SME logo SME
Nedeľa, 25. september, 2016
Inzercia
SME na facebooku

SME na facebooku

Radka Horynová

O autorovi

Bývalá redaktorka v televízii, dnes píše články pre viaceré slovenské časopisy. Má rada dobrú kávu, horkú čokoládu, nevšedné zážitky, inšpiratívnych ľudí, beh. Užíva si čas strávený kreativitou, hrou, silné emócie, zdolávanie výziev. Vyštudovala manažment na Ekonomickej Univerzite, žije v Bratislave.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 2. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 3. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 4. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia
 6. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité
 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode
 8. September je už naštartovaný
 9. Kangaroo pub: Aj v Pezinku na dobrý burger a čerstvé pivo
 10. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh
 1. Orange prináša inteligentné hodinky Vector Watch Luna
 2. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 3. Dobrodružná expedícia bude všade online vďaka Orangeu
 4. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar?
 5. MMOFINANZ: Stabilné prevádzkové výsledky za Q1 2016A
 6. Konferencia New Visions in HR 2016 zaujala programom
 7. Hus Burgenlandu - Panónsky festival
 8. Bezpečnostné dvere sa stávajú pre Bratislavčanov štandardom
 9. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 10. Beh okolo Slovnaftu
 1. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou 11 704
 2. Košické centrum bude ešte atraktívnejšie pre biznis i voľný čas 6 071
 3. Ako postupovať pri dopravnej nehode 4 333
 4. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar? 4 315
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia 3 134
 6. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh 2 585
 7. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot 1 867
 8. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité 1 713
 9. Beh okolo Slovnaftu 1 632
 10. Urobte si poriadok vo financiách 1 462
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop