Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Úrad pre finančný trh (ÚFT) konštatuje, že pominuli dôvody na pozastavenie zúčtovania a vyrovnania kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ z dňa 21. decembra 2001. Uvádza sa to vo vyhlásení ÚFT k predaju ...

BRATISLAVA 7. februára (SITA) -

DOMÁCE UDALOSTIBRATISLAVA - Úrad pre finančný trh (ÚFT) konštatuje, že pominuli dôvody na pozastavenie zúčtovania a vyrovnania kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ z dňa 21. decembra 2001. Uvádza sa to vo vyhlásení ÚFT k predaju akcií VSŽ z majetku spoločnosti Transpetrol, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca úradu Marek Kačmár.

Ako novinárov informoval generálny prokurátor Milan Hanzel, Krajský súd v Bratislave v utorok 5. februára vydal rozhodnutie, na základe ktorého prikazuje BCPB pokračovať vo vyrovnaní obchodu s akciami VSŽ z 21. decembra minulého roku. K vyrovnaniu obchodu by podľa neho malo prísť aj napriek tomu, že generálna prokuratúra v súčasnosti prešetruje celý prevod.BRATISLAVA - Minister hospodárstva Ľubomír Harach nebol informovaný o tom, že by Transpetrolu hrozil v prípade nepredania akcií VSŽ ešte v roku 2001 cross default. Možnosť neschopnosti Transpetrolu splácať okamžite splatné záväzky neobsahovali podľa ministra Haracha ani transakčné dokumenty pri predaji 49 % akcií Transpetrolu ruskej spoločnosti Yukos. Minister Harach to povedal pre agentúru SITA v reakcii na výsledky poslaneckého prieskumu, ktorý označil decembrový predaj akcií VSŽ z portfólia Transpetrolu ešte pred koncom minulého roka aj z dôvodu hroziaceho cross defaultu za opodstatnený.BRATISLAVA - Prvú časť z prvej tranže úveru EFSAL od Svetovej banky v objeme 151,4 mil. Sk použilo Slovensko 18. januára na krytie úrokov redistribučného úveru Konsolidačnej banky Bratislava od Národnej banky Slovenska. Celkový objem prvej tranže úveru, ktoré mohla krajina čerpať už od novembra minulého roku, predstavuje 60 mil. eur, čo v súčasnosti predstavuje 2,55 mld. Sk. Z prvej tranže musela vláda SR zaplatiť Svetovej banke 2 mil. eur ako jednorazový poplatok. Prostriedky prvej tranže by mali slúžiť aj na krytie výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk. Informoval o tom hovorca ministra financií Peter Papanek.BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR predložilo v utorok posledný z piatich základných privatizačných projektov štátneho podniku vodární a kanalizácií (VaK). Posledným projektom, ktoré predložilo MP SR na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku bol privatizačný projekt štátneho podniku Východoslovenských vodární a kanalizácií (VVaK) Košice. Ten by mal byť sprivatizovaný založením iba dvoch vodárenských akciových spoločností. Jednou bude Košická vodárenská spoločnosť, a.s. a druhou bude Popradská vodárenská spoločnosť, a.s. Privatizovaný majetok VVaK pritom predstavoval vo finančnej hodnote k 31. decembru 2000 celkom 10,059 mld. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených ministerstvom pôdohospodárstva.BRATISLAVA - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) priznal v roku 2002 žiadateľom o podporu prostriedky v celkovom objeme takmer 51,151 mil. Sk, pričom požadovaný objem prostriedkov dosiahol približne 354,2 mil. Sk. Fond zaevidoval k 31. januáru tohto roka 290 žiadostí, ktoré v súčasnosti posudzuje. Počas januára vyhovel fond 59 žiadostiam. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ ŠFRB Zoltán Kása.BRATISLAVA - Na stredajšie zasadnutie kabinetu bol už po tretíkrát predložený návrh ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša na transformáciu štátnych pôdohospodárskych fondov. Po prvýkrát bol na rokovanie vlády predložený v novembri minulého roku, kedy mal k materiálu pripomienky rezort financií. Po zapracovaní pripomienok bol materiál predložený na vládu opäť v polovici januára, kedy bol z rokovania vypustený. Napriek tomu, že účinnosť zákona ja stanovená na 1. januára 2002, kabinet schválil návrh transformácie štátnych fondov až v túto stredu.BRATISLAVA - Distribučné spoločnosti združené v Asociácii dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) zatiaľ nezačali napĺňať uznesenie z januára tohto roku, podľa ktorého by mali obchodovať so splatnosťou maximálne 30 dní. Na stredajšej tlačovej besede to vyhlásil predseda sekcie distributérov ADL Sína Niku. "Nevylučujem však, že niektorí dodávatelia toto uznesenie začnú realizovať, budú však postupovať jednotlivo," dodal. Niku nevylúčil ani to, že najväčšia distribučná spoločnosť Fides, ktorej je generálnym riaditeľom, bude postupovať podobne. "Pravdepodobne však budeme posudzovať jednotlivé prípady, nebude postupovaťgenerálne," vysvetlil.

PODNIKOVÉ UDALOSTIBRATISLAVA - Prvých 30 % z kúpnej ceny 66,79-percentného štátneho podielu v Slovenskej poisťovni, a.s. (SP) uhradila poisťovňa Allianz AG na viazaný účet. Potvrdila to hovorkyňa Fondu národného majetku SR (FNM) Tatjana Lesajová. Nemecký poisťovací dom tak na účet previedol necelých 43,478 mil. EUR, čo v súčasnosti predstavuje 1,848 mld. Sk. Cena za celý kupovaný podiel je 144,925 mil. EUR, resp. 6,16 mld. Sk.BRATISLAVA - Banky pôsobiace na slovenskom trhu vlani vytvorili zisk na úrovni 10,254 mld. Sk. Väčšina bánk pritom dosiahla zisk, ktorý ku koncu decembra dosiahol 10,833 mld. Sk, strata bánk predstavovala necelých 579 mil. Sk. Komerčné banky v minulom roku vytvorili 35,141 mld. Sk rezerv a opravných položiek, pričom rozpustili 47,039 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.BRATISLAVA - Pokoj DDP, jedna zo štyroch poisťovní, pôsobiacich na trhu doplnkového dôchodkového poistenia (DDP), zaznamenala ku koncu januára vyše 33 tisíc poistencov. Najvyšší mesačný nárast klientov zaevidovala poisťovňa uplynulý mesiac, keď počet jej nových poistencov prekročil 6,4 tisíc. V minulom roku poisťovňa získala 16,3 tisíc klientov, čím sa jej podiel na trhu DDP zvýšil z 6 % na 10 %. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ poisťovne Ivan Medovič.BRATISLAVA - Akcionári Slavie Capital, a.s. by mali na valnom zhromaždení, ktoré bude 14. februára, odsúhlasiť zvýšenie základného imania o 150 mil. Sk na 200 mil. Sk. "Hlavným dôvodom navýšenia základného imania je snaha o získanie majoritného balíka akcií Banky Slovakia," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Gabalec. Ako dodal, Slavia chce spoločne so zahraničnou Euram Bank AG vytvoriť kapitálovo silný a stabilný investičný tím, ktorý by pre Banku Slovakia garantoval strategickú orientáciu a dlhodobý rozvoj na poli investičného bankovníctva. Prostriedky na navýšenie základného imania získali majitelia Slavie Capital predajom svojich akcií v iných spoločnostiach zahraničnému investorovi.BRATISLAVA - Vedúca mliekareň na slovenskom trhu Rajo, a.s., Bratislava, ukončila podľa predbežných výsledkov uplynulý rok s hrubým ziskom na úrovni približne 70 mil. Sk. V roku 2002 pritom plánuje zvýšiť zisk pred zdanením zhruba na 100 mil. Sk. Celkový obrat mliekarne predstavoval vlani 2,9 mld. Sk a jeho objem plánuje spoločnosť zvýšiť na 3,6 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval podpredseda predstavenstva Ján Johanes. Podľa jeho slov bolo vlaňajšie hospodárenie spoločnosti ovplyvnené najmä vysokými cenami sušeného mlieka na svetových trhoch, čím sa zvýšil jeho export zo SR. To malo za následok nedostatok základnej suroviny na domácom trhu a následne vznikol tiež prebytok tukov, ktoré ostali na domácom trhu.BRATISLAVA - Po prvom neúspešnom kole predaja majetku Skloobalu, a.s., Nemšová v konkurze ponúka správca konkurznej podstaty majetok podniku v druhom kole. Dôvody neúspešnosti prvého kola predaja však asistent pre ľudské zdroje spoločnosti Skloobal Ladislav Daniš bližšie nešpecifikoval.BRATISLAVA - Záujem o privatizáciu 49-percentného podielu v akciových spoločnostiach Slovenská autobusová doprava (SAD) Bratislava a SAD Dunajská Streda môžu uchádzači prejaviť do 21. februára na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM). "Do konca februára by ministerstvo mohlo rozhodnúť o víťazoch, avšak konečné slovo v celom procese bude mať vláda," povedal pre agentúru SITA hovorca MSPNM Robert Merva. Budúci vlastníci 49-percentných podielov sa tak určia priamym predajom vopred určenému záujemcovi, ktorý však vzíde z výberového konania uskutočneného na MSPNM. O získanie majetkového podielu v každom z prvých dvoch podnikov určených na privatizáciu prejavilo záujem viac ako 10 záujemcov

ZAHRANIČNÉ UDALOSTIMOSKVA - Medzimesačná miera inflácie v Rusku vzrástla v januári 2002 na 3,1 % z decembrovej úrovne 1,6 %. Informoval o tom ruský Štátny štatistický úrad. Je to najvyššia medzimesačná miera od februára 1999, kedy sa zaznamenala inflácia 4,1 %. Na mieru inflácie v januári povzbudzujúco vplýval 7,5-percentný rast cien služieb, ktorý bol podľa štatistického úradu najvyšší od roku 1996. Príčinou rastu cien služieb bol rast cien telekomunikačných poplatkov a cien železničnej dopravy, tepla a vody.NUREMBERG - Počet nezamestnaných v Nemecku vzrástol v januári nad politicky citlivú hranicu 4 mil. ľudí. Podľa sezónne neočistených údajov sa počet nezamestnaných v Nemecku v januári zvýšil na 4,29 mil. osôb z 3,964 mil. nezamestnaných v decembri. Informoval o tom v stredu Federálny úrad práce.MADRID - Vysoká španielska nezamestnanosť sa v januári opäť zvýšila a dosiahla hodnotu 9,68 %. Pod januárový rast sa podpísali sezónne vplyvy, jej prudké zvýšenie však vyvolalo obavy z ďalšieho rastu. Hodnoty januárovej nezamestnanosti vzrástli z decembrových 9,23 % a takmer dvojnásobne prekonali 15-ročný januárový priemer.BELEHRAD - Obchodný deficit Juhoslávie dosiahol v minulom roku hodnotu 2,9 mld. USD, čo je o 47,6 % viac ako v roku 2000. "Základným charakteristickým znakom minuloročného obchodu našej krajiny bol rast deficitu, ktorý bol najvýraznejší v rámci obchodovania so západoeurópskymi krajinami," povedali predstavitelia juhoslovanského inštitútu pre zahraničný obchod.LONDÝN - Agentúra Standard & Poor`s potvrdila Českej poisťovni súčasné ratingy a vyňala ju z režimu CreditWatch, kam spoločnosť pre prípadnú revíziu umiestnila 19. decembra minulého roka. Výhľad pre ratingy poisťovne je stabilný.sh

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 803
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 599
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 346
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 143
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 588
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 589
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 247
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 988
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 783
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 722

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

ROZHOVOR

Zosnulá Jaroslava Blažková: V Kanade som žila náhradný život

V tomto smutnom svete treba vyhľadávať jagavé momenty.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajín V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Brusel žiada od Talianska dodatočné úsporné opatrenia

Taliansko z dôvodu vysokého dlhu v roku 2016 prisľúbilo, že zníži rozpočtový schodok na 1,8 percenta HDP.

Slovensko vymení svojich zástupcov v trvalom eurovale

Zmeny súvisia s ukončením pôsobenia Ivana Lesaya na ministerstve financií.

Daimler buduje pri Moskve automobilku za vyše 250 miliónov eur

Prvé autá by mala automobilka dodať na trh v roku 2019.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop