal celkom nenápadne.

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

Neprehliadnite tiež

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.