SME logo SME
Nedeľa, 25. september, 2016
Inzercia
SME na facebooku

SME na facebooku

Eva Spišáková

O autorovi

Vyštudovala žurnalistiku na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, kde aj žije. Okrem Prahy ju môžete stretnúť aj v Poľsku, USA či Kanade. Miluje pestrosť života, ľudí, slobodu a mikrofón.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 2. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 3. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 4. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia
 6. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité
 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode
 8. September je už naštartovaný
 9. Kangaroo pub: Aj v Pezinku na dobrý burger a čerstvé pivo
 10. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh
 1. Orange prináša inteligentné hodinky Vector Watch Luna
 2. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 3. Dobrodružná expedícia bude všade online vďaka Orangeu
 4. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar?
 5. MMOFINANZ: Stabilné prevádzkové výsledky za Q1 2016A
 6. Konferencia New Visions in HR 2016 zaujala programom
 7. Hus Burgenlandu - Panónsky festival
 8. Bezpečnostné dvere sa stávajú pre Bratislavčanov štandardom
 9. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 10. Beh okolo Slovnaftu
 1. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou 11 884
 2. Košické centrum bude ešte atraktívnejšie pre biznis i voľný čas 6 280
 3. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar? 4 420
 4. Ako postupovať pri dopravnej nehode 4 197
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia 3 285
 6. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh 2 533
 7. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot 2 037
 8. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité 1 768
 9. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa 1 669
 10. Beh okolo Slovnaftu 1 636
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop