Popri úrokoch klesajú aj poplatky za hypotéky

Banky pri hypotékach nebojujú o zákazníkov len znižovaním úrokových sadzieb, ale aj znižovaním poplatkov. Tie už dnes vo väčšine bánk neexistujú. Okrem toho viaceré banky ponúkajú klientom aj hypotekárny certifikát.

BRATISLAVA - Banky pri hypotékach nebojujú o zákazníkov len znižovaním úrokových sadzieb, ale aj znižovaním poplatkov. Ešte pred pár rokmi bolo treba v takmer každej banke platiť poplatok za podanie žiadosti o úver. Ten už dnes vo väčšine bánk neexistuje.

Banky si dnes pýtajú za poskytnutie úveru poplatok vo výške 0,2 až 0,9 percenta z poskytnutého úveru. Za miliónovú hypotéku tak klient zaplatí 2000 až 9000 korún. Počas celého splácania úveru treba platiť aj mesačné poplatky za vedenie úverového účtu. Tie bývajú od 40 do 99 korún mesačne. Ak si teda niekto zoberie úver na 20 rokov, zaplatí na mesačných poplatkoch 9600 až 21 600 korún.

Od začiatku tohto roku banky súperia aj tým, že za klienta preplácajú časť administratívnych úkonov. Slovenská sporiteľňa začala za klientov platiť poplatok za návrh na vklad do katastra do výšky 2000 korún a poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku do 4000 korún. K sporiteľni sa v posledných týždňoch pridala aj Ľudová banka a VÚB banka.

Podľa väčšiny bánk budú poplatky ešte ďalej klesať. "V oblasti hypoték je vysoko citlivé konkurenčné prostredie, preto predpokladáme, že v najbližšom období sa poplatky ešte môžu znížiť," vraví Katarína Keráčiková z Dexia banky. Žiadna banka však v súčasnosti zlacnenie poplatkov neplánuje.

Okrem znižovania poplatkov viaceré banky pravdepodobne ponúknu klientom aj hypotekárny certifikát. Predstavuje pre klienta záruku, že mu banka poskytne hypotéku. "Klient ním môže predajcovi nehnuteľnosti, ktorú plánuje kúpiť, preukázať, že na nehnuteľnosť dostane od banky peniaze. Predajca ho tým pádom berie ako vážneho záujemcu," povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. V certifikáte banka garantuje schválené podmienky úveru vrátane jeho výšky po dobu štyroch mesiacov. Okrem VÚB ho ponúka aj Tatra banka. V oboch bankách je zadarmo.

Nízky úrok alebo nízke poplatky?

BRATISLAVA - Hoci sú medzi bankami veľké rozdiely v ponuke hypoték, záujemca o hypotéku by sa mal rozhodovať skôr podľa výšky úroku. Aj malý rozdiel v úrokovej sadzbe môže totiž znamenať veľký rozdiel v mesačných splátkach.

Pri miliónovom úvere s 20-ročnou splatnosťou bude klient pri 4,5-percentnom úroku platiť mesačnú splátku 6362 korún. Ak jeho úrok bude o 0,1 percento vyšší, bude platiť 6417 korún. Ak by mal až 5-percentný úrok, jeho mesačná splátka by bola 6640 korún. Za 20 rokov by tak zaplatil o 13 200 až o 66 720 korún viac. Pri vyššom úvere by bol rozdiel ešte vyšší. Napríklad pri dvoch miliónoch by o 0,1 percenta vyšší úrok znamenal preplatok

26 400 korún a o pol percenta vyšší 133 440 korún.

Uprednostniť nižší poplatok pred nízkym úrokom sa oplatí predovšetkým tým žiadateľom, ktorí si chcú zobrať nižší úver. Pri 100-tisícovej hypotéke na 20 rokov bude rozdiel medzi 4,5 a 5-percentným úrokom len 6720 korún.

Nižšie poplatky sú výhodnejšie aj pre tých, ktorí nemajú v čase žiadania o úver k dispozícii ďalšie peniaze. Preto sa im oplatí radšej platiť vyššie mesačné splátky ako platiť vysoké poplatky, na ktoré žiadateľ nemá v súčasnosti dosť peňazí alebo chce tieto peniaze použiť inde.

(pcs)

Čo za vás banky preplatia?

Slovenská sporiteľňa

* pri úvere so splatnosťou nad 10 rokov uhradí za klienta poplatok za návrh na vklad záložného práva do katastra (2000 Sk) a poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku (do 4000 Sk).

Ľudová banka

* prepláca znalecký posudok do výšky 3000 Sk, ktoré odpočíta od spracovateľského poplatku,

* vo vybraných prípadoch banka nepožaduje znalecký posudok.

VúB banka

* preplatí klientom znalecký posudok až do výšky 4000 Sk,

* klient dostane zadarmo hypotekárny certifikát.

Tatra banka

* klient dostane zadarmo hypotekárny certifikát.

Poplatky za hypotékySlovenská sporiteľňa

Hypotéka

Poskytnutie úveru 0,9 % z objemu, minimálne 6000 Sk

Vedenie úverového účtu 80 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna

splátka pri fixnej sadzbe 4000 Sk + úrokový náklad banky

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka pri

premenlivej sadzbe 4 % z vyplatenej pohľadávky, minimálne 4000 Sk

ÚverPlus na bývanie

Poskytnutie úveru 0,7 % z objemu, minimálne 6000 Sk

Vedenie úverového účtu 50 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka

pri fixnej sadzbe 4000 Sk + úrokový náklad banky

Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka pri

premenlivej sadzbe 4 % z vyplatenej pohľadávky, minimálne 4000 Sk

ČSOB

Spracovanie žiadosti o úver 2000 Sk

Poskytnutie úveru pri stavbe 0,6 % z objemu, min. 3000,

max. 25 000 Sk

Poskytnutie úveru pri kúpe 0,4 % z objemu, min. 2000,

max. 25 000 Sk

Vedenie úverového účtu 40 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru k dátumu fixácie zadarmo

Predčasná splátka 4 % zo splátky

Ľudová banka

Spracovateľský poplatok

pri jednorazovom čerpaní 0,5 % z objemu, min. 3000 Sk

Spracovateľský poplatok

pri postupnom čerpaní 0,7 % z objemu, min. 4000 Sk

Vedenie úverového účtu 80 Sk mesačne

Zmena zmluvy 4000 Sk

Nedočerpanie úveru 4 % z nečerpanej časti

Zvýšenie úveru 0,5 % zo zvyšovanej časti,

min. 1000 Sk

Mimoriadna splátka do 20 % zadarmo

Predčasné splatenie 4 % z predčasne splatenej istiny

Istrobanka

Spracovanie zmluvy 0,4 - 0,7 %, min.

2000, max. 25 000 Sk

Vedenie úverového účtu 50 Sk mesačne

Predčasné splatenie do 5 rokov od čerpania 3 %, min. 3000 Sk,

max. 50 000 Sk

Predčasné splatenie do 10 rokov od čerpania 2 %, min. 3000 Sk,

max. 50 000 Sk

Predčasné splatenie nad 10 rokov od čerpania 3 %, min. 3000 Sk,

max. 50 000 Sk

Dexia banka

Príprava dokumentácie 1000 Sk

Príprava dokumentácie bez znaleckého posudku 2000 Sk

Poskytnutie úveru 0,4 % z objemu, min. 2500 Sk

Vedenie úverového účtu 40 Sk mesačne

Predčasné splatenie 4 % z predčasne zaplatenej sumy, min. 3000 Sk

OTP banka

Poskytnutie úveru 0,7 % z objemu, min. 4000 Sk

Zvýšenie úveru 0,7 % zo zvyšovanej časti

Vedenie hypotekárneho účtu 55 Sk mesačne

Dodatok k zmluve 3000 Sk

Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej časti

Predčasné splatenie 3 % z predčasne splatenej sumy, min. 3000 Sk

HVB Bank

Spracovanie žiadosti pri

jednorazovom čerpaní 0,4 % z objemu, min. 3000 Sk

Spracovanie žiadosti pri

postupnom čerpaní 0,6 % z objemu, min. 4000 Sk

Schválenie úveru 2000 Sk

Vedenie hypotekárneho účtu 50 Sk mesačne

Predčasné splatenie

(pohyblivá sadzba) 4 % zo splatenej sumy, min. 3000 Sk

Predčasné splatenie

(pevná sadzba na 4 roky) 4 % zo splatenej sumy, min. 3000 Sk

Predčasné splatenie

(pevná sadzba na 10 rokov) 8 % zo splatenej sumy, min. 6000 Sk

VÚB banka

Poskytnutie úveru 0,75 % z objemu, min. 6000 Sk

Vedenie hypotekárneho účtu 90 Sk mesačne

Jedna mimoriadna splátka ročne do 20 % z úveru zadarmo

Mimoriadna splátka 5 % z predčasne splatenej sumy, min. 5000 Sk

UniBanka

Poskytnutie úveru 0,2 - 0,6 % z úveru

Vedenie hypotekárneho účtu 60 Sk mesačne

Predčasné splatenie úveru pri pohyblivej sadzbe 3 % z tejto splátky

Predčasné splatenie úveru pri fixovanej sadzbe 3 % z nesplatenej časti

za každý rok do konca doby fixácie

Tatra banka

Podanie žiadosti 1000 Sk

Spracovanie žiadosti 0,5 % z výšky úveru, min. 3000 Sk

Vedenie hypotekárneho účtu 99 Sk za mesiac

Predčasné splatenie úveru po uplynutí fixácie zadarmo

Predčasné splatenie pred uplynutím fixácie 2 % p.a. do konca fixácie

Najnižšie úrokové sadzby hypoték

fixácia úrok

Slovenská sporiteľňa

Hypotéka

premenlivá 5,10 %

5 rokov 5,40 %

10 rokov 5,80 %

úverPlus na bývanie

premenlivá 4,10 %

5 rokov 5,40 %

10 rokov 5,80 %

Ľudová banka

premenlivá 3,90 %

1 rok 4,20 %

2 roky 4,40 %

5 rokov 4,80 %

10 rokov 4,90 %

Istrobanka

premenlivá 4,75 %

1 rok 3,33 %

5 rokov 4,95 %

10 rokov 5,50 %

Dexia banka

1 rok 3,89 %

5 rokov 5,80 %

10 rokov 6,17 %

VúB banka

Flexihypotéka

1 rok 3,99 %

5 rokov 4,99 %

10 rokov 6,19 %

Euroflexihypotéka (v eurách)

1 rok 3,99 %

5 rokov 5,29 %

HVB Bank

HVB MiniHypo, ClasicHypo, ProminentHypo

4 roky 4,20 %

10 rokov 4,70 %

HVB ExpatHypo, KombiHypo, RreeHyp, InvestHypo

premenlivá 4,30 %

4 roky 4,20 %

10 rokov 4,70 %

HVB ExpatHypo, EuroHypo, InvestHypo (v eurách)

4 roky 4,10 %

10 rokov 4,80 %

OTP Banka

premenlivá 3,85 %

5 rokov 4,50 %

10 rokov 5,00 %

UniBanka

premenlivá 4,35 %

2 roky 3,95 %

5 rokov 5,30 %

10 rokov 5,80 %

ČSOB

1 rok 4,35 %

3 roky 4,70 %

5 rokov 4,95 %

Tatra banka

1 rok 4,45 %

5 rokov 4,75 %

10 rokov 5,25 %

15 rokov 5,55 %

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 024
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 933
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 724
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 332
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 250
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 139
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 693
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 631
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 516
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 219

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.

Neprehliadnite tiež

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu