Prehľad najdôležitejších udalostí predchádzajúcich dní

BRATISLAVA 29. októbra (SITA) - DOMÁCE UDALOSTI BRATISLAVA - Objem stavebnej produkcie v októbri v porovnaní s minulým mesiacom poklesol po zohľadnení sezónnych vplyvov o päť bodov. Stavebná produkcia tak zaznamenala za posl

DOMÁCE UDALOSTIBRATISLAVA - Objem stavebnej produkcie v októbri v porovnaní s minulým mesiacom poklesol po zohľadnení sezónnych vplyvov o päť bodov. Stavebná produkcia tak zaznamenala za posledné tri mesiace klesajúcu tendenciu. K zníženiu stavebnej činnosti došlo najmä vo firmách s počtom zamestnancov od 20 do 99 osôb a tiež v spoločnostiach s počtom zamestnancov od 200 do 499 ľudí. Z hľadiska klasifikácie stavieb najviac poklesol objem prác na nebytových budovách. Informoval o tom Štatistický úrad SR.BRATISLAVA - Parlament v piatok definitívne schválil poslaneckú novelu zákona o Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ), ktorú ešte v máji parlamentu predložil poslanec Milan Benkovský (SDĽ). Rozšírené právomoci NKÚ by mali zabrániť finančným aféram a korupcii a zneužívaniu nielen verejných financií verejnoprávnymi inštitúciami, ale aj samosprávnymi orgánmi. NKÚ bude kontrolovať aj hospodárenie obcí a novovzniknutých vyšších územných celkov. Ďalej bude kontrolovať hospodárenie s financiami, ktoré SR získava z medzinárodného spoločenstva a ktoré majú povahu pomoci, podpôr, grantov a iných účelovo viazaných finančných prostriedkov.BRATISLAVA - Projekty priemyselných parkov v Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Humennom, ktoré v roku 2000 schválil riadiaci výbor Európskej komisie bude zabezpečovať Implementačná agentúra pre regionálny rozvoj (IARR). Zároveň schválili dva projekty na rozvoj cestového ruchu v Domaši a na Zemplínskej Šírave. "IARR zriadili na základe uznesenia vlády z 10. januára 2001 ako samostatnú sekciu na implementáciu projektov z oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti z programu Phare, ako aj na implementáciu projektov cezhraničnej spolupráce Phare CBC," informoval na piatkovej tlačovej besede minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.BRATISLAVA - Farmaceutická spoločnosť Imuna Šarišské Michaľany, š.p., podľa ministerstva zdravotníctva (MZ) SR spĺňa podmienky vstupu do konkurzného konania. Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ sekcie farmácie MZ SR Ján Šipeky, termín predloženia podmienok Imuny o finančnom krytí podniku stanovený MZ SR vyprší v piatok. Podľa Šipekyho je privatizácia Imuny spôsob, ako sa štátu vrátia peniaze, ktoré do Imuny vložil.BRATISLAVA – Parlament prerokoval aj návrh novely o samospráve vyšších územných celkov, ktorú prijal parlament len v júli. Cieľom malej novelizácie je odstrániť z normy tzv. Cuperov paragraf, ktorý podľa predkladateľov nie je v súlade s viacerými ústavnými princípmi - najmä s princípom právneho štátu, právnej istoty a s princípom samosprávy. Tento paragraf umožňuje vláde vrátiť zastupiteľstvu samosprávneho kraja nariadenie, ktoré je v rozpore s národnými záujmami alebo záujmami vyšších územných celkov. V prípade, že zákonodarný zbor novelu neschváli, predkladatelia zabezpečili podpisy tridsiatich poslancov pod podnet na Ústavný súd SR, ktorý by mal preskúmať súlad tzv. Cuperovho paragrafu s ústavou.BRATISLAVA - Maďarská OTP Bank by mala kúpiť 92,55 % akcií Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB) za 700 mil. Sk. Táto suma predstavuje 526,115 mil. Sk za štátny 69,56-percentný podiel a 173,885 mil. Sk za 22,99-percentný podiel Slovenskej poisťovne. Vyplýva to zo zverejnených údajov. Predaj ešte musí schváliť vláda.BRATISLAVA - Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v piatok schválila strednodobý úver pre Fond ochrany vkladov (FOV) v objeme 11,6 mld. Sk. FOV ho použije na krytie náhrad za nedostupné vklady v Devín banke, a.s. Informoval o tom hovorca centrálnej banky Ján Onda.BRATISLAVA - Rozhodnutie výberovej komisie o víťazovi tendra na dodávku systému štátnej pokladnice, ktorým sa mala stať spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. (HP), je neplatné. Ako pre Rádio Twist potvrdil šéf výberovej komisie pri ministerstve financií Daniel Ferjanček, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel námietkam spoločnosti Siemens Business Services, s.r.o. (SBS), ktorá sa v súťaži umiestnila na druhom mieste.BRATISLAVA - Bežný účet platobnej bilancie za január až júl skončil so schodkom 41,5 mld. Sk. Dôvodom je najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 50,1 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 23,5 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci júla schodok 10,7 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).BRATISLAVA - Súkromní lekári už nebudú pokračovať v protestoch formou zatvárania ambulancií. Rozhodlo o tom sobotňajšie mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov (ASL) v Banskej Bystrici. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ sekretariátu ASL Viktor Kráľ, lekári budú predpisovať lieky bez ohľadu na ekonomické kritériá. "Neznamená to, že budeme automaticky predpisovať najdrahšie lieky. Pacient dostane presne to, čo potrebuje," zdôraznil Kráľ.BRATISLAVA - Väčšina ľudí by povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzavrela so Slovenskou poisťovňou (SP). So značným odstupom nasledujú spoločnosti Allianz a Kooperativa. Vyplýva to z opakovaných prieskumov, ktoré realizovala spoločnosť Taylor Nelson Sofres (TNS) v apríli, júni a v septembri tohto roka. Výskumu sa zúčastnili iba tí respondenti, ktorí zodpovedajú za vybavovanie záležitostí ohľadne súčasného zákonného poistenia z prevádzky motorového vozidla.PODNIKOVÉ UDALOSTIBRATISLAVA - Riadiaci výbor sa rozhodol umožniť deviatim spoločnostiam, ktoré prejavili záujem o kúpu 49-percentného podielu Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), vykonať podrobný hĺbkový audit (due diligence). Po zasadnutí komisie pre riadenie a koordináciu procesu privatizácie SPP o tom v piatok informoval tajomník komisie Vladimír Tvarožka. Tieto spoločnosti budú môcť uskutočniť previerky dokumentácie v data roome a budú mať právo zúčastniť sa na prezentáciách manažmentu.BRATISLAVA - Za deväť mesiacov tohto roka dosiahli Bardejovské kúpele, a.s., Bardejov tržby 199 mil. Sk, čo predstavuje rovnaký objem v porovnaní s minulým rokom. "Úroveň tržieb sa podarilo udržať vďaka značnému nárastu zahraničnej klientely, najmä z Izraela, Nemecka, Česka, Poľska a Ruska," uviedla pre agentúru SITA ekonomická riaditeľka spoločnosti Mária Pisarčíková.BRATISLAVA - Výrobca vlnárskych tkanín, Merina, a.s., Trenčín, plánuje v tomto roku celkové tržby za výrobky a služby vo výške 1,126 mld. Sk pri výnosoch 1,24 mld. Sk. "Zisk spoločnosti ku koncu roka by mal byť na úrovni 27,5 mil. Sk," informoval agentúru SITA finančný riaditeľ podniku Juraj Holec.BRATISLAVA - Akciová spoločnosť Vunar Nové Zámky ukončila hospodárenie v prvých troch štvrťrokoch roka so ziskom 4 mil. Sk pri tržbách v objeme 56,6 mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak zvýšila svoj zisk o 2,5 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA uviedol ekonomický riaditeľ spoločnosti Vladimír Halanda, toto zlepšenie je spôsobené vyradením zastaraných strojových zariadení z prevádzky.BRATISLAVA - Fond národného majetku SR (FNM) zverejnil v piatok v zahraničnej tlači inzerát na výber privatizačného poradcu tzv. nových elektrární, ktoré by mali vzniknúť zo súčasných Slovenských elektrární (SE). Úlohou poradcu bude koordinovať privatizáciu maximálne 44,79 % nových elektrární. Časové obdobie pre predkladanie ponúk začína dňom, ktorý nasleduje po dni uverejnenia tohto tendra v slovenskej tlači a trvá 24 dní.

ZAHRANIČNÉ UDALOSTINEW YORK - Riaditelia antitrustových inštitúcií z celého sveta vo štvrtok sformovali skupinu, ktorá bude tvorcom celosvetových opatrení na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Reagovali tak hlavne na sťažnosti veľkých nadnárodných spoločností, podľa ktorých je medzinárodný proces schvaľovania fúzií spoločností nekoordinovaný a zdĺhavý.HOUSTON - Zisky hlavných integrovaných ropných spoločností a tiež nezávislých prieskumných a výrobných podnikov v ropnom priemysle ovplyvnilo v treťom kvartáli spomalenie svetovej a americkej ekonomiky, ktoré zapríčinilo oslabenie dopytu po rope a zemnom plyne. Americké spoločnosti Chevron Corp a Texaco Inc, ktoré tento mesiac dokončili fúziu a vytvorili druhú najväčšiu ropnú spoločnosť v USA, zaznamenali ako samostatné subjekty nižšie zisky. Najväčší nezávislý producent ropy a zemného plynu v USA, Anadarko Petroleum Corp, vykázal v treťom kvartáli stratu.TOKIO - Spotrebiteľské ceny v Japonsku zaznamenali v septembri neprerušený pokles už dvadsiatyštvrtý mesiac za sebou. Maloobchodné tržby v uplynulom mesiaci opäť poklesli. Údaje zverejnené japonskou vládou v piatok tak pripomenuli slabý stav japonskej ekonomiky. Deň predtým japonská vláda a centrálna banka oznámili, že pripravujú pesimistické ekonomické prognózy, ktoré odrážajú spomalenie svetovej ekonomiky podlomenej po septembrových teroristických útokoch.BRATISLAVA - Nemecký letecký prepravca Lufthansa AG prepravil v septembri 4,03 mil. pasažierov, čo predstavuje 9,1-percentný pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka. K až 16-percentnému úbytku v preprave osôb došlo na linkách do Ameriky. Informovala o tom spoločnosť.LONDÝN - Britský premiér Tony Blair vo štvrtok konštatoval, že úspech európskej ekonomiky a spoločnej meny euro závisí od schopnosti Európskej únie (EÚ) presadiť na budúci rok dlho diskutované ekonomické reformy. Blair, ktorý otváral belgicko-britskú konferenciu v Londýne, pokladá budúcoročný summit EÚ v Barcelone za kľúčový z hľadiska prvého zhodnotenia zavedenia spoločnej meny. Úspech eura je podľa neho dôležitý nielen pre krajiny eurozóny, ale aj pre Britániu, ktorá by v budúcnosti chcela prijať úspešnú európsku menu.BLED - Skúsenosti s prístupovým procesom Slovenskej republiky do Európskej únie a súčasná pozícia a perspektívy našej krajiny v negociáciách s Európskou úniou (EÚ) boli hlavnou témou prejavu slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu na 9. regionálnej podnikateľskej konferencii, ktorá sa v piatok uskutočnila v Slovinskom meste Bled. Premiér zdôraznil, že hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa Slovensko usiluje stať členom EÚ sú dôvody ekonomické, politické a bezpečnostné. Práve otázka bezpečnosti stála podľa premiéra po tragických septembrových udalostiach v USA oveľa naliehavejšou.


Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 733
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 4 107
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 759
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 221
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 440
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 261
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 024
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 887
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 854
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 734

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Boj proti korupcii si netrúfol atakovať ani Fico

Objavujú sa útoky na prezidenta či aktivistov.

Neprehliadnite tiež

Domáce výrobky už nebudú neznáme. Tesco im venuje regál

Projekt na podporu domácich výrobcov už ohlásil aj obchodný reťazec Kaufland.

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní na Slovensku vyhýbať ťažšie

Ministerstvo financií vysvetľuje, že zmenou chce zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky.

Silné euro znepokojuje šéfa Európskej centrálnej banky

Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny a brzdiť prebiehajúce zotavovanie jej ekonomiky.

Diaľnica z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu bude meškať, priznali diaľničiari

Diaľničiari nie sú spokojní s postupom prác na vonkajších objektoch stavby.