MF SR aj centrálna banka revidovali prognózy rastu HDP

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Na začiatku uplynulého týždňa Ministerstvo financií (MF) SR aj Národná banka Slovenska (NBS) revidovali svoje prognózy rastu hrubého domáceho produktu (HDP) pre tento rok. NBS tiež zvýšila odhad koncoročného deficitu bežnéh

o účtu platobnej bilancie SR. Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil augustové údaje o stavebnej produkcii, tržbách vo vybraných odvetviach hospodárstva SR, vývoj zamestnanosti a priemernej mesačnej mzdy a štatistiky uzavrel piatkovým zverejnením vývoja priemyselnej produkcie. Vláda v stredu súhlasila so zvýšením tohtoročného rozpočtu Fondu národného majetku (FNM) SR, vzala na vedomie materiál MF o daňovom zaťažení a neprerokovala napríklad materiál o daňových a colných nedoplatkoch.

MF SR v pondelok znížilo odhad rastu HDP na tento rok o 0,2 percentuálneho bodu na 3,0 %. Výška odhadovaného HDP v bežných cenách by tak podľa MF mala do konca roka dosiahnuť 965,4 mld. Sk oproti plánovaným 960 mld. Sk. Podľa aktualizovaného odhadu by priemerná ročná inflácia mala byť 7,6 % v porovnaní s predpokladom na úrovni 7 %. Ministerstvo tiež zvýšilo odhad priemernej miery nezamestnanosti na 18,9 %, keď pôvodne predpokladalo jej úroveň 16,3 %. Celkové daňové príjmy štátneho rozpočtu by sa do konca roka mali oproti plánovaným zvýšiť o 8,25 mld. Sk, pričom najvyššie navýšenie by podľa ministerky Brigity Schmögnerovej malo nastať pri dani z pridanej hodnoty.

Avšak ministerka financií podľa piatkových vyjadrení naďalej očakáva pôvodne stanovenú mieru rastu slovenskej ekonomiky v roku 2002 na úrovni 3,6 %. Schmögnerová svoje prognózy nezmenila ani napriek tomu, že kvôli spomaľovaniu svetovej ekonomiky zredukovala odhad pre tento rok. "Zatiaľ si nemyslíme, že existuje akýkoľvek významný dôvod pre revíziu našich odhadov rastu HDP pre rok 2002," uviedla Schmögnerová.

K úprave odhadu rastu HDP pristúpila v utorok aj centrálna banka. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) by sa rast HDP mal ku koncu roka pohybovať v dolnom pásme intervalu 2,8 až 3,0 %. Na výkonnosť slovenskej ekonomiky budú mať podľa guvernéra centrálnej banky Mariána Juska vplyv udalosti v USA. Pre ďalší vývoj bude podľa neho dôležitý najmä úspech pri opätovnom naštartovaní ekonomiky USA a ostatných obchodných partnerov najmä spomedzi krajín Európskej únie a asociovaných krajín. Posledné odhady HDP centrálnou bankou boli v pásme 2,8 - 3,2 %.

NBS zvýšila v utorok aj odhad koncoročného deficitu bežného účtu platobnej bilancie SR z 5,7 na 8,1 % HDP. Deficit by tak mal predstavovať 78,8 mld. Sk. Krytie zvýšeného deficitu by podľa guvernéra NBS nemalo byť problémom. V súčasnosti je 60 % deficitu krytých priamymi zahraničnými investíciami. Nárast deficitu by malo spôsobiť najmä záporné saldo obchodnej bilancie, ktorého úroveň zvýšila centrálna banka zo 6,7 % na 9,4 % HDP, čo predstavuje 91 mld. Sk. Naďalej by mala pokračovať vysoká dynamika rastu exportu o 15,4 %, tempo rastu dovozu však zrejme dosiahne až 22,6 %. NBS však vyslovila spokojnosť s doterajším vývojom inflácie, pričom odhady koncoročných úrovní by mali dosiahnuť približne stred programovaných pásiem, celková inflácie by sa teda mala pohybovať medzi 7,3 až 7,7 % a jadrová inflácia od 4,2 do 4,6 %.

Podľa v utorok zverejnených údajov nedosiahla v auguste stavebná produkcia po viac ako dvanásťmesačnom raste minuloročnú úroveň a podľa ŠÚ SR sa znížila o 1,6 % na 7,1 mld. Sk. Tempo vývoja stavebnej produkcie ovplyvnil pretrvávajúci pokles stavebných prác v zahraničí o 12 % a prvý raz v tomto roku aj nižší objem prác na opravách a údržbe o 3,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa stavebná produkcia v auguste oproti júlu zvýšila o 0,8 %. Za osem mesiacov stavebná produkcia medziročne vzrástla o 4,3 %.

Medziročný rast tržieb za vlastné výkony a tovar v priemysle bol v auguste podľa ŠÚ SR miernejší ako v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka. V porovnaní s vlaňajším augustom sa tržby zvýšili v stálych cenách o 3,3 % na 81,3 mld. Sk. Rast tržieb sa tak spomalil z júlových 6,7 %. Najvyšší rast v tomto roku zaznamenali tržby v januári, keď sa medziročne zvýšili o 12,3 %.

Ako ďalej úrad zverejnil, medziročné zvyšovanie počtu zamestnancov zaznamenalo v auguste slovenské hospodárstvo len v doprave o 1,3 %, priemysle o 1,1 % a vo veľkoobchode o 0,7 %. Pokles naopak pretrvával v stavebníctve, kde sa počet zamestnancov medziročne znížil o 2 %, pošte a telekomunikáciách s poklesom o 4,6 %, ako aj v maloobchode, hoteloch a reštauráciách s 13,4-percentným znížením. Priemerná nominálna mesačná mzda však v auguste rástla v medziročnom porovnaní najrýchlejšie v pošte a telekomunikáciách, keď sa zvýšila o 20,3 %. V priemysle sa mzda zvýšila o 8,8 %, vo veľkoobchode o 8,6 %, v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 8,1 %. Najnižší rast mzdy zaznamenala v auguste oblasť dopravy o 1,9 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 3,1 % a stavebníctvo s 3,6 %.

Minulotýždňové štatistiky uzavrel ŠÚ SR piatkovým zverejnením údajov o priemyselnej produkcii, ktorej rast spomalil a jeho tempo dosiahlo v medziročnom porovnaní najnižšiu tohtoročnú úroveň vo výške 2,9 %. V júli pritom produkcia vzrástla o 7,9 %, čo je najvyšší rast od januára 2001. Vývoj ovplyvnil hlavne miernejší rast produkcie v priemyselnej výrobe, ktorý predstavoval 3,7 %. Produkcia v ťažbe nerastných surovín sa zvýšila o 0,6 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody klesla o 0,8 %.

Podľa stredajšieho rozhodnutia vlády sa rozpočet FNM pre rok 2001 zvýši o 4,2 mld. Sk získaných privatizáciou Všeobecnej úverovej banky (VÚB). Rozsah použiteľného majetku fondu tak dosiahne celkovú výšku 31,2 mld. Sk. Podľa predloženého materiálu by ku koncu roka 2001 mal rozpočet fondu skončiť s deficitom vo výške 1,99 mld. Sk.

Podľa materiálu MF SR o daňovom zaťažení fyzických a právnických osôb, ktorý vzala vláda na vedomie, priemerné daňové zaťaženie zamestnancov, ktorí tvoria najpočetnejšiu skupinu daňovníkov, vlani medziročne pokleslo o 5 percentuálnych bodov na 6,6 %. Zaťaženie fyzických osôb, ktoré poberali aj iné príjmy, ako sú príjmy zo závislej činnosti, pritom bolo 23,7 %. V minulom roku podalo priznanie k paušálnej dani 1 749 daňovníkov, pričom príjmy týchto daňovníkov predstavovali 520,77 mil. Sk a paušálna daň dosiahla 11,44 mil. Sk. Daňové zaťaženie vyčíslené ako pomer paušálnej dane k príjmom bez uplatnenia výdavkov bolo 2,2 %. Daňové zaťaženie právnických osôb merané podielom daňovej povinnosti k základu dane vraj predstavovalo v minulom roku 26,8 %.

SR vo štvrtok parafovala zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o podpore odstavenia oboch blokov jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice. Minister hospodárstva Ľubomír Harach očakáva jej definitívny podpis do konca novembra. Podľa neho ide o zmluvu nepodliehajúcu schvaľovaniu v parlamente. O pojmových rozdieloch v anglickej a slovenskej verzii sa na žiadosť KDH zmluvou zaoberala už aj koaličná rada. "Akékoľvek pochybnosti má odstrániť zmena prekladu slova ,,decommission,,. Preložili sme ho ako vyraďovanie z prevádzky, čo zodpovedá zámeru, ktorý zmluva sleduje," uviedol Harach. Pripustil zároveň, že pôvodne mohlo byť pochopené aj ako konečná likvidácia. O spôsobe, akým bude V1 odstavená, sa rozhodne najskôr v závere roka 2004.

Slovenské elektrárne v utorok informovali o svojom zámere vydať do konca novembra eurobondy so štátnou zárukou v objeme 2,9 mld. Sk, pričom podnik už eviduje celkovo štrnásť ponúk od zahraničných aj domácich bánk. Elektrárne plánujú v najbližšom období tiež presvedčiť ministerstvo financií, aby akceptovalo prevzatie štátnej záruky za starý úver od Investičnej a rozvojovej banky (IRB) v objeme 12 mld. Sk. Vyriešenie tejto otázky je podľa Ivana aj v záujme úspešného uzavretia privatizácie IRB.

Vedenie Tatra banky sa v utorok vzhľadom na ohováračskú kampaň, ktorá sa voči nej začala približne pred dvoma týždňami, rozhodlo za informácie vedúce k odhaleniu pôvodcov diskreditačnej kampane vypísať finančnú odmenu vo výške 5 mil. Sk. Informoval o tom zástupca generálneho riaditeľa Tatra banky Miroslav Uličný. Podľa štvrtkového vydania britských novín Financial Times prišla Tatra banka počas uplynulých dvoch týždňov o vklady vo výške 2 mld. Sk z celkového objemu 75 mld. Sk. Riaditeľ banky pre styk s verejnosťou Roman Začka pokles primárnych vkladov potvrdil. Podporu Tatra banke prejavila nielen Asociácia bánk, ale aj centrálna banka.

Mobilný operátor EuroTel Bratislava v minulom týždni oznámil, že zrealizoval spätný nákup svojich dlhopisov v hodnote 15 mil. EUR pri čistej kúpnej cene 15,7 mil. EUR. Operácia prinesie spoločnosti kumulatívne úspory na budúcich platbách úrokov vo výške 9,3 mil. EUR a zníženie dlhu na 160 mil. EUR. K 30. júnu 2001 predstavoval hrubý dlh EuroTelu 175 mil. EUR a pozostával výlučne z nadradených garantovaných dlhopisov. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.

Spoločnosť Globtel podľa v piatok zverejnených údajov dosiahla podľa amerických účtovných štandardov US GAAP za deväť mesiacov zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 2,884 mld. Sk. Výnosy k ultimu septembra dosiahli 7,218 mld. Sk. Výnosy Globtelu medziročne vzrástli o 34,3 %, ukazovateľ EBITDA o 993 mil. Sk.pe

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 321
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 9 156
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 620
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 409
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 033
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 011
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 899
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 797
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 613
 10. Inteligencia vo všetkom 1 550

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko. Le Penová program stavia na kritike.

KOMENTÁRE

Voľby vo Francúzsku. Čo vlastne prospeje ľuďom?

Napäté voľby zakrývali podstatnejšiu tému.

SVET

Macron k politike pristupuje ako k startupu (profil)

Emmanuel Macron bol bankárom aj ministrom hospodárstva.

Neprehliadnite tiež

Medzinárodný menový fond vyzdvihol ekonomické výsledky Slovenska

Išlo predovšetkým o výsledky hospodárenia.

Érsek potápa súťaž na vlaky do Bystrice, obnovuje rýchliky do Košíc cez Zvolen

Ministerstvo dopravy zrušilo vo februári súťaž na vlaky medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Mali priniesť lepšie služby a nižšie ceny

Richter: Máme záujem pracovať so znevýhodnenými skupinami

Minister zdôraznil, že je potrebné sa zamerať na absolventov evidovaných na úradoch práce.

Mihál: Školil som ženy z úradu práce, nik im nevysvetlil nový zákon

Minister práce Ján Richter chce do konca roka nezamestnanosť znížiť na 7-percent.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop