SME logo SME
Pondelok, 26. september, 2016
Inzercia
SME na facebooku

SME na facebooku

Vladimíra Bukerová

O autorovi

Píšem a dávam dokopy časopisy, webstránky aj zaujímavé podujatia. Baví ma skúšať nové technológie, skúmať staré kultúry, spoznávať nové miesta i ľudí, hrať tenis a volejbal, učiť sa nové veci a pozorovať správanie zvierat. Okrem médií (PROFIT, BBC, Eva, Žurnál, Šport, TASR) som pôsobila aj v neziskových organizáciách (SKGBC, AmCham). Časť života som prežila v Londýne, časť v Bratislave a ďalšiu časť ešte možno prežijem niekde inde.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Stará sa o veľké firmy a ide jej to skvele
 2. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 3. Telesné a duševné zdravie – ktoré je dôležitejšie?
 4. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 5. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 6. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou
 7. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia
 8. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité
 9. Ako postupovať pri dopravnej nehode
 10. September je už naštartovaný
 1. Stará sa o veľké firmy a ide jej to skvele
 2. Telesné a duševné zdravie – ktoré je dôležitejšie?
 3. Orange prináša inteligentné hodinky Vector Watch Luna
 4. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 5. Dobrodružná expedícia bude všade online vďaka Orangeu
 6. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar?
 7. MMOFINANZ: Stabilné prevádzkové výsledky za Q1 2016A
 8. Konferencia New Visions in HR 2016 zaujala programom
 9. Hus Burgenlandu - Panónsky festival
 10. Bezpečnostné dvere sa stávajú pre Bratislavčanov štandardom
 1. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou 12 049
 2. Košické centrum bude ešte atraktívnejšie pre biznis i voľný čas 5 678
 3. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar? 4 501
 4. Ako postupovať pri dopravnej nehode 4 039
 5. Čo sa deti v škole (zatiaľ) nenaučia 3 524
 6. Najlepším výčapníkom na Slovensku je žena. Tu je jej príbeh 2 339
 7. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot 2 200
 8. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa 1 986
 9. Beh okolo Slovnaftu 1 638
 10. Refinancovanie je ako puzzle. Zložiť ho nie je zložité 1 576
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop