SME logo SME
Sobota, 24. september, 2016
Inzercia
SME na facebooku

SME na facebooku

Monika Švehlová

O autorovi

Skúsená rozhlasová a printová novinárka, zameriava sa na tvorbu rozhovorov, reportáží, cestopisov, kreatívne projekty a umenie. Jej celoživotnou láskou je kultúra Tibetu, Nepálu a Indie. Podporuje tvorivé a sociálne projekty na Slovensku i vo svete. Od roku 2004 pôsobí ako freelance žurnalistka (okrem iného pre časopis PROFIT). Žije striedavo v Bratislave a Londýne. Vydala tri zbierky poézie, novelu v angličtine People of God a v roku 2016 román Šťastie má tvoju tvár.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 2. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 3. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 4. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia
 6. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité
 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode
 8. September je už naštartovaný
 9. Kangaroo pub: Aj v Pezinku na dobrý burger a čerstvé pivo
 10. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh
 1. Orange prináša inteligentné hodinky Vector Watch Luna
 2. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 3. Dobrodružná expedícia bude všade online vďaka Orangeu
 4. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar?
 5. MMOFINANZ: Stabilné prevádzkové výsledky za Q1 2016A
 6. Konferencia New Visions in HR 2016 zaujala programom
 7. Hus Burgenlandu - Panónsky festival
 8. Bezpečnostné dvere sa stávajú pre Bratislavčanov štandardom
 9. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 10. Beh okolo Slovnaftu
 1. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou 11 689
 2. Košické centrum bude ešte atraktívnejšie pre biznis i voľný čas 6 046
 3. Ako postupovať pri dopravnej nehode 4 350
 4. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar? 4 281
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia 3 106
 6. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh 2 591
 7. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot 1 845
 8. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité 1 706
 9. Beh okolo Slovnaftu 1 630
 10. Urobte si poriadok vo financiách 1 490
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop