Rok 2001 bol pre slovenskú korunu napriek pozitívnym impulzom len priemerný

Bratislava 20. decembra (TASR) - V roku 2001 sa kurz slovenskej meny hýbal v relatívne úzkom pásme 41,9 až 44,0 SKK/EUR. Najsilnejšími impulzmi, ktoré ...

Bratislava 20. decembra (TASR) - V roku 2001 sa kurz slovenskej meny hýbal v relatívne úzkom pásme 41,9 až 44,0 SKK/EUR. Najsilnejšími impulzmi, ktoré ovplyvňovali jeho úroveň, boli privatizačné rozhodnutia, rozhodnutia vlády, parlamentu a ratingových agentúr a viaceré vyhrotenia situácie na domácej politickej scéne. Makroekonomické údaje ponechával trh bez povšimnutia, stav ekonomiky však pôsobil na kurz meny neustále. Kým začiatkom roka korune hrozil prepad cez hranicu 44 SKK/EUR, v lete sa prepracovala do blízkosti vôbec historického maxima, aby počas krízy na svetových trhoch po teroristických útokoch opäť prudko oslabila a v závere roka potvrdila, avšak s prispením silnejúcej českej menovkyne, priemerný tohtoročný kurz v pásme 43,0 až 43,5 SKK/EUR. Január bol v znamení intervencií v prospech koruny, vo februári trh striehol na osud novely Ústavy SR

Rok 2001 začal na slovenskom devízovom trhu intervenciami NBS v prospech slovenskej koruny, ktorá nezadržateľne oslabovala k hranici 44 SKK/EUR. Keďže tá nebola pre centrálnu banku prijateľná, priamymi zásahmi doplnila na trh likviditu v objeme 44 miliónov EUR. Znehodnocovanie koruny bolo ešte dôsledkom klientskych nákupov a repatriácie ziskov nerezidentov z konca roka 2000. Korune okrem vstupov NBS čiastočne pomohla aj aukcia štátnych dlhopisov, ktorých ročná splatnosť prilákala zahraničných investorov. Kurz eura tak klesol na 43,5 SKK/EUR.

Vo februári sa domáca mena voči referenčnému euru pohybovala len v úzkom pásme 43,550 až 43,850 SKK/EUR. Na trh vplývala nervozita okolo rokovania o novele Ústavy SR v parlamente a tiež silnejúci domáci dopyt, ktorý ohrozoval korunu v podobe zvýšeného záujmu importérov o nákupy devíz. Na zlepšenie ratingu dlhodobých záväzkov SR zo stabilného na pozitívny agentúrou Fitch IBCA koruna príliš nereagovala. Ten totiž len definitívne potvrdil zmenu, ktorú uskutočnili niekoľko mesiacov predtým ratingové agentúry Standard & Poor's a Moody's. S príchodom jari sa kurz domácej meny rýchlejšie vzďaľoval od kritickej hranice 44 SKK/EUR

Koncom marca testovala domáca mena silnú psychologickú úroveň 43,5 SKK/EUR. Slovenskú korunu v zhodnocovaní ťahala jej česká menovkyňa, ktorá v marci dosiahla vtedajšie životné maximum. Dôležitú hranicu sa však korune nepodarilo prelomiť kvôli vyberaniu ziskov a zvýšenému záujmu klientov o cudziu menu. Rozhodnutie Bankovej rady NBS znížiť všetky kľúčové úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu korunu výrazne nezasiahlo.

V prvej aprílovej dekáde trh napokon prekonal dlho nedostupnú úroveň 43,5 SKK/EUR - predovšetkým s pomocou zahraničných bánk. Tie investovali do emisie obligácií FNM, denominovanej v korunách. V strede mesiaca sa kurz zosunul až na 43,220/300 SKK/EUR. Ďalšiemu zhodnocovaniu koruny však dočasne zabránila - vôbec nie prekvapivo - politika. Máj bol napriek politickej neistote v znamení ďalších maxím

V máji sa kurz koruny usilovne šplhal na tohtoročné maximá - v úvode mesiaca kotáciou 43,190/240 SKK/EUR a v jeho polovici úrovňou 43,150 SKK/EUR. Potom proti korune zahral nepokoj na domácej politickej scéne. Hlasovanie o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády pre ekonomiky Ivanovi Miklošovi v parlamente slovenskej ekonomike, a tým aj mene, na dôvere nepridalo. Zahraniční hráči zneisteli a koruna postupne oslabovala.

Okrem toho však vstúpil do hry aj drahší dolár, ktorého cena po niekoľkých týždňoch vystúpila nad hranicu 50 SKK/USD. Klientom sa zdali jeho predaje výhodné a priamo tak tlačili na zhodnocovanie koruny na vlastnom kurze. Koncom mája sa domácej mene podarilo po takmer pol roku vrátiť pod hranicu 43 SKK/EUR, najnižšie až na 42,9 SKK/EUR. Neúspechom skončil pokus trhu prekonať úroveň 42,8 SKK/EUR. NBS nezaujala žiadny oficiálny postoj k vývoju kurzu meny. Privatizačné rozhodnutia tlačili kurz koruny k jeho historickému maximu z vlaňajška

Tento pozitívny vývoj sa zastavil oznámením výsledkom írskeho referenda o rozširovaní EÚ, ktoré naznačilo nejednotnosť západnej Európy v tejto otázke. Medzi hráčmi prevážil pesimizmus, ktorý sa premietol do oslabenia koruny nad 43,1 SKK/EUR. Miernym impulzom protichodného vývoja sa neskôr stala silnejúca česká mena.

Rozruch nastal na trhu v druhej polovici júna, keď sa rozšírili informácie o podpise zmluvy o predaji 36-% balíka akcií Globtelu zahraničným investorom, na čo koruna zareagovala takmer 20-halierovým posilnením na 42,850/880 SKK/EUR. Obchodníci okrem príjmu z tejto transakcie očakávali aj platbu za privatizáciu VÚB. V závere mesiaca koruna postupne zhodnocovala a kurz klesol až na najnižšiu úroveň od júla 2000 - 42,130/200 SKK/EUR. Díleri totiž predpokladali, že časť platby za akcie Globtelu sa budú konvertovať za koruny priamo na trhu. Rozpory vo vládnej koalícii a menové krízy v Turecku a Argentíne však korune zabránili priblížiť sa k životnému maximu na viac ako 45 halierov

Úvod júla priniesol slovenskej mene zhodnotenie pod psychologickú hranicu 42 SKK/EUR. Kotáciami 41,930/960 SKK/EUR sa priblížila k svojmu historickému maximu z mája 2000 (41,5 SKK/EUR). Jednoznačne prokorunová nálada sa na trhu vytvorila vďaka prílevu zahraničných investícií, finalizácie posledných veľkých privatizačných akcií, všeobecne pozitívnej atmosfére na trhoch tranzitívnych ekonomík a vplyvom napredovania SR v otázke začlenenia sa do medzinárodných štruktúr.

Pre politické rozpory však následne znehodnotila na 42,530 SKK/EUR. Výrazný podiel na oslabení koruny mala situácia vo vládnej koalícii, ktorá sa vyhrotila po hlasovaní o podobe reformy verejnej správy. Prudké straty však začiatkom júla zaznamenali aj meny okolitých reformných štátov. Stalo sa tak predovšetkým vplyvom menovej krízy v Turecku, ktorá nútila zahraničných hráčov odchádzať aj z korunových pozícií. Takisto na korunu vplývala kríza v Argentíne.

Viceguvernérka NBS Elena Kohútiková označila pokles kurzu koruny za krátkodobý, keďže ekonomické oživenie a prílev investícií by v dlhodobom horizonte mali podporiť posilňovanie meny. Koniec siedmeho mesiaca roka 2001 však korunu už zastihol opäť nad hranicou 43 SKK/EUR. Na negatívnom vývoji sa podpísali požiadavky klientov na nákup lacnejšieho dolára a nedostatok voľnej meny na trhu, keďže príjmy z predaja akcií Globtelu sa na trhu nekonvertovali. Slovenská koruna pocítila chaos na svetových trhoch po teroristických útokoch v USA

Rozpory vo vnútri vládnej koalície sa odrazili na správaní trhu aj v auguste. Posilnenie z úvodných úrovní 43,3 SKK/EUR na hladinu 42,8 SKK/EUR vystriedalo oslabovanie až k 43,4 SKK/EUR. Kým ako pozitívny impulz díleri vnímali pripravovaný úver v USD pre Slovnaft, proti zhodnocovaniu koruny stála politická neistota v podobe vyhrážok SMK o vystúpení z koalície, k čomu sa pridali aj obnovené úvahy ministerky financií Brigity Schmögnerovej o demisii.

Septembrové tragické udalosti v USA zasiahli korunu rovnako ako aj ostatné meny rozvíjajúcich sa štátov. V priebehu mesiaca koruna na vlastnom kurze oslabila na polročné minimum 43,9 SKK/EUR. Posledný týždeň sa kurz vytiahol až na takmer 10-mesačnú najslabšiu úroveň 43,890/930 SKK/EUR a na trhu sa objavili špekulácie o prípadnej intervencii NBS. K tej však nedošlo. Návrat k investičnému ratingu pomohol korune spamätať sa

V októbri bol vývoj slovenskej meny spätý s českou korunou a tiež sa prejavila závislosť slovenského devízového trhu od klientskych príkazov. V závere mesiaca prišla nečakaná správa o zvýšení ratingu SR agentúrou Standard & Poor's, čím táto renomovaná spoločnosť preradila Slovensko zo špekulatívneho do investičného pásma. Koruna na túto informáciu bezprostredne reagovala zhodnotením o 14 halierov, aby október uzatvorila na úrovni 43,520/560 SKK/EUR.

Prvé novembrové dni boli ešte stále pod vplyvom zvýšenia ratingu a koruna hneď v úvode mesiaca dosiahla najsilnejšiu úroveň od obdobia tesne po teroristických útokov na USA (43,350 SKK/EUR). Rozhodnutie S&P potvrdila Moody's Investor Service. V polovici jedenásteho mesiaca kurz koruny voči euru klesol až na vyše 3-mesačné maximum pod figúru 43 SKK/EUR, keď koruna testovala hranicu 42,7 SKK/EUR. Podľa dílerov bolo toto zhodnotenie spôsobené špekuláciami predovšetkým zahraničných bánk, ale aj emisiami dlhopisov zahraničných spoločností, denominovaných v slovenskej mene. Záver roka priniesol na toto obdobie nezvyčajné posilnenie koruny, keď jej kurz koreloval s českou menou

Posledný mesiac roka 2001 bol pre korunu v porovnaní s predchádzajúcimi závermi roka podstatne úspešnejší. Vplyvy zvýšeného dopytu klientov po devízach a repatriácie ziskov nerezidentov totiž miernila, a napokon aj prevýšila, optimistická nálada na susedných trhoch. Domáca mena našla oporu predovšetkým v českej korune. Tú ťahali privatizačné rozhodnutia k neúnavnému dosahovaniu nových historických maxím.

Po niekoľkých pokusoch testovať viaceré dôležité hranice sa v polovici mesiaca devízový trh upokojil, tesne pred Vianocami však trocha prekvapivo slovenská koruna zdolala hranicu 43 SKK/EUR. Vo významnej miere k tomu prispelo otváranie špekulatívnych pozícií. Pozitívnym momentom bol aj rast slovenského HDP v 3. štvrťroku, ktorý prekonal všeobecné očakávania. Posledným úspechom slovenskej meny pred sviatkami sa stalo dosiahnutie vyše 1-mesačného maxima na úrovni 42,725 SKK/EUR. Tesne pred Vianocami sa však vrátila tesne nad 43 SKK/EUR. Hoci sa medzi sviatkami neočakáva aktívne obchodovanie, kurz koruny môže byť volatilný práve vzhľadom na nižšiu likviditu trhu. Krížový kurz koruny voči doláru sa hýbal v pásme približne 46 až 51 SKK/USD

Vývoj kurzu koruny voči doláru bol predovšetkým pod vplyvom obchodovania na svetových devízových trhoch. V úvode roka dolár strácal voči euru silu, čo sa prejavilo aj na jeho kurze voči slovenskej korune. Vzájomný kurz tak dosiahol hneď v januári najnižšie úrovne tohto roka - 45,8 SKK/USD, čo bola zároveň najsilnejšia úroveň koruny od júla 2000. Naopak, v júni sa kurz vyšplhal počas obchodovania niekoľkokrát cez úroveň 51 SKK/USD. Vždy však dokázal korigovať a najvyššie uzatváral 11. júna na 50,930/990 SKK/USD. Voči českej mene zaznamenala slovenská koruna v závere roka vôbec historické minimum 1,365 SKK/CZK

Rovnako ako voči doláru, aj voči českej korune sa kurz slovenskej meny najnižšie ustálil v januári na 1,2345 SKK/CZK.

Posilňovanie českej meny síce bolo pre slovenskú korunu na jej vlastnom kurze podporou, no v predvianočnom týždni sa odrazilo aj na ich vzájomnom kurze. Jeho hodnota narástla na úroveň historického maxima 1,365 SKK/CZK.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 2. Hitparáda štiav
 3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 6. Malé knedličky, veľké dojmy
 7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 637
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 932
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 820
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 491
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 485
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 089
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 479
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 545
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 528
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 188

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

EKONOMIKA

Ktorá personálka zamestnala najviac ľudí? Pozrite si grafy

Pravidlá fungovania personálnych agentúr by sa mohli čoskoro zase meniť.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop