Súhrn správ vydaných ekonomickou redakciou od 15:00 do 18:00

BRATISLAVA - Na Komoditnej burze Bratislava (KBB) sa v 49. týždni sa opäť so skladiskovými záložnými listami (SZL) neobchodovalo. Nezmenili sa ani úrokové sadzby, ktoré boli na úrovni 10,5 %. Túto úrokovú sadzbu bonifikuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR

maximálne do úrovne 7 % p.a. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom však poklesol objem disponibilných úverových zdrojov na 4,03 mil. Sk na súčasných 186,58 mil. Sk.

PRAHA - Po predaji akcií telekomunikačného operátora Český Telecom konzorciom TelSource sa očakáva zrýchlenie privatizácie Českého Telecomu. "Výsledok, ktorý dosiahlo konzorcium TelSource, je veľmi pozitívny, a určite sa odzrkadlí v plánoch vlády o urýchlení privatizácie firmy Český Telecom," povedal český minister informatiky Vladimír Mlynář. "Osobne očakávam urýchlenie privatizácie Českého Telecomu," dodal, pričom jeho slová sú podobné ako nedávne vyjadrenia českého ministerstva financií.

LONDÝN - Dolár sa v piatok na európskom devízovom trhu zotavil voči euru pred zverejnením dôležitých údajov o zamestnanosti v USA. Päť predchádzajúcich obchodných dní pritom padal na rekordné minimá. Napriek oživeniu dolára pretrvali na devízovom trhu pochybnosti, či americká mena dokáže čerpať výhody z toho, ak budú zverejnené údaje o zamestnanosti v USA priaznivé. Mnohí sa totiž domnievajú, že oživovanie americkej ekonomiky veľmi nepomôže pokryť narastajúci deficit na bežnom účte USA.

BERLÍN - Nemecká priemyselná výroba stúpla v októbri oproti septembru po sezónnom očistení o 2,4 %, čo bolo takmer dvakrát toľko, ako sa očakávalo. Vyplýva to z piatkových údajov ministerstva hospodárstva a práce. Nárast nastal vďaka výrobe polotovarov a kapitálových statkov, uviedol úrad s tým, že predbežné údaje budú zrejme revidované smerom nahor. Septembrovú hodnotu ministerstvo revidovalo na medzimesačnú stagnáciu z pôvodného rastu o 0,2 %. Medziročne priemyselná výroba stúpla o 0,6 %. Ide o prvý rast od júla. V septembri klesla o 2,1 %. Analytici očakávali medzimesačný rast priemyselnej výroby o 1,3 %, zatiaľ pri medziročnom porovnaní očakávali pokles o 0,4 %.

BRATISLAVA - Spoločnosť Bartolomei Finance, o.c.p., a.s., Bratislava (BFX) naďalej poskytuje finančné služby a pokračuje v svojej doterajšej činnosti. Pre agentúru SITA to uviedol prezident spoločnosti Andrei Bartolomei. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh (ÚFT), ktorým koncom novembra zamietol spoločnosti BFX žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb, je podľa neho nezákonné a vychádza z nesprávne pochopených faktov. "Naša spoločnosť podala ešte 2. decembra žalobu na Najvyšší súd SR kvôli nezákonnosti postupu ÚFT," uviedol Bartolomei, podľa ktorého sa úrad dostatočne nezaoberal poskytnutými dokumentmi k žiadosti.

BRATISLAVA - Producenti mlieka na Žitnom ostrove založili Združenie výrobcov mlieka okresu Dunajská Streda, ktoré združuje 27 prvovýrobcov regiónu Ako potvrdil predseda združenia Oszkár Brezovszky, podnikateľ z Horného Baru, odteraz budú koordinovať svoje predajné ceny ako i ostatné podmienky pri podpise zmlúv, takisto i na rokovaniach so spracovateľskými

BRATISLAVA - Od januára budúceho roka nastanú v poskytovaní sociálnej pomoci zmeny. Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnej pomoci, ktorá mení podmienky poberania a výšku niektorých kompenzačných príspevkov pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. V budúcom roku sa tak vďaka schválenej novele podľa rezortu práce a sociálnych vecí v štátnom rozpočte usporí 1,5 mld. Sk. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mal od budúceho roka zvýšiť zo súčasných 200 Sk na 300 Sk mesačne. Príspevok by sa však mal poskytovať len tým občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí používajú technicky náročné pomôcky.

BRATISLAVA - Stav jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky v roku 2003, plnenie realizácie bezpečnostných opatrení na blokoch Atómové elektrárne Mochovce (EMO) a zavádzanie systému indikátorov v EMO bolo hlavnou témou spoločného stretnutia predstaviteľov Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) a manažmentu EMO. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ÚJD Mojmír Šeliga.

POPRAD - Železničná spoločnosť (ZSSK), a.s zavádza od 15. decembra nový cestovný poriadok (CP), ktorý prináša viaceré zmeny v medzinárodnej i vnútroštátnej doprave. V novom Grafikone vlakovej dopravy je plánovaný približne rovnaký objem výkonov ako v roku 2003, a to na úrovni 30,5 mil. vlakokilometrov (vlkm). Klesne však počet vypravených vlakov z 2117 na 2028 vlakov denne v roku 2004. Informoval o tom na tlačovej besede v Poprade riaditeľ divízie osobnej prepravy ZSSK Pavol Gallo.


BRATISLAVA - Obchodovanie na peňažnom trhu sa v piatok nieslo v predvíkendovej nálade. Ako uviedol díler VÚB Rastislav Habán, banky držali na účtoch povinných minimálnych rezerv (PMR) 25,9 mld. Sk, čo bolo kumulatívne plnenie predpísaných PMR na 107,76 %. Oproti predpisu tak komerčné banky držali na účtoch PMR približne o 4 mld. Sk viac. "Prekvapilo ma, že banky nevyužili víkend a neuložili prebytočné zdroje do centrálnej banky," povedal díler.

POPRAD - Divízia osobnej prepravy Železničnej spoločnosti (ZSSK), a.s. Košice vypracovala nový návrh deregulovaného cestovného v snahe zvýšiť počet cestujúcich vo vlakoch vyššej kategórie ako aj zabezpečenia vyššej efektívnosti ich prevádzky. Pre medzištátne EC vlaky a medzištátne nepovinne miestenkové IC vlaky návrh do ceny cestovného zahŕňa všetky poplatky okrem miestenky, ktorú si však cestujúci môže dokúpiť.

BRATISLAVA - Potravinári krajín Visegrádskej štvorky sú presvedčení, že kritika Európskej komisie v oblasti potravinovej bezpečnosti, bola do značnej miery neopodstatnená. Zhodli sa na tom zástupcovia potravinárskych združení Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska na piatkovom rokovaní v Bratislave. Opodstatnenosť kritiky v oblasti potravinovej bezpečnosti spochybnil aj podpredseda Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Vladimír Šinák. Podľa neho zrejme autori správy mali správy o pripravenosti potravinárskych firiem v spomínanej oblasti iba z jedného zdroja alebo sledovali iné ciele.

BRATISLAVA - V závere prvého decembrového týždňa oslabili slovenský akciový index SAX akcie Slovnaftu a VÚB. Hodnota indexu klesla o 0,63 %, resp. o 1,13 bodu na 176,99 bodu. Celkový objem obchodov uzavretých na Burze cenných papierov Bratislave (BCPB) pritom vzrástol zo štvrtkových 2,687 mld. Sk na 5,778 mld. Sk. Akcie sa z toho previedli za 161,7 mil. Sk.

PRAHA - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) umožnil dvom mobilným operátorom predčasné splatenie licencií za siete tretej generácie (UMTS) výmenou za ročný odklad zahájenia ich prevádzky. V piatok to oznámilo Ministerstvo informatiky. Štát tak získa v budúcom roku takmer 5 mld. CZK. Vláda sa v júni rozhodla, že požiada operátorov o predčasné splatenie licencií, aby tak posilnila príjmy silne deficitného štátneho rozpočtu. Operátori ponuku privítali s tým, že im umožní rozložiť investície na nákladné UMTS na dlhšie obdobie. Štát predal licencie na prevádzkovanie sietí UMTS v roku 2001 v aukcii dvom najväčším českým mobilným operátorom a stanovil im desaťročný splátkový kalendár. Vtedajší RadioMobil, ktorý sa neskôr premenoval na T-Mobile CZ, ponúkol 3,86 mld. CZK. Eurotel sľúbil zaplatiť 3,54 mld. CZK.

BRATISLAVA - Slovenská koruna na konci prvého decembrového týždňa posilnila. Ako uviedol díler Tatra banky Boris Somorovský, kurz slovenskej meny voči euru otváral v piatok na 41,010 / 060 SKK/EUR. "Mierne posilnenie koruny spôsobili domáce banky, ktoré predávali eurá, a tak sa kurz posunul na 40,970 / 41,020 SKK/EUR," povedal díler. Hranica 41 SKK/EUR však tlak koruny vydržala. "Slovenskú menu neovplyvnili žiadne lokálne správy, v piatok to bolo len technické obchodovanie," skonštatoval díler.

PRAHA - Česká vláda by mohla ponúknuť Slovensku menší podiel v elektrárenskej firme ČEZ, pokiaľ ČEZ uspeje v tendri na Slovenské elektrárne (SE), ale ponechá si majoritu plus ďalšie akcie pre prípadnú kotáciu na burze. V piatok to uviedol český minister priemyslu a obchodu Milan Urban. Štát drží 68 % v ČEZ a mieni si udržať viac ako 50 % pre prípadný budúci predaj strategickému investorovi. Česká vláda uvažovala o kotácii časti akcií alebo ich prevode na slovenskú vládu výmenou za podiel ČEZ v SE. Urban uviedol, že by sa dali oba prístupy skombinovať. "Ponuka podielu je jedna z možností, ktorá je diskutovaná na politickej úrovni medzi mnou a slovenským ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom," povedal Urban. "Nie je to debata o 16 %, ale o výrazne menšom podiele. Uvažuje približne o 3 %. Vedie sa diskusia o predaji na kapitálových trhoch, avšak rozhodnutie sa urobí v prvom kvartáli budúceho roka," dodal.

POPRAD - Železničná spoločnosť (ZSSK), a.s. plánuje aj v budúcom roku postupne obnovovať vozňový park a zvyšovať úroveň kvality vlakov, pričom do tejto oblasti investuje takmer 2,2 mld. Sk. V roku 2004 bude do rekonštrukcie osobných vozňov smerovať 1,181 mld. Sk, čo je približne na úrovni tohto roku. Do rekonštrukcie nákladných vozňov plánuje ZSSK investovať 0,603 mld. Sk, do rekonštrukcie lokomotív 0,378 mld. Sk. Informoval o tom na tlačovej besede v Poprade hovorca ZSSK Miloš Čikovský.


WASHINGTON - Miera nezamestnanosti v USA v novembri klesla na 5,9 % z októbrových 6 %. V piatok to oznámilo americké ministerstvo práce. Veľká časť nárastu zamestnanosti nastala v sektore služieb, kým problémové továrne prepúšťali zamestnancov už 40-ty mesiac po sebe.

POPRAD - Redukciou osobnej železničnej dopravy na 22 regionálnych tratiach začiatkom tohto roka dosiahla Železničná spoločnosť (ZSSK) úsporu v celkovej výške 468,9 mil. Sk. Údaj je už očistený od zvýšenia nákladov na zabezpečenie autobusovej dopravy a sprievodcov na úrovni 59,7 mil. Sk a stratu tržieb z prepravy cestujúcich v objeme 47,8 mil. Sk. Úspora nákladov bez započítania týchto faktorov by predstavovala 576,4 mil. Sk. Na hlavných tratiach priniesla redukcia výkonov úsporu variabilných nákladov 171 mil. Sk a ďalších 214 mil. Sk spoločnosť šetrí internými opatreniami. Rozsah dopravných výkonov sa znížil o 10,9 %, informoval na tlačovej besede v Poprade hovorca ZSSK Miloš Čikovský.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 6 080
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 201
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 998
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 506
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 489
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 398
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 389
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 173
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 939
 10. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni. 934

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako mení transplantácia srdca vnímanie okolitého sveta

Transplantácia orgánov sa ukazuje ako otázka niekoľkých rokov. Vhodné srdce pre Jana Škrlanta sa však našlo už po šiestich týždňoch.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

BRATISLAVA

Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

KOMENTÁRE

Macron otvoril témy, riešenia sa budú tvoriť

O žiadne veľké integračné manévre nejde.

Neprehliadnite tiež

Brusel dá na testovanie potravín milión, zákony však meniť nebude

Sťažnosti Slovenska či Česka zobrala Európska komisia na vedomie. Zloženie potravín chce ďalej testovať.

Ľudia sa surfovania v roamingu prestávajú báť

Podiel dovolenkárov, ktorí využívali mobilné dátové služby v roamingu tak často ako doma, sa po zrušení roamingových poplatkov zdvojnásobil.

Chcete vymeniť banku? Ak nedodržíte postup, môžete zostať bez peňazí

Banky sľubujú, že ak k nim chcete prejsť, všetko vybavia za vás. Má to však háčiky.

Štát tvrdí, že neuprednostňuje diaľnice na juhu na úkor iných regiónov

Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd voličov, upozornila opozícia.