EKONOMIKA: Prehľad najdôležitejších udalostí - december 2001

BRATISLAVA 26. decembra (SITA) - 17. decembra Fond národného majetku (FNM) SR založil päť akciových spoločností, ktoré sú nástupníckymi organizáciami štátnych podnikov Stredoslovenské energetické závody a Východoslovenské energetick

é závody. Ide o Stredoslovenskú energetiku, a.s. Žilina, ktorá bude mať základné imanie 3,5 mld. Sk a Východoslovenskú energetiku, a.s. Košice so základným imaním (ZI) 3,4 mld. Sk. Ďalej fond založil Zvolenskú teplárenskú, a.s. Zvolen (ZI vo výške 787 mil. Sk), Martinskú teplárenskú, a.s. Martin (ZI vo výške 1,2 mld. Sk) a Žilinskú teplárenskú, a.s. Žilina (ZI vo výške 689 mil. Sk).

Splatenie časti dlhu štátu vo výške 2 mld. Sk za výkony vo verejnom záujme Železniciam SR (ŽSR) závisí od schválenia správy o činnosti Fondu národného majetku (FNM) SR v Národnej rade SR, povedal hovorca ŽSR Miloš Čikovský a dodal, že železnice sa spoliehajú na to, že akonáhle správu o FNM schvália, z fondu sa uvoľnia prostriedky na pokrytie štátneho dlhu voči ŽSR.

Fond rozvoja vidieka, ktorý bol vytvorený v rámci programu PHARE, pridelil počas tohto roku finančné prostriedky vo výške 44,65 mil. Sk na projekty pre rozvoj vidieka. Podľa podpísaného Memoranda o porozumení medzi SR a Európskou komisiou (EK) sa obe strany dohodli využiť fond v súlade so zámermi programu Sapard na podporu multifunkčného poľnohospodárstva. Združené prostriedky zo SR a EK sa podľa vzájomnej dohody použijú v okresoch Rimavská Sobota, Detva a Topoľčany.

Komisia pre výber nadobúdateľa majetkovej účasti štátu v Slovenskej poisťovni, a.s. sa oboznámila s novými ponukami spoločností Allianz a Aegon.18. decembra

NR SR schválila rozpočet Exportno-importnej banky SR. Rozpočet predpokladá na budúci rok náklady 583, 7 mil. Sk a výnosy 709,8 mil. Sk. V budúcom roku Eximbanka predpokladá podporiť prostredníctvom svojich aktivít slovenský export v celkovom objeme 40,3 mld. Sk, čo je viac oproti tohtoročnému predpokladu o 13,12 mld. Sk. Uvedená podpora dosiahne približne 5 až 5,6 percenta z celkového objemu exportu SR v roku 2002.

NR SR schválila rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Jej príjmy sa rozpočtujú vo výške 42, 83 mld. Sk, pričom základný fond zdravotného poistenia v budúcom roku predpokladá výdavky 40,511 mld. Sk. Výdavky rezervného fondu prekročia 178,5 mil. Sk a účelový fond predstavuje 707,9 mil. Sk. Výdavky správneho fondu sú rozpočtované na 1,432 mld. Sk.

Spoločnosť Slovnaft ako druhý účastník tendra na privatizáciu Transpetrolu sa snaží celý proces spolitizovať, pričom sa opiera najmä o "antiruské argumenty". Uviedol to riaditeľ pre vonkajšie vzťahy ruskej ťažobnej spoločnosti Yukos Hugo Erikssen. Ako dodal, ak Yukos nadobudne 49 % akcií Transpetrolu, nebude geopolitické a strategické záujmy Slovenska žiadnym spôsobom ovplyvňovať. Zároveň Yukos podporuje vstup Slovenska do NATO a Európskej únie (EÚ).

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) ako 100-percentný akcionár Transpetrolu ešte stále nerozhodlo o spôsobe predaja 21,24 % akcií VSŽ, ktoré Transpetrol vlastní. Predaj cez kapitálový trh by rezortu momentálne neposkytol šancu predať akcie za výhodnú cenu, ktorá je hlavným kritériom výberu ministerstva. Dôvodom je nízka cena akcií VSŽ na Burze cenných papierov Bratislava (BCPB), pri ktorej existuje dokonca podozrenie z úmyselného znižovania neznámym subjektom. Pohyby ceny sú momentálne predmetom kontroly Úradu pre finančný trh (ÚFT). To je dôvodom, prečo spôsob predaja akcií stále definitívne neurčili.

Hĺbkový audit v spoločnosti Slovenské liečebné kúpele (SLK) Piešťany vykoná sedem spoločností. Opakovanú obchodnú verejnú súťaž na predaj 67-percentného balíka akcií SLK Piešťany FNM vyhlásil začiatkom októbra. Investori môžu svoj záujem prejaviť najneskôr do 10. januára 2002 odovzdaním podkladov poradcovi FNM pri privatizácii SLK Piešťany, ktorým je spoločnosť Benefit Finance, s.r.o. Fond by mal informovať o výsledku súťaže do 28. februára 2002.

Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdilo opätovné porušenie zákona o verejnom obstarávaní v tendri na dodávku systému štátnej pokladnice. Uvádza sa to vo vyhlásení spoločnosti Siemens Business Services (SBS).19. decembra

Vláda odsúhlasila predaj 49 % akcií Transpetrolu ruskej spoločnosti Yukos, ktorá za tento podiel ponúkla 74 mil. USD. Predaj odporučila vláde schváliť Komisia pre privatizáciu spoločnosti Transpetrol 7. decembra. Podľa ministerky Machovej Yukos najlepšie splnil stanovené privatizačné kritériá.

Vláda neschválila návrh memoranda medzi Vládou SR, mestom Košice a Prvou komunálnou bankou, a.s. Žilina o riešení zlej finančnej situácie mesta Košice. Podľa ministra Koncoša hrozí mestu Košice cross default, čiže neschopnosť splácať svoje záväzky a následné zavedenie nútenej správy. "Neviem, čo konkrétne to bude pre Košice znamenať, ale určite to ohrozí finančnú situáciu mesta," dodal. Vláda mala riešiť situáciu vo východoslovenskej metropole kvôli neúnosnému objemu dlhov mesta.

Vláda s pripomienkami schválila návrh zákona o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je upraviť systém štátnej pokladnice (ŠP), zriadiť inštitúciu štátna pokladnica a upraviť jej vzťah ku klientovi, k Ministerstvu financií SR (MF), Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Národnej banke Slovenska.

Fond národného majetku (FNM) SR pri predaji svojho väčšinového balíka akcií v Banke Slovakia, a.s. obišiel minoritných akcionárov, vyhlásil v Banskej Bystrici primátor mesta Ján Králik. "Špekulácie, ktoré sprevádzajú tento predaj, poškodzujú ďalších vlastníkov banky," dodal. Uviedol, že FNM zvyšných akcionárov ani len neinformoval o svojom zámere predať akcie. Mesto od pôvodného zámeru predať svoj 6,9-percentný podiel spolu s podielom FNM ustúpilo a bolo nútené ponúknuť ich samostatne.

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) predáva svoj 10-percentný podiel v Istrobanke. Majiteľom by sa mala stať Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá je majoritným vlastníkom Istrobanky. Kúpna cena balíka akcií je stanovená na 130 mil. Sk, resp. 3 mil. EUR. "V prípade predaja celého balíka akcií strategickému investorovi bolo dohodnuté prípadné zvýšenie ceny," informovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne, ktorej majoritným vlastníkom je Erste Bank, Jana Ďuricová.

Akcie spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava (SLKB) sa predajú prostredníctvom tendra. Dovtedy by podnik mal dostať úver so štátnou zárukou vo výške niekoľkých desiatok miliónov korún, ktoré sa použijú na dokončenie rozostavaných lodí. Informoval o tom vicepremiér Mikloš.20. decembra

Víťazom privatizačného tendra na majoritný podiel v Slovenskej poisťovni, a.s. sa stala poisťovňa Allianz AG. Boj o najväčší slovenský poistný dom tak prehrala skupina Aegon. Informoval o tom hovorca Ministerstva pre správu a privatizáciu Róbert Merva. Rozhodnutie výberovej komisie ešte musí potvrdiť vláda. Podľa Mervu sa kabinet bude návrhom komisie zaoberať zrejme až na januárovom zasadnutí.

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) zverejnila ponuku na predaj 55 % akcií Poštovej banky, a.s. (PB). Potenciálni strategickí investori môžu prejaviť svoj záujem do 15. januára budúceho roka. Po podpísaní zmluvy o mlčanlivosti získajú vybraní kandidáti informačné memorandum. Nezáväzné ponuky by mali predložiť do 29. januára. Finančným poradcom SKo pre predaj akcií PB je spoločnosť KPMG. Poštová banka je posledná zo štátom vlastnených bánk, ktorá by mala byť sprivatizovaná.

Počet disponibilných nezamestnaných na Slovensku dosiahol v novembri 477,828 tis. osôb. Predstavuje to mieru disponibilnej nezamestnanosti na úrovni 17,72 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu viac ako v októbri. Miera disponibilnej nezamestnanosti medziročne vzrástla o 1,02 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Národného úradu práce

Prezident spoločnosti Slovnaft Slavomír Hatina ukončí koncom roka na svoju vlastnú žiadosť výkon funkcie. Jeho nástupcom vo vedení spoločnosti sa 1. januára stane doterajší viceprezident pre stratégiu Vratko Kaššovic, ktorý zaujme funkciu generálneho riaditeľa. Slavomír Hatina zostáva po dohode s akcionármi podniku predsedom predstavenstva spoločnosti.

Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že koncoročná miera inflácie dosiahne 6,3 % až 6,5 %, čiže bude nižšia, ako predpokladal pôvodný menový program NBS na tento rok. Jadrová inflácia by mala predstavovať na konci roka 2,9 % až 3,2 %. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by sa mal pohybovať v rozmedzí 2,8 % až 3,2 %, čo zodpovedá odhadom centrálnej banky v konkretizovanom menovom prehľade. Informoval o tom guvernér NBS Marián Jusko.

NBS očakáva v budúcom roku výrazné spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien. Koncoročnú infláciu v roku 2002 vidí v intervale 3,5 % až 4,9 %, priemerná inflácia by sa mala pohybovať v intervale 4,1 % až 4,9 % a jadrová inflácia v rozmedzí 3,2 % až 4,7 %. Odhady NBS sa tak výrazne odlišujú od východísk budúcoročného štátneho rozpočtu, ktoré vychádzajú z predpokladu, že priemerná miera inflácie v budúcom roku dosiahne 6,7 %. Podľa guvernéra NBS Mariána Juska to súvisí najmä so zastavením procesu výraznejšej deregulácie cien.

Víťazom tendra na kúpu majoritného balíka akcií Istrobanky, a.s. sa stala rakúska BAWAG, ktorá od Slovenskej poisťovne, a.s. (SP) odkúpi 82 % akcií Istrobanky. Informovala o tom hovorkyňa SP Lucia Bombošová. Podľa nej ponúkla BAWAG za kúpu tohto podielu 2,25-násobok hodnoty čistého obchodného imania Istrobanky určeného podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS).

NBS od januára 2002 zruší niektoré nástroje menovej politiky, ktorými sú lombardný úver, lombardná sadzba a zmenkové obchody. Sadzba pre tvorbu povinných minimálnych rezerv súčasne klesne z 5 % na 4 %. Diskontná sadzba sa začne určovať ako ekvivalent dvojtýždňovej reposadzby. Po vstupe Slovenska do Európskej únie diskontná sadzba zanikne. Informoval o tom guvernér centrálnej banky Marián Jusko. Zmeny súvisia s prispôsobovaní inštrumentária NBS nástrojom Európskej centrálnej banky.21. decembraRakúska banka Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) zaplatí za 100 % akcií Istrobanky, a.s., celkovo 51 mil. eur, čo v súčasnosti predstavuje takmer 2,2 mld. Sk. Rakúska banka získala 82 % od Slovenskej poisťovne, a.s. (SP) a 18-percentný podiel od Bratislavy.

Bežný účet platobnej bilancie za tri štvrťroky skončil so schodkom 54,711 mld. Sk. Zapríčinil ho najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 64,991 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 30,765 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci septembra schodok 14,137 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Peňažná zásoba M2 podľa predbežných dekádnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993, v novembri medzimesačne vzrástla o 15,6 mld. Sk a dosiahla 620,8 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 10,9 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v novembri o 10,2 mld. Sk, pričom sa medziročne sa zvýšili o 9,5 %. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Transpetrol, a.s., v piatok predal svoj 21-percentný podiel na základnom imaní košických VSŽ, a.s. Prevod akcií sa uskutočnil na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) anonymným spôsobom, keď majiteľa zmenilo 3 494 017 akcií VSŽ v držbe Transpetrolu pri cene 160 Sk. Podľa Martina Zlochu, riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu, nadobúdateľa akcií spoločnosť nepozná.

Deficit bežného účtu platobnej bilancie za desať mesiacov dosiahol podľa predbežných údajov 62,9 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zvýšil o 50,5 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS). V samotnom októbri deficit bežného účtu platobnej bilancie predstavoval 8,197 mld. Sk oproti septembrovým 8,358 mld. Sk.

Za tri štvrťroky prišli na Slovensko priame zahraničné investície (PZI) v objeme 28,691 mld. Sk. Takmer 62 % prostriedkov pritom smerovalo do bankovej sféry. Celkový objem PZI ku koncu septembra dosiahol 203,531 mld. Sk, čo je 4,302 mld. USD. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS).

Fond ochrany vkladov (FOV) v piatok ukončil vyplácanie náhrad za nedostupné vklady klientom Devín banky, a.s., prostredníctvom vybraných pobočiek a filiálok Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP). Fond mal prostredníctvom sporiteľne vyplatiť náhrady v objeme 11,6 mld. Sk. Tieto prostriedky získal z úveru od Národnej banky Slovenska.

Upravený objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v novembri 437,1 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšil o 4,7 mld. Sk. Objem úverov je upravený o emisie reštrukturalizačných dlhopisov, bilančné položky bánk, ktoré v minulom roku ukončili činnosť, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie vybraných bánk v roku 2000 a konverziu úverov na dlhopisy. Čistý úver vláde v novembri stúpol medzimesačne o 3,8 mld. Sk na 305,1 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska.gf;kp

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Cambridge Business School, škola novej doby
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 364
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 102
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 869
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 711
 5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 682
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 161
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 282
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 700
 9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 518

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Na koncerte v Manchestri došlo k výbuchu, hlásia 19 obetí

Po koncerte Ariany Grande počuli fanúšikovia výbuch, explózia nastala vo voľne prístupnej vstupnej hale.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Kotleba ťaží aj zo slabej informovanosti voličov.

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Rodinkárstvo voličom ĽSNS neprekáža, Klus chce úrad čistiť.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.